Genealogie familie Camfferman

Generatie VIII-bz

Cornelis Mastenbroek is geboren op woensdag 3 maart 1915 in Haarlemmermeer, zoon van Gerrit Mastenbroek en Jacoba Catharina Camfferman.

Haarlem’s Dagblad, 13 maart 1915, pag. 7: "Burgerlijke Stand. HAARLEMMERMEER. Bevallen: J.C. Mastenbroek-Camfferman, z."

Cornelis is overleden op vrijdag 15 maart 1963 in Halfweg, 48 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 20 maart 1963 op de Nederlands Hervormde Begraafplaats in Zwanenburg.

Beroep: verkooper (1941)

Klik voor foto in apart venster
Graf Cornelis Mastenbroek

Cornelis trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 24 september 1941 in Haarlemmerliede en Spaarnwoude met
Gepke Slagter, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Jan Hendrik Mastenbroek [broer bruidegom] en Geertje Slagter [zus bruid].

Over Gepke staat in de akte: "doch binnen de laatste zes maanden laatstelijk gewoond hebbende te Amsterdam".
Over de toestemming voor Gepke voor het huwelijk staat: "De ouders der bruid hebben hunne toestemming tot dit huwelijk gegeven bij akte, verleden ten overstaan van den ambtenaar van den burgerlijken stand in de gemeente Vries, de dato 10 September dezes jaars."
Jan Hendrik Mastenbroek: broeder van den bruidegom
Geertje Slagter: zuster der bruid

Haarlemsche Courant, 14 februari pag. 2: "HAARLEMMERMEER. Burgerlijke Stand. Geboren: C. Mastenbroek en G. Slagter, z."

Gepke is geboren op woensdag 17 oktober 1917 om 21:30 in Doezum (gem. Grootegast), dochter van Willem Slagter en Grietje Rosema. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 oktober 1917 met als getuigen: Ritsche Kloosterman en Lucas Poppinga.

Gepke is overleden na vrijdag 1 januari 1965, minstens 47 jaar oud.Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.