Genealogie familie Camfferman

Generatie VIII-bi

Wilhelmina Johanna Camfferman is geboren op donderdag 13 maart 1913 in Den Haag, dochter van Petrus (Peter) Camfferman en Wilhelmina Gerardina van der Wal. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 maart 1913 met als getuigen: Nicolaas Marinus Hendrikus van Bentem [zie VII-ai] en Marinus Johannes Knaap.

Haagsche Courant, 17 maart 1913, pag. 18: "Burgerlijke Stand. 15 Maart. Bevallen: W.G. Camfferman, geb. van d. Wal, d."

Wilhelmina is overleden op maandag 7 juni 2004, 91 jaar oud.

Op 30 mei 1933 staat Wilhelmina op een passagierslijst:
De Koerier, 30 mei 1933: "SCHEEPVAART. Passagierslijst. V.H. m.s. Johan van Oldenbarnevelt van Batavia naar Amsterdam dd. 31 Mei a.s. Naar Genua, Southampton/Amsterdam: [..] mej. W.J. Camfferman [..]."

Wilhelmina wordt op 4 mei 1936 ingeschreven als "Nieuw Ingezetene" in Nederlands Indie. Zij staat vermeld in de Indische Courantvan 4 mei 1936 als: "Mej. W.J. Camferman, Moesistraat 12."

In de Haagsche Courant van 10 november 1950 (pag.11) staat het volgende artikel:
"NATIONALE VERENIGING VOOR NEDERL. VOLKSPLANTING IN NIEUW-GUINEA
Woensdag is opgericht, de afd. ’s-Gravenhage van de Nationale Vereniging voor Nederlandse Volksplanting in Nieuw Guinea, verkort NEVING, met Hoofdbestuur te Amsterdam.
Het afdelingsbestuur is als volgt samengesteld: Voorzitter A.J. van Dijck, vice-voorzitter J. Kragt, secretaris N.D. Tessensohn, penningmeester E.R. Attinger, commissarissen mevr. M. Elberts-Doyer, mevr. W.J. Attinger-Camfferman en mr. J. Lichten. Het secretariaat is voorlopig gevestigd aan de Gedempte Burgwal 4A."

In het Vaderland van 6 oktober 1951 staat een verslag over een avond georganiseerd door de "Neving". Daarover staat over Wilhelmina: "Mevr. W.J. Attinger-Camfferman, oud-koloniste, vertelde van het elven in de Manokwari. Zij is reeds 12 jaren terug en heeft nog altijd heimwee naar het land. Wij moeten volstaan met te constateren, dat haar rustige, interessante uiteenzetting veel waardering had. Na de pauze werden gekleurde lantaarnplaatjes vertoon van N.-Guinea."

Wilhelmina trouwde voor de eerste keer, 23 jaar oud, op woensdag 29 juli 1936 in Soerabaja (Ned.Indie) met
Emile Rudolf Attinger, 31 jaar oud.
Het huwelijk werd ontbonden op donderdag 14 november 1957 in Den Haag.

Bataviaasch Nieuwsblad,16 juli 1936, pag.12: "Familie-Berichten. SOERABAJA. (Opgave 4 t/m 10 Juli). Ondertrouwd: E.R. Attinger - W.J. Camfferman."
Het huwelijk staat in Soerabaijasch Handelsblad, 4 augustus 1936, Dag, pag 6. "Burgerlijke Stand Soerabaia. 25 t/m 31 Juli 1936. Huwelijken: E.R. Attinger - W.J. Camfferman (bij volmacht)" en in
"De Indische Courant" van 7 augustus 1936: "Burgerlijke Stand. SOERABAIA (van 24 t/m 31 juli 1936). Huwelijken. E.R. Attinger - W.J. Camfferman (bij volmacht)."

Emile is geboren op zaterdag 3 september 1904 in Batavia (Ned.Indie), zoon van Rudolf Attinger en Juliana Augustina Jonathans.

Emile is overleden na april 1981, minstens 76 jaar oud.

In "Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie" van 2 augustus 1939 staat:
"Officieele Berichten. S.S. Eervol ontheven van het beheer van Sectie I de Hoofdopzichter E. Attinger."
Delftsche Courant van 16 juli 1943: "Nederlandsche Krijgsgevangenen in Hakodate en Java. J a v a k a m p. er attinger 65407"
Op de archiefkaart van Amsterdam staan als beroepen vermeld: bloemist, kant.bed. (Centr.Ond), rijksambt.

Kinderen van Wilhelmina en Emile:

Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend.Wilhelmina trouwde voor de tweede keer, in september 1957 in Gouda met
Willem Christiaan Joop Burger, 33 jaar oud.

Willem is geboren op dinsdag 19 augustus 1924 in Batavia (Ned.Indie).

Willem is overleden op donderdag 4 april 2002 in Groningen, 77 jaar oud. Hij is gecremeerd op dinsdag 9 april 2002 in Groningen.Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.