Genealogie familie Camfferman

Generatie VII-du

Hayo Arie Cornelis Camfferman is geboren op donderdag 26 september 1907 om 21:00 in Sloten (N.H.), zoon van Cornelis Camfferman en Alida Renk. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 27 september 1907 met als getuigen: Nicolaas Bruinen en Klaas Groot.

Geboren in het huis Wijk A, nr 132 in Sloten (N.H.).

Hayo is overleden op donderdag 27 augustus 1987 in Zwolle, 79 jaar oud.

Klik voor foto in apart venster
Rouwadv Hayo A.C. Camfferman
In de advertentie staat: "Overeenkomstig de wens van de overledene heeft de crematieplechtigheid in stilte, in het crematorium ’Kranenburg’ te Zwolle, plaatsgehad."
Hayo staat echter wel vermeld op de grafsteen van zijn (eerste) vrouw Hisktje op de Zuiderbegraafplaats te Hilversum.

Klik voor foto in apart venster
Graf H.A.C. Camfferman - H. van Vlier

Beroepen: boormeester (doorgehaald op kaart), werkplaatschef, metaalbewerker


Hayo is gekeurd voor de Nationale Militie: zijn lengte was 1,728 meter. Hij is op 20 april 1926 geschikt verklaard en in juli 1927 ingelijfd bij 7e Reg. Infanterie 3e ploeg.
Op 18 april 1928 is Hayo met groot verlof gegaan. In de kolom Opmerkingen staat:
"Ingevolge brief H.v.D. 19 Jan 1935 7e Afd. No 238 H, zijn sedert 11 augustus 1934, voor zoolang hij in Nederlandsch Indie aan den dienstplicht onderworpen is, de bepalingen der Nederlandsche Dienstplichtwet in het algemeen niet op hem van toepassing. og. 1 Februari 1935, no. 25."

Hayo en zijn vrouw Hisktje worden vermeld op een Passagierslijst in ’Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië’ van 16 mei 1934.
Tekst luidt: "Passagiers-lijst van het m.s. Marnix van Sint Aldegonde, gez. J.N. Egmond, 2 mei jl. van Amsterdam vertr. en 31 dezer te Tg.-Priok verw.
Naar Indië H.A.C. Camfferman en vr."

Hayo trouwde voor de eerste keer, 22 jaar oud, op woensdag 29 januari 1930 in Amsterdam met
Hisktje van Vlier, 19 jaar oud, nadat zij op dinsdag 31 december 1929 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Hendrika Renk en Antoon Gerrit Bosch [zwager bruidegom]. De scheiding werd geregistreerd op maandag 6 mei 1946 in Batavia (Ned.Indie).

In de huwelijksakte staat:
"Cornelis Camfferman, zonder beroep, oud zeven en vijftig jaren, wonende in de gemeente Hilversum, ingevolge overgelegde authentieke akte optