Genealogie familie Camfferman

Generatie VII-ek

Pieter Cornelis Besanger is geboren op zaterdag 2 april 1898 om 06:00 in Amsterdam, zoon van Pieter Cornelis Besanger en Grietje Jonker. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 5 april 1898 met als getuigen: Willem Färber en Hillebrand van den Horst.

Aangifte van geboorte is gedaan door Elisabeth Françoise Elshove, vroedvrouw, 35 jaren, te Amsterdam.
Geboren in het huis Eerste Jan van der Heijdenstraat 34 in Amsterdam als Pieter Cornelis Jonker. Hij is door Pieter Cornelis Besanger erkend. Hierover staat in de kantlijn van de geboorte-akte:
"Dit kind is door Pieter Cornelis Besanger en Grietje Jonker bij huwelijk alhier op heden voltrokken voor het hunne erkend. Amsterdam 22 december 1800 achtennegentig alhier."
Klik voor foto in apart venster
Rouwadv. Pieter Besanger

Pieter is overleden op vrijdag 16 maart 1962 om 02:30 in Amsterdam, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 maart 1962 door Gerrit Jan Meijer. Hij is gecremeerd op woensdag 21 maart 1962 in crematorium Westerveld in Driehuis.

Van Pieter is in diverse kranten het nodige geschreven over zijn opleiding en carrière:

De Maasbode, 14 juni 1922, pag. 3: "Examens Gemeenteadministratie. Na in April en Juni vanwege de Nederlandsche Vereeniging voor gemeentebelangen afgenomen schriftelijke en mondelinge examens ter verkrijging van de akte van bekwaamheid in de gemeenteadministratie, werd die akte behaald door de dames en heeren: [..] P.C. Besanger, ambt. ter secretarie Amsterdam; [..]."

Op 3 oktober 1932 is in Amsterdam de Levensmiddelenraad geinstalleerd. Pieter was van deze raad adjunct secretaris. Hij werd genoemd als "commies der Afdeeling Levensmiddelen, Wasch- en schoonmaak-, bad- en zweminrichtingen". (Vermeld in De Standaard van 27 september 1932.)

Op 18 maart 1946 staat Pieter in Trouw als voorzitter van het comité welke in Amsterdam zorg droeg voor het onderdag brengen van Nederlandse gezinnen, die uit Nederlands-Indië gerepatrieerd waren.

Pieter wordt in Trouw van 23 december 1947 genoemd als secretaris-penningmeester van een commissie in Amsterdam welke tot taak heeft hulp aan geadopteerde steden in Nederlands-Indië te verzorgen.

In De Telegraaf van 26 november 1949 wordt Pieter voor de eerste keer vermeld als directeur van het Koningin Wilhelminafonds. In de jaren erna wordt hij in vele kranten nog genoemd als directeur bij diverse gelegenheden

Pieter is in 1955 lid geworden van het 5-mei comité

Pieter is in januari 1960 betrokken geweest bij de nasleep van de overstroming van Tuindorp-Oostzaan na een dijkdoorbraak in de nacht van 13 op 14 januari.

Hij is directeur geweest van het Koningin Wilhelminafonds.

Klik voor foto in apart venster
Jubileum P.C. Besanger
(ZB, Krantenbank Zeeland, Zeeuws Nieuwsblad, 1 okt. 1956, pag. 1)
Klik voor foto in apart venster
P.C. Besanger geridderd
(ZB, Krantenbank Zeeland, Zeeuws Nieuwsblad, 2 okt. 1956, pag. 1)

Pieter viert in 1956 zijn 40-jarig jubileum als ambtenaar in dienst van de gemeente Amsterdam. Hiervan zijn diverse artikelen in onder meer de Zierikzeesche Nieuwsbode verschenen. Pieter was tijdens de receptie voor zijn 40 jarig jubileum benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Van zijn overlijden is ook in een uitgebreid artikel melding gemaakt:

Klik voor foto in apart venster
Overlijden P.C. Besanger
(ZB, Krantenbank Zeeland, Zeeuws Nieuwsblad, 19 maart 1962, pag. 2)

Beroepen: administrateur, klerk ter gemeente secretarie (1919), commies der gemeente secretarie (1931)


Hij is directeur geweest van het Koningin Wilhelminafonds.

Pieter trouwde voor de eerste keer, 21 jaar oud, op donderdag 18 december 1919 in Amsterdam met
Maria Jeanette Barbara Rog, 26 jaar oud, nadat zij op dinsdag 2 december 1919 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Jakob Rog [broer bruid] en Joseph van der Ziel.

De Standaard, 3 december 1919, pag. 2: "Burgerlijke Stand van Amsterdam. Ondertrouwd, aangegeven op 2 Dec.: P.C. Besanger met M.J.B. Rog."
Ook in de Tijd van 4 december 1919, waarbij een fout is gemaakt met drie echtparen. Er staat: "W. Barink en M.J.B. Rog; P.C. Besanger en E. de Leeuwen; J. van Biene en J. Bensdorp.", waar dit moet zijn: "W. Barink en J. Bensdorp; P.C. Besanger en M.J.B. Rog; J. van Biene en E. de Leeuwe;"
De Standaard, 19 december 1919, pag. 2: "Burgerlijke Stand van Amsterdam. Gehuwd op Donderdag 18 december. P.S. Besanger-M.J. Ros."

De scheiding werd uitgesproken op vrijdag 31 december 1926 in Amsterdam en ingeschreven in de Burgerlijke Stand op 28 januari 1927.

Klik voor foto in apart venster
Rouwadv. Maria Rog

Maria is geboren op maandag 16 oktober 1893 om 17:00 in Amsterdam, dochter van Jakob Rog en Louise Josephine Laurent. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 17 oktober 1893 met als getuigen: Simon Langenhoff en Jan van Mantgem.

Geboren in het huis 1e Weteringdwarsstraat 20 in Amsterdam.

Maria is overleden op maandag 23 juli 1984 in Zaandam, 90 jaar oud.

Van Maria staan in 1920 in diverse kranten berichten over haar carrière:

Algemeen Handelsblad, 24 februari 1920, pag. 2: "Benoeming onderwijzend personeel. Voordrachten van B. en W. ter benoeming van een onderwijzeres aan school No. 113: [..], mevr. M.J.B. Besanger-Rog."
De Telegraaf, 17 maart 1920, pag. 10: "Benoemingsvoordrachten. Amsterdam, 16 Maart. - B. en W. hebben de volgende benoemingsvoordracht ingediend: ter benoeming van een onderwijzeres aan school No. 138: mevr. M.J.B. Besanger-Rog, onderwijzeres."
Algemeen Handelsblad, 27 april 1920, pag. 8: "Benoeming onderwijzend personeel. Voordracht van B. en W. ter benoeming van twee onderwijzeressen aan school 140: Mevr. M.J.B. Besanger-Rog, [..]"
Algemeen Handelsblad, 29 april 1920, pag. 5: "Benoemingen. Benoemd [..] tot onderwijzeres aan school no. 140 mevr. M.J.B. Besanger-Rog; [..]"
Algemeen Handelsblad, 8 september 1920, pag. 6: "School en Opvoeding. Examen hoofdakte. [..] In ons blad van Zondagmorgen komt voor als geslaagde mej. M.J.B. Rog. Dit moet zijn mevr. M.J.B. Besanger-Rog."

Maria trouwde later op donderdag 5 januari 1928 in Watergraafsmeer met Pieter Johannes Wilhelmus van Malssen (geb. ±1893).

Beroep: onderwijzeres

Kinderen van Pieter en Maria:

  1. Lillij Besanger, geboren op woensdag 6 juli 1921 in Amsterdam. Volgt VIII-dz.
  2. Iris Besanger, geboren op vrijdag 11 januari 1924 in Amsterdam. Volgt VIII-ea.


Pieter trouwde voor de tweede keer, 33 jaar oud, op woensdag 15 april 1931 in Amsterdam met
Petronella Christina Corts, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Pieter Cornelis Besanger [vader bruidegom] en Pieter Corts [broer bruid].

Pieter is "van echt gescheiden echtgenoot van Maria Jeanette Barbara Rog".
Pieter Cornelis Besanger: vader des echtgenoots
Pieter Corts: broeder der echtgenoote

Algemeen Handelsblad 1 april 1931: "Burgerlijke Stand. AMSTERDAM. Aangegeven op 31 Maart. ONDERTROUWD: P. Besanger en P. Corts."
Algemeen Handelsblad 16 april 1931: "Burgerlijke Stand. AMSTERDAM. Aangegeven op 15 April. GETROUWD: P. Besanger en P. Corts."

Petronella is geboren op vrijdag 20 juli 1906 in Oegstgeest, dochter van Bertram Corts en Antje Modder.

Petronella is overleden op zondag 31 oktober 1965 om 08:00 in Amsterdam, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 november 1965 door Hendrikus Verhaar.

Kinderen van Pieter en Petronella:

Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren.Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.