Genealogie familie Camfferman

Generatie VIII-x

Johannes Jacobus Camfferman is geboren op dinsdag 23 maart 1897 om 05:00 in Den Haag, zoon van Johannes Engelbertus Camfferman en Johanna Alida Kortman. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 maart 1897 met als getuigen: Pieter Gerrit Cornaey en Engelbertus Heilbron.

Hij is geboren als Johannes Jacobus Kortman. Hij is erkend bij het huwelijk van zijn ouders op 4 augustus 1897. Hiervan staat in de kantlijn van de geboorte akte vermeld: "Dit kind is erkend door Johannes Engelbertus Camfferman en Johanna Alida Kortman bij het aangaan van hun huwelijk den vierden Augustus achttienhonderd zeven en negentig door Ons alhier voltrokken."
De aangifte is gedaan door Pietertje Voorsmit, echtgenoote van Leendert Bruggeman, oud 37 jaren, vroedvrouw, wonende alhier, bij de geboorte tegenwoordig geweest.

Johannes is overleden op woensdag 14 april 1976 in Den Haag, 79 jaar oud.

Beroep: ambtenaar ter secretarie in Cuijk, departementsschrijver

Johannes wordt op 26 september 1916 in ’s-Hertogenbosch veroordeeld. Hij is dan 19 jaar oud en "ambtenaar ter gemeente secretarie te Cuijk". De aanklacht luidde: "Beklaagd ter zake dat zij op 27 juli 1916 te Cuijk op terrein gelegen tusschen de naar aanleiding van artikel 177 der algemeene wet van 26 augustus 1822 Stbl. No 38 vastgestelde linie eenerzijds en Duitschland anderszijds, in een niet binnenwaartsche richting heeft vervoerd ongeveer 2 1/2 kg eetbaar plantenvet, zonder dat dit vervoer gedekt was door eenig daarvoor geldig en tot die goederen betrekkelijk document tot uit- of doorvoer, of door eenig binnenlandsch paspoort.
Gehoord den Officier van Justitie in zijn requisitoir, strekkende dat het der Rechtbank behage, den beklaagde schuldig te verklaren aan het bij dagvaarding ten laste gelegde en te veroordeelen bij verstek tot eene geldboete van vijf en twintig gulden. Met bepaling dat de boete, bij gebreke van betaling vervangen zal worden door eene hechtenis van vijftig dagen.
Met verbeurd verklaring van het in de dagvaarding vermeld bij den beklaagde in beslag genomen goed."
Volgt een aantal pagina’s met het hoe en waarom van deze beschuldiging. Op de laatste pagina staat de veroordeling:
"Krachten artt. 28, 33 en 91 Wetboek van Strafrecht en artt. 1, 2 11 en 12 wet van 31 December 1915 Stbl. 533. VEROORDEELT den schuldigverklaarde tot eene geldboete van vijftig gulden.
Bepaalt dat de boete, bij gebreke van betaling vervangen zal worden door eene hechtenis van honderd dagen."

Johannes trouwde voor de eerste keer, 23 jaar oud, op vrijdag 17 september 1920 in Den Haag met
Christina Wilhelmina Johanna Louisa van der Ent, 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Franciscus Joseph Wesenaar en Paulus Borgmeijer.

In de huwelijksakte staat het volgende:
"meerderjarige zoon van Johannes Engelbertus Camfferman, wiens beroep en woon- of verblijfplaats onbekend zijn en voor wiens toestemming de tusschenkomst van den Kantonrechter is ingeroepen.".
Haagsche Courant, 6 september 1920, pag. 15: "Huwelijksafkondiging. 4 September. J.J. Camfferman en Ch.W.J.L. van d. Ent."

De scheiding werd uitgesproken op dinsdag 28 november 1939 in Den Haag en ingeschreven bij de burgerlijke stand op 6 januari 1940.

Klik voor foto in apart venster
Echtscheiding Johannes en Christina
Klik voor foto in apart venster
Rouwadv Christina W.J.L. van der Ent

Christina is geboren op maandag 10 september 1900 om 18:00 in Den Haag, dochter van Nicolaas van der Ent en Wilhelmina Christina Catharina van Doorn. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 september 1900 met als getuigen: Antonius Daemen en Karel Witschey.

