Genealogie familie Camfferman

Generatie VIII-bq

Arnoldus Theodorus Camfferman is geboren op dinsdag 26 september 1905 om 23:00 in Den Haag, zoon van Arnoldus Pieter Camfferman en Dorothea Hermina Engels. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 28 september 1905 met als getuigen: Engelbertus Heilbron en Franciscus Dieben.

Aangifte van geboorte is gedaan door Hendrika Christina Johanna Lingeler, oud 36 jaren, vroedvrouw, wonende alhier, bij de geboorte tegenwoordig geweest.
Haagsche Courant, 29 september 1905, pag. 6: "Burgerlijke Stand. 28 September. Bevallen: D.H. Camfferman, geb. Engels, z."

Arnoldus is overleden op vrijdag 8 augustus 1969 om 12:30 in Den Haag, ongeveer 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 12 augustus 1969 door Cornelis Johannes Schüller.

Beroepen: timmerman, bouwkundig tekenaar

Arnoldus trouwde voor de eerste keer, 30 jaar oud, op woensdag 18 december 1935 in Den Haag met
Petronella Johanna de Wit, 29 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Maria de Wit [zus bruid] en Johanna de Wit [zus bruid].

Beide getuigen: zusters der bruid
De Nederlander, 7 december 1935, pag. 6: "Huwelijksafkondiging. 7 December. A.Th. Camfferman en P.J. de Wit."

De scheiding werd geregistreerd op vrijdag 21 mei 1948 in Den Haag.

In de kantlijn van de akte staat: "Door het vonnis der Arrondissements-Rechtbank alhier van de dertigste September negentienhonderd zevenenveertig en de inschrijving in de registers van de Burgerlijke Stand dezer gemeente op heden, is het in nevenstaande akte vermelde huwelijk ontbonden.
Een en twintig Mei negentienhonderdachtenveertig."

Klik voor foto in apart venster
Waarschuwing A. Camfferman
In de Haagsche Courant van 21 september 1942 staat een advertentie van Arnoldus geplaats, met de volgende tekst:
"Verzoeke geen geld of goederen af te geven aan P.J. DE WIT, echtg. v. Arn. Camfferman, wonende van Musschenbroekstraat 55 te ’s-Gravenhage, daar door mij niet zal worden betaald.
A. CAMFFERMAN"

Petronella is geboren op woensdag 20 december 1905 om 09:30 in Arnhem, dochter van Johannes de Wit en Johanna Maria Ermerins. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 20 december 1905 met als getuigen: Geurt Versteeg en Albertus Saat.

Geboren in een huis aan de Singelstraat in Arnhem.Arnoldus trouwde voor de tweede keer, minstens 43 jaar oud, na 1948 met
Maria Sibilla Kuck.Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.