Genealogie familie Camfferman

Generatie VIII-bg

Jacob Arnoldus (Jaap) Camfferman is geboren op zaterdag 12 september 1914 in Den Haag, zoon van Arnoldus (Arnold) Camfferman en Jacoba Johanna van der Loo. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 september 1914 met als getuigen: Jacob Arnoldus Camfferman [grootvader vaderszijde] en Cornelis Hendrik Paulus van der Loo.

Het Vaderland, 14 september 1914: "Burgelijke Stand. ’s-GRAVENHAGE. BEVALLEN: J.J. Camfferman, geb .v.d. Loo, z."

Jaap is overleden na mei 1970, minstens 55 jaar oud.

Beroep: assistent machinist (City Theater) (1936)

Jaap trouwde voor de eerste keer, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks november 1941 in Den Haag met
Martha Maria Mussert, ongeveer 27 jaar oud.

De Haagsche Courant en Het Vaderland, beide van 11 oktober 1941: "HUWELIJKSAFKONDIGINGEN. 11 October. J.A. Camfferman en M.M. Mussert."

Martha is geboren op zaterdag 7 november 1914 om 02:30 in Den Haag , dochter van Corneille Charles Mussert en Maria Ket. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 november 1914 met als getuigen: Albertus Mook en Jan Timp.

Aangifte van geboorte is gedaan door Anna Veen, echtgenoote van Jacob Bruijn, oud 34 jaren, vroedvrouw in Den Haag.
Het Vaderland, 9 november 1914, pag. 7: "Burgerlijke Stand. Den Haag, 9 November. Bevallen: M. Mussert, geb. Ket, d."

Martha heeft voor de CPN (Communistische Partij Nederland) in de gemeenteraad van Den Haag gezeten.

Martha was member of the city council of The Hague for the CPN (Communist Party Netherlands).

In de Gemeenteverslagen Den Haag van 1946 pagina 12, wordt zij genoemd:

In community-reports of The Hague of 1946 on page 12, she is mentioned:

Lijst No 4. Camfferman geb. Mussert, M.M. 21 stemmen (van de 37893 die op de CPN uitgebracht waren).

List Nr. 4 Camfferman born Mussert, M.M. 21 votes (of 37893 received for the CPN).

In de vergadering van 12 augustus 1947 wordt zij geinstalleerd als lid van het gemeentebestuur. Dit staat als volgt beschreven:
"1. Aan de orde is de installatie van het nieuw benoemde lid van de Raad, mevr. M.M. Camfferman-Mussert.
Mevr. M.M. Camfferman-Mussert, op verzoek van de Voorzitter door de Secretaris binnengeleid, legt in handen van de Voorzitter de door de Wet vereiste verklaring en beloften af.
De Voorzitter. Ik wens U geluk met uw benoeming en verzoek U in ons midden plaats te nemen."

In the meeting of 12 August 1947 she is installed as member of the city-council. This is described as:
"1. On roll is the installation of the newly appointed member of the Council, mrs M.M. Camfferman-Mussert.
Mrs. M.M. Camfferman-Mussert, on request of the Chairman ushered in by the Secretary, swears in the hands of the Chairman the by law mandatory declaration and vows.
The Chairman: I wish You goodluck with your appointment and request you to take your place in our midst."

In de vergadering van 2 september 1947 wordt zij benoemd als lid van de Commissie voor de Gemeentelijke Reinigingsdienst.
Op 1 januari 1948 werd zij genoemd als lid van de Commissie voor het Haven- en Marktwezen.
Op 1 januari 1949 was zij nog steeds lid van de gemeenteraad.

On 1 January 1948 she is mentioned as member of the Commission for the Harbour- and Markets.
On 1 January 1949 she was still a member of the city council.

Kinderen van Jaap en Martha:

Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren.Jaap trouwde voor de tweede keer, 54 jaar oud, op donderdag 31 oktober 1968 in Den Haag met
Hendrika van der Heijden, 52 jaar oud.

Hendrika is geboren op dinsdag 25 juli 1916 in Nigtevecht, dochter van Gijsbertus van der Heijden en Neeltje Winter. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 25 juli 1916 met als getuigen: Willem Winter en Jan van der Lende.

Geboren in het huis no. 116 in Nigtevecht.

Hendrika trouwde voorheen op donderdag 25 juni 1942 in Amsterdam met Gerardus Cornelis Johannes Rotman (1917-1959).
Dit huwelijk werd ontbonden op woensdag 2 december 1959 in Amsterdam.Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.