Aangifte van geboorte is gedaan door Maria van der Vlis, oud 28 jaren, dienstbode, wonende in het gemeenteziekenhuis alhier, bij de geboorte tegenwoordig geweest.
Christina is geboren in het Gemeenteziekenhuis te Den Haag.
Haagsche Courant, 13 september 1900, pag 7: "Burgerlijke Stand. 12 September. Bevallen: W.C.C. v.d. Ent, geb. van Doorn, d."

Christina is overleden op zondag 22 juni 1969 in Den Haag, 68 jaar oud. Zij is gecremeerd op donderdag 26 juni 1969 in crematorium Ockenburgh in Loosduinen.

Christina is overleden na een noodlottig ongeval.
Algemeen Handelsblad, 25 juni 1969, pag. 7: "Familieberichten. Overleden: C.W.J.L. van Duijn-van der Ent, v., 68 j., ’s-Gravenhage."

Christina trouwde later omstreeks november 1940 met Antonie van Duijn (ovl. vóór 1969).

Beroep: telefoniste (1920)

Kinderen van Johannes en Christina:

 1. Klik voor foto in apart venster
  Geboorte-adv. Charles Jean
  Charles Jean Camfferman, geboren op woensdag 19 december 1923 in Den Haag.
  Haagsche Courant, 21 december 1923, pag. 15: "Burgerlijke Stand. 21 December. Bevallen: Ch.W.J.L. Camfferman, geb. v.d. Ent, z."
  Klik voor foto in apart venster
  Graf Charles J. Camfferman
  Charles is overleden op dinsdag 9 januari 1945 in Lage Zwaluwe, 21 jaar oud. Hij is begraven op het Nederlands Ereveld in Loenen.
  De aangifte van het overlijden van Charles is na de Tweede Wereldoorlog aan de ambtenaar van de burgerlijke stand schriftelijk gedaan vanwege de Minister van Justitie. In de akte staat dat hij is overleden "in de omgeving van Lage-Zwaluwe".
  Informatie over Charles Jean ook gevonden op de website van documentatiegroep 40-45.
 2. Louis Jean Camfferman, geboren op zaterdag 28 februari 1925 in Den Haag. Volgt IX-y.
 3. Chris Willem Camfferman, geboren op donderdag 12 april 1928 in Den Haag.
  Chris is overleden op woensdag 12 september 1945, 17 jaar oud.
  Chris is gesneuveld tijdens oorlogshandelingen gedurende WO-II. Het is onbekend waar hij is begraven.


Johannes trouwde voor de tweede keer, 68 jaar oud, op dinsdag 11 januari 1966 in Den Haag met
Wilhelmina Margaretha Fenna Zimmerman, 61 jaar oud.

Wilhelmina is geboren op zaterdag 16 juli 1904 in Zandvoort, dochter van Hans Georg Zimmermann en Mina Dijkhuis. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 19 juli 1904 met als getuigen: Volkert Paap en Arie van der Werff.

Aangifte van geboorte is gedaan door Pieter Varekamp, oud 31 jaren, arts in Zandvoort.
Geboren in het huis aan de Smedestraat in Zandvoort.
Geboren als Wilhelmina Margaretha Fenna Dijkhuis, want haar moeder was ongehuwd bij haar geboorte. Er staat in de akte geen aantekening betreffende een erkenning door Hans G. Zimmermann.
Wilhelmina is erkend als kind van Hans en Mina bij hun huwelijk in 1909. Hierover staat in de huwelijksakte:
"Voorts verklaarden de echtgenooten te erkennen twee kinderen, het eerste van het mannelijk geslacht genaamd: "Fredrik", geboren te Stad Almelo op een Maart achttienhonderdzevenennegentig en het tweede van het vrouwelijk geslacht geslacht genaamd: "Wilhelmina Margaretha Fenna", geboren te Zandvoort op zestien Juli negentienhonderdvier, die in de geboorteregisters dier gemeenten zijn ingeschreven, het eerste als kind van Mina Geziena Dijkhuis en het tweede als kind van Mina Dijkhuis."

Wilhelmina is overleden na 1966, minstens 62 jaar oud.

Wilhelmina trouwde eerder op woensdag 27 januari 1932 in Den Haag met Gerhardus Jacobus Johannes Heuvelink (1889-1976). De ontbinding van dit huwelijk werd door de arrondissementsrechtbank in Amsterdam uitgesproken op 11 maart 1943 (dit stond vermeld in de Nederlandsche Staatscourant van 9 april 1943). De echtscheiding is geregistreerd op vrijdag 12 maart 1965 bij de burgerlijke stand van Den Haag.

Beroep: buffetjuffrouw (1932)Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.