Genealogie familie Camfferman

Generatie VII-l

Carolus Lodewijk Camfferman is geboren op maandag 20 februari 1865 om 03:00 in Den Haag, zoon van Peter Marinus Camfferman en Maria Molier. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 februari 1865 met als getuigen: Wilhelmus Johannes Frans Lander en Carolus Lodewijk Molier [oom moederszijde].

Dagblad van Zuidholland en ’s Gravenhage, 21 februari 1865, pag. 3: "Burgerlijke Stand. 20 Februarij. Bevallen: M. Camfferman, geb. Molier, z."

Carolus is overleden op vrijdag 6 maart 1953 om 09:30 in Baarn, 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 7 maart 1953 door Dirk van Herwaarden. Hij is begraven op de Algemene Begraafplaats in Baarn.

Carolus is op 4 mei 1885 ingelijfd bij de Nationale Militie en op 11 februari 1890 nog dienende, zij het met groot verlof.

Beroepen: koopman en winkelier, koetsier, vrachtrijder, chauffeur

Klik voor foto in apart venster
Advertentie voor Cokes van
Carolus Camfferman

Carolus trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 12 maart 1890 in Den Haag met
Lijdia van der Veer, 18 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Gelijn Molier [oom moederszijde bruidegom], Hendrik Molier [oom moederszijde bruidegom], Adrianus Hendrik Camfferman [oom vaderszijde bruidegom] en Carolus Louis Molier.

Adrianus Hendrik Camfferman, Gelijn Molier en Hendrik Molier: ooms van den bruidegom.
Carolus Louis Molier: neef van den bruidegom.

Dagblad van Zuidholland en ’s Gravenhage, 3 maart 1890: "Eerste Huwelijksafkondiging op ZONDAG, 2 Maart 1890. O.L. Camfferman en L. v.d. Veer."

In de huwelijksakte staat: "en zulks in tegenwoordigheid en met toestemming van Dirk Egbert Molier, stucadoor en van Jacobus Adrianus Camfferman, korporaal der huzaren, beiden wonende alhier, als voogd en toeziende voogd over de minderjarige comparante. De comparanten hebben overgelegd hunnen geboorte akten, de doodakten harer ouders en die van hare grootouders, de toestemming door den Kolonel aan den comparant als milicien dienende verleend tot het aangaan van een huwelijk, benevens het certificaat zijner voldoening aan de Nationale Militie."

In the marriage certificate: (free translation:) and all in presence and with permission of Dirk Egbert Molier, plasterer and Jacobus Adrianus Camfferman, corporal of the cavalry, both living in this town, as guardians of the bride being under age. Both partners have issued their birth certificates, the deathcertificates of her parents and of her grandparents, the permission of the Colonel necessary for this marriage and the certificate of having served in the Nationale Militie (the national army).

Lijdia is geboren op donderdag 9 november 1871 om 06:00 in Oudenhoorn, dochter van Cornelis van der Veer en Jannetje Trouw. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 januari 1871 met als getuigen: Arie Kluijver en Jan Frederik Straatman.

Lijdia is overleden op maandag 19 juli 1937 om 15:15 in Den Haag, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 21 juli 1937 door Cent Looije.

Haagsche Courant, 21 juli 1937, pag. 16: "Burgerlijke Stand. 21 Juli. Overleden: L. van der Veer, vrouw van C.L. Camfferman, 65 j."

Kinderen van Carolus en Lijdia:

 1. Maria Camfferman, geboren op zaterdag 10 januari 1891 om 16:00 in Den Haag. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 januari 1891 met als getuigen: Engelbertus Heilbron en Hendrik de Bie.
  Aangifte van geboorte is gedaan door Maria van den Hoogenband, weduwe Zwennis, oud 65 jaren, vroedvrouw.
  Dagblad van Zuidholland en ’s Gravenhage, 13 januari 1891: "Burgerlijke Stand. ’s GRAVENHAGE, 12 Jan. Bevallen: L. Camfferman, geb. v.d. Veer, d."
  Maria is overleden op zondag 12 december 1976 in Den Haag, 85 jaar oud.
 2. Peter Marinus Camfferman, geboren op maandag 21 december 1891 in Den Haag. Volgt VIII-n.
 3. Cornelis Johannes Camfferman, geboren op vrijdag 3 maart 1893 om 05:30 in Den Haag. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 maart 1893 met als getuigen: Engelbertus Heilbron en Hendrik de Bie.
  Aangifte van geboorte is gedaan door Anna Elisabeth Couvée, echtgenoote van Hendrik Diehl, oud 54 jaren, vroedvrouw.
  Het Vaderland, 6 maart 1893, pag. 6: "Huwelijken, Geboorten en Sterfgevallen. Burgerlijke Stand van ’s Gravenhage. 4 Maart. Bevallen: L. Camfferman, geb. v.d. Veer, z."
  Cornelis is overleden op donderdag 16 maart 1893 om 22:00 in Den Haag, 13 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18 maart 1893 door Johan Frederik Oberg en Engelbertus Heilbron.
  Het Vaderland, 20 maart 1893: "Huwelijken, Geboorten en Sterfgevallen. BURGERLIJKE STAND VAN ’s GRAVENHAGE. 18 Maart. Overleden: C.J. Campferman, z. 1 w."
 4. Lijdia Camfferman, geboren op maandag 12 februari 1894 om 05:30 in Den Haag. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 februari 1894 met als getuigen: Engelbertus Heilbron en Leonard Erasmus ’t Hart.
  Aangifte van geboorte is gedaan door Anna Elisabeth Couvée, echtgenoote van Hendrik Diehl, oud 55 jaar, vroedvrouw, wonende alhier, bij de geboorte tegenwoordig geweest.
  Het Vaderland, 13 februari 1894, pag. 5: "Huwelijken, Geboorten en Sterfgevallen. Burgerlijke Stand van ’s Gravenhage. 12 Febr. Bevallen: M. Camfferman, geb. v.d. Veer, d."
  Lijdia is overleden op zondag 8 april 1894 om 08:00 in Den Haag, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 10 april 1894 door Engelbertus Heilbron en Johannes Jacobus de Jongh.
  Dagblad van Zuidholland en ’s Gravenhage, 11 april 1894: "Burgerlijke Stand. ’s-Gravenhage, 10 April. Overleden: L. Camfferman, d., 1 m."
 5. Lijdia Camfferman, geboren op woensdag 12 juni 1895 om 03:00 in Den Haag. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 juni 1895 met als getuigen: Petrus Leunis en Engelbertus Heilbron.
  Aangifte van geboorte is gedaan door Anna Elisabeth Couvée, echtgenoote van Hendrik Diehl, oud 56 jaren, vroedvrouw, wonende alhier, bij de geboorte tegenwoordig geweest.
  Het Vaderland, 13 juni 1895: "Huwelijken, Geboren en Sterfgevallen. Burgelijke Stand van ’s Gravenhage. 12 Juni. Bevallen: L. Camfferman, geb. v.d. Veer, d."
  Lijdia is overleden op zaterdag 19 oktober 1895 om 06:00 in Den Haag, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 oktober 1895 door Engelbertus Heilbron en Pieter Carrière.
  Het Vaderland, 22 oktober 1895: "Huwelijken, Geboren en Sterfgevallen. Burgelijke Stand van ’s Gravenhage. 20 Oct. Overleden: L. Camfferman, d. 4 m."
 6. Carolus Lodewijk Camfferman, geboren op woensdag 16 december 1896 in Den Haag. Volgt VIII-o.
 7. Cornelia Christina Camfferman, geboren op zaterdag 12 februari 1898 om 23:30 in Den Haag. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 februari 1898 met als getuigen: Pieter Gerrit Cornaey en Engelbertus Heilbron.
  Aangifte van geboorte is gedaan door Anna Elisabeth Couvée, echtgenoote van Hendrik Diehl, oud 59 jaren, vroedvrouw, wonende alhier, bij de geboorte tegenwoordig geweest.
  Het Vaderland, 16 februari 1898: "Burgelijke Stand. Den Haag, 15 Febr. Bevallen: L. Camfferman, geb. v.d. Veer, d."
  Cornelia is overleden op zaterdag 7 november 1981 in Den Haag, 83 jaar oud.
 8. Lijdia Camfferman, geboren op zondag 24 september 1899 om 15:00 in Den Haag. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 september 1899 met als getuigen: Engelbertus Heilbron en Leonard Erasmus ’t Hart.
