Genealogie familie Camfferman

Generatie VIII-t

Gerard Thames Middelraad is geboren op zondag 8 juli 1906 om 12:00 in Den Haag, zoon van Thames Bartel Middelraad en Maria Camfferman. Van de geboorte is aangifte gedaan met als getuigen: Engelbertus Heilbron en Hendrik de Bie.

Aangifte van geboorte is gedaan door Adriana Frederika Bertram, echtgenoote van Wilhelmus van der Meer, oud 45 jaren, vroedvrouw, wonende alhier.
Het Vaderland, 9 juli 1906: "Burgelijke Stand. Den Haag, 9 Juli 1906. Bevallen: M. Middelraad, geb. Camfferman, z."

Gerard is overleden op vrijdag 23 juni 2000 in Alphen aan den Rijn, 93 jaar oud. Hij is gecremeerd op donderdag 29 juni 2000 in Leiden.

Beroep: kantoorbediende

Gerard trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 6 augustus 1930 in Den Haag met
Sophia Johanna Smits, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Alida Smits [zus bruid] en Hendrika Smits [zus bruid].

In de huwelijksakte staat: "de vader alhier tegenwoordig en toestemmende, de moeder toestemmende bij authentieke akte."
Alida Smits en Hendrika Smits: "zusters der bruid"

Haagsche Courant, 26 juli 1930, pag. 6: "Huwelijksafkondiging. 26 Juli. G.Th. Middelraad en S.J. Smits."

Sophia is geboren op vrijdag 16 februari 1906 om 15:00 in Den Haag, dochter van Hendrik Christoffel Smits en Elisabeth Cornelia van der Linden. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 februari 1906 met als getuigen: Engelbertus Heilbron en Franciscus Dieben.

Het Vaderland, 19 februari 1906, pag. 6: "Burgerlijke Stand. Den Haag, 19 Febr. Bevallen: E.C. Smits, geb. v.d. Linden, d."

Sophia is overleden op dinsdag 23 januari 1973 in Leiden, 66 jaar oud.

Nieuwe Leidsche Courant, 29 januari 1973, pag. 3: "Burgerlijke Stand van Leiden. Leiden - Overleden: S J Smits 1906, echtgenote van G T Middelraad."

Kind van Gerard en Sophia:

Uit dit huwelijk is één kind bekend.Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.