Genealogie familie Camfferman

Generatie VIII-ao

Johanna Maria (Annie) Camfferman is geboren op woensdag 5 juni 1918 in Den Haag, dochter van Louis Antonie Camfferman en Johanna Maria (Anna) Tijssen.

Dagblad van Zuid-Holland en ’s-Gravenhage, 6 juni 1918: "Burgerlijke Stand. 6 Juni. BEVALLEN: J.M. Camfferman, geb. Tijssen, d."

Annie is overleden op dinsdag 19 maart 1991 in Den Haag, 72 jaar oud.

Johanna trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 23 februari 1938 met
Cornelis (Kees) Sienot, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Michiel Jacobus Camfferman [broer bruid] en Martinus Sienot [broer bruidegom].

Cornelis is "meerderjarige erkende zoon".
Michiel Jacobus Camfferman: broeder der bruid
Martinus Sienot: broeder van den bruidegom

De Maasbode, 14 februari 1938: "Burgerlijke Stand. Aangiften van 12 Februari. GEHUWD. C. Sienot en J.M. Camfferman."

Kees is geboren op dinsdag 22 augustus 1916 om 06:00 in Den Haag. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 23 augustus 1916 met als getuigen: Albertus Mook en Jan Timp.

Aangifte van geboorte is gedaan door Maria Elisabeth Koppenol, weduwe van Arie van den Eijkel, oud 51 jaren, vroedvrouw in Den Haag.
In de kantlijn van de geboorteakte staat: "Dit kind is erkend door Elisabeth Wilhelmina Sienot bij akte op den achtsten September negentienhonderd zestien voor den ambtenaar van den Burgerlijken Stand te ’s-Gravenhage verleden."
De akte van erkenning is ingeschreven onder nummer 1916/5251. Hierin staat:
"Heden den achtsten September negentien honderd zestien verscheen voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente 's-Gravenhage, Elisabeth Wilhelmina Sienot, oud drie en dertig jaren, zonder beroep, wonende alhier, die verklaarde te erkennen Cornelis, geboren den twee en twintigsten Augustus dezes jaars en ingeschreven in de geboorte registers dezer gemeente als zoon van Elisabeth Wilhelmina Sienot. Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen."
Elisabeth tekent met: "E W Seinot".

Kees is overleden op dinsdag 31 januari 1989 in Den Haag, 72 jaar oud.

Beroep: fabrieksarbeider

Kinderen van Johanna en Cornelis:

Uit dit huwelijk zijn minstens twee kinderen geboren.Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.