  Aangifte van geboorte is gedaan door Anna Elisabeth Couvée, echtgenoote van Hendrik Diehl, oud 61 jaren, vroedvrouw, wonende alhier, bij de geboorte tegenwoordig geweest.
  Dagblad van Zuidholland en ’s Gravenhage, 26 september 1899: "Familieberichten. ’s-GRAVENHAGE, 25 Sept. Bevallen: L. Camfferman, geb. v.d. Veer, d."
  Lijdia is overleden op donderdag 30 april 1903 om 12:00 in Den Haag, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 mei 1903 door Engelbertus Heilbron en Philippe Kaemmerer.
  Dagblad van Zuidholland en ’s Gravenhage, 4 mei 1903: "Familieberichten. ’s-GRAVENHAGE, 2 Mei. Overleden: L. Camfferman, d., 3 j."
 9. Johannes Marinus Camfferman, geboren op donderdag 24 januari 1901 om 22:00 in Den Haag. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 januari 1901 met als getuigen: Engelbertus Heilbron en Leonard Erasmus ’t Hart.
  Aangifte van geboorte is gedaan door Anna Elisabeth Couvée, echtgenoote van Hendrik Diehl, oud 62 jaren, vroedvrouw, wonende alhier, bij de geboorte tegenwoordig geweest.
  Dagblad van Zuidholland en ’s Gravenhage, 26 januari 1901: "Familieberichten. ’s-GRAVENHAGE, 26 Jan. Bevallen: L. Camfferman, geb. v.d. Veer, z."
  Johannes is overleden op dinsdag 22 september 1992 in Den Haag, 91 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 25 september 1992 op Begraafplaats "Oud Eik en Duinen" in Den Haag.
  Johannes bleef ongehuwd.
 10. Jacobus Adrianus Camfferman, geboren op donderdag 11 september 1902 om 04:00 in Den Haag. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 september 1902 met als getuigen: Engelbertus Heilbron en Franciscus Dieben.
  Aangifte van geboorte is gedaan door Adriana Frederika Bertram, echtgenoote van Wilhelmus van der Keer, oud 41 jaren, vroedvrouw in Den Haag.
  Dagblad van Zuidholland en ’s Gravenhage, 13 september 1902: "Familieberichten. "s-GRAVENHAGE, 12 Sept. Bevallen: L. Camfferman, geb. v.d. Veer, z."
  Jacobus is overleden op zondag 4 januari 1903 om 09:30 in Den Haag, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 januari 1903 door Engelbertus Heilbron en Philippe Kaemmerer.
  Dagblad van Zuidholland en ’s Gravenhage, 8 januari 1903: "Familieberichten. ’s-GRAVENHAGE, 7 Jan. Overleden: J.A. Camfferman, z., 3 m."
 11. Lijdia Camfferman, geboren op maandag 28 maart 1904 om 03:00 in Den Haag. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 maart 1904 met als getuigen: Engelbertus Heilbron en Hendrik de Bie.
  Aangifte van geboorte is gedaan door Adriana Frederika Bertram, echtgenoote van Wilhelmus van der Meer, oud 43 jaren, vroedvrouw, wonende alhier, bij de geboorte tegenwoordig geweest.
  Dagblad van Zuidholland en ’s Gravenhage, 29 maart 1904: "Familieberichten. ’s-GRAVENHAGE, 27 Maart. Bevallen: L. Camfferman, geb. v.d. Veer, d."
  Lijdia is overleden op zondag 24 juli 1904 om 10:00 in Den Haag, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 29 juli 1904 door Engelbertus Heilbron en Evert Jan Montfoort.
  Dagblad van Zuidholland en ’s Gravenhage, 30 juli 1904: "Familieberichten. ’s-GRAVENHAGE, 29 Juli. Overleden: L. Camfferman, d., 3 m."
 12. Lijdia Camfferman, geboren op dinsdag 25 juli 1905 om 17:00 in Den Haag. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 28 juli 1905 met als getuigen: Engelbertus Heilbron en Franciscus Dieben.
  Aangifte van geboorte is gedaan door Hendrika Christina Johanna Lingeler, oud 36 jaren, vroedvrouw, wonende alhier, bij de geboorte tegenwoordig geweest.
  Lijdia is overleden na dinsdag 22 september 1992, minstens 87 jaar oud.
  Overleden na 22 september 1992, want zij tekent als L Camfferman in de rouwcirculaire van haar broer Johannes Marinus.
 13. Petronella Maria Camfferman, geboren op dinsdag 13 oktober 1914 om 21:00 in Den Haag. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 15 oktober 1914 met als getuigen: Albertus Mook en Jan Timp.
  Aangifte van geboorte is gedaan door Martha Smids, echtgenoote van Jan Reinders, oud 38 jaren, vroedvrouw in Den Haag.
  Het Vaderland, 15 oktober 1914: "Burgelijke Stand. ’S-GRAVENHAGE. BEVALLEN: L. Camfferman, geb. Van der Veer, d."
  Petronella is overleden op dinsdag 4 juni 1991 in Leidschendam, 76 jaar oud. Zij is begraven op maandag 10 juni 1991 in Den Haag.
  Petronella bleef ongehuwd.


Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.