Genealogie familie Camfferman

Generatie VIII-aa

Adriana Geertruida Camfferman is geboren op woensdag 8 maart 1899 om 16:00 in Den Haag, dochter van Christiaan Adrianus Hendrik (Cris) Camfferman en Antje Vleesenbeek. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 maart 1899 met als getuigen: Adrianus Vleesenbeek [grootvader moederszijde] en Pieter Martinus Weber.

Dagblad van Zuidholland en ’s Gravenhage, 13 maart 1899: "Familieberichten. ’s-GRAVENHAGE, 11 Maart. Bevallen: A. Camfferman, geb. Vleesenbeek, d."

Adriana is overleden na zondag 14 februari 1960, minstens 60 jaar oud.

Adriana trouwde voor de eerste keer, 21 jaar oud, op vrijdag 30 juli 1920 in Den Haag met
Coenraad Karel Vincent Adam, 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Cornelis Adam en Christiaan Adrianus Hendrik Camfferman [broer bruid].

Christiaan Adrianus Hendrik Camfferman: broeder der bruid.
Eiser bij de echtscheiding is Coenraad en gedaagde is Adriana.
Haagsche Courant, 19 juli 1920, pag. 11: "Huwelijksafkondiging. 17 Juli. C.K.V. Adam en A.G. Camfferman."

De scheiding werd uitgesproken op dinsdag 13 juni 1922 in Den Haag en ingeschreven bij de burgerlijke stand op 23 november 1922.

Coenraad trouwt later op 31 augustus 1927 in Amsterdam met Maria Magdalena Jurgens.

Coenraad is geboren op dinsdag 5 september 1893 om 15:00 in Den Haag, zoon van Coenraad Karel Vincent Adam en Petronella Eijsvogel. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 6 september 1893 met als getuigen: Christiaan Hendrik Minderman en Albertus Leonardus Leonardus Minderman.

Coenraad is overleden op dinsdag 15 juli 1958 om 20:15 in Den Haag, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 17 juli 1958 door Hugo Verschoor.

Beroep: broodbakkerAdriana trouwde voor de tweede keer, 29 jaar oud, op woensdag 18 april 1928 in Den Haag met
Nicolaas Holtes, 36 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Paulus Borgmeijer en Jacob van Noor.

Nicolaas is gescheiden echtgenoot van Anna Wilhelmina Paulina Legel.
Adriana is gescheiden echtgenoote van Coenraad Karel vincent Adam.
Haar vader stemt in dit huwelijk in "bij authentieke akte".

De Nederlander, 7 april 1928, pag. 3: "Huwelijksafkondiging. 7 April. N. Holtes en A.G. Camfferman."

De scheiding werd uitgesproken op donderdag 25 september 1930 in Den Haag en ingeschreven bij de burgerlijke stand op 18 mei 1931.

Nicolaas is geboren op dinsdag 17 november 1891 om 05:00 in Den Haag, zoon van Andreas Wilhelmus Jacobus Holtes en Fenna Capel. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 17 november 1891 met als getuigen: Engelbertus Heilbron en Hendrik de Bie.

Aangifte van geboorte is gedaan door Maria van den Hoogenband, weduwe van Johan Zwennis, oud 66 jaren, vroedvrouw wonende alhier, bij de geboorte tegenwoordig geweest.
In de kantlijn van de geboorte-akte staat:
"Bij akte op den twaalfden mei achttienhonder twee en negentig voor Ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand alhier verleden, heeft Fenna Capel, wonende alhier, verklaard dit kind te erkennen voor haren natuurlijken zoon."
en "Bij akte op den negenentwintigsten April achttienhondernegenennegentig voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand alhier, verleden, heeft Andreas Wilhelmus Jacobus Holtes, wonende alhier, met toestemming der moeder, verklaard dit kind te erkennen voor zijnen natuurlijken zoon."
en
"De ouders van dit kind zijn den vijfden Juli achttien honderdnegen en negentig door ons alhier in den huwelijksen staat bevestigd."

Nicolaas is overleden op maandag 13 augustus 1979, 87 jaar oud.

Nicolaas trouwde voorheen op woensdag 20 februari 1918 in Den Haag met Anna Wilhelmina Paulina Legel (1894-1964).
De ontbinding van dit huwelijk werd uitgesproken op dinsdag 12 februari 1924 in Den Bommel.

Nicolaas trouwde later op woensdag 18 september 1935 in Den Haag met Neeltje Maria Nelisse (1910-2001).

Beroep: stukadoorAdriana trouwde voor de derde keer, 50 jaar oud, op woensdag 27 april 1949 met
Willem Bos, ongeveer 65 jaar oud.

Dit huwelijk is een aanname, gebaseerd op het feit dat zij de enige Adriana Geertruida Camfferman is en zij getrouwd was met Willem Bos, bij zijn overlijden in 1960.


Willem is geboren op dinsdag 6 maart 1883 om 08:30 in Woudenberg, zoon van Brand Bos en Grietje van Ginkel. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 6 maart 1883 met als getuigen: Jan Kortus en Rijk Dorrestein.

Willem is overleden op zondag 14 februari 1960 om 11:00 in Ede, ongeveer 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 februari 1960 door Johannes Frederik Wolff.Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.