Genealogie familie Camfferman

Generatie VIII-p

Maria Petronella (Marie) Camfferman is geboren op dinsdag 27 september 1898 om 17:00 in Den Haag, dochter van Jacobus Adrianus Camfferman en Bertha Johanna Maria Jansma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 30 september 1898 met als getuigen: Engelbertus Heilbron en Franciscus Dieben.

Aangifte van geboorte is gedaan door Johanna Maria Deligne, echtgenoote van Pieter Bosveld, oud 43 jaren, vroedvrouw, wonende alhier, bij de geboorte tegenwoordig geweest.
Het Vaderland, 1 oktober 1898: "Burgelijke Stand. 30 September. Bevallen: B.J.M. Camfferman, geb. Jansma, d."

Klik voor foto in apart venster
Rouwadv. Maria P. Camfferman

Marie is overleden op woensdag 11 mei 1983 in Hoofddorp, 84 jaar oud. Zij is gecremeerd op maandag 16 mei 1983 in het crematorium "Westerveld" in Velsen.

Maria heeft in 1916 in Den Haag examen gedaan in nuttige handwerken. Zij woonde toen in Delft.

Maria heeft in 1916 examen gedaan in Vrije en orde-oefeningen:
De Courant, 6 december 1916: "EXAMENS. Vrije en orde-oefeningen. Rotterdam. 4 Dec. Geëx. 3 vr. en 3 mannel. cand. Gesl. de dames: [..] M.P. Camfferman, Delft [..]".

Delftsche Courant, 28 april 1923, pag. 9: "Stadsnieuws. Komen en gaan. In het tijd van 20 tot en met 26 April hebben zich in Delft gevestigd. [..] In hetzelfde tijdvak hebben Delft verlaten: M.P. Ossewaarde geb. Camfferman, z.b., Voldergracht 17a, naar Haarlemmermer, Vijf Huizen."

Marie was in 1956 presidente van de afdeling Haarlemmermeer van de Bond van Plattelandsvrouwen.

Marie trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 25 april 1923 in Delft met
Willem Johannes Ossewaarde, 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Antoon Zwarts en Jacobus Adrianus Camfferman [broer bruid].

Antoon Zwarts: oom des echtgenoots
Jacobus Adrianus Camfferman: broeder der echtgenoote

Delftsche Courant, 13 april 1923, pag. 3: "Burgerlijke Stand. DELFT. Ondertrouwd, 12 April. W.J. Ossewaarde, 26 j., bouwkundige, Haarlemmermeer en M.P. Camfferman, 24 j."

Willem is geboren op woensdag 9 september 1896 om 00:30 in Vlissingen, zoon van Pieter Marinus Ossewaarde en Anna Catharina Cornelia Snoep. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 9 september 1896 met als getuigen: Johannes Visser en Johannes Cornelis Hariot.

Geboren in het huis Wijk F, nr 12 te Vlissingen.
Vlissingsche Courant, 14 september 1896, pag. 6: "Burgerlijke Stand van Vlissingen. van 5 tot 12 Sept. Bevallen: A.C.C. Ossewaarde, geb. Snoep, z."

Willem is overleden op donderdag 10 augustus 1972 in Hoofddorp, 75 jaar oud.

Beroep: bouwkundige

Kinderen van Marie en Willem:

Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren.Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.