Genealogie familie Camfferman

Generatie VIII-bu

Wijnandina Jacoba Camfferman is geboren op zondag 23 juni 1907 om 02:00 in Den Haag, dochter van Petrus Franciscus Camfferman en Jacoba Johanna de Vos. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 juni 1907 met als getuigen: Gerardus Jacobus Camfferman [oom vaderszijde] en Johannes van der Wal.

De Courant, 26 juni 1907: "BURGERLIJKE STAND. DEN HAAG, 24 Juni. Bevallen: J.J. Camfferman-De Vos, d."

Wijnandina is overleden in 2007 in Den Haag, 99 of 100 jaar oud.

In Het Vaderland van 12 juli 1924 wordt Wijnandina vermeldt: geslaagd voor "het einddiploma aan de 1ste gem. middelbare handelsdagschool met 4-jarigen cursus a/d De Gheynstraat te ’s-Gravenhage."
[bron: http://kranten.kb.nl]

Wijnandina trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 7 oktober 1936 in Den Haag met
Willem van Seventer, 37 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Johannes Camfferman [broer bruid] en Johan Pieter Jacob Camfferman [broer bruid].

In de akte staat over Willem: "laatst gescheiden echtgenoot van Poot, Antonia Hermina".
Johan Pieter Camfferman en Johannes Camfferman: broeders der bruid.

Haagsche Courant, 26 september 1936, pag. 22: "Huwelijksafkondiging. 26 September. W. van Seveneer en W.J. Camfferman."

De scheiding werd geregistreerd op vrijdag 10 februari 1956 in Den Haag.

Willem is geboren op zaterdag 7 oktober 1899 om 04:00 in Den Haag, zoon van Jan Izaak Bartus van Seventer en Maria Paludanus. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 oktober 1899 met als getuigen: Engelbertus Heilbron en Franciscus Dieben.

Aangifte van geboorte is gedaan door Dirkje Tjebbes, echtgenoote van Melle Greven, oud 41 jaren, vroedvrouw, wonende alhier, bij de geboorte tegenwoordig geweest.
Het Vaderland, 9 oktober 1899, pag. 6: "Burgerlijke Stand. Den Haag. 7 October. Bevallen: M. v. Seventer, geb. Pauludanus, z."

Willem is overleden in 1988 in Rijswijk, 88 of 89 jaar oud.

Willem is weduwnaar van Gerritje Hiemstra (geb. 1889), met wie hij trouwde op vrijdag 21 januari 1921 in Batavia (Ned.Indie).

Willem trouwde voorheen op vrijdag 21 maart 1930 in Den Haag met Antonia Hermina Poot (geb. ±1905).
De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd op woensdag 22 mei 1935 in Den Haag.

Kind van Wijnandina en Willem:

Uit dit huwelijk is één kind geboren.Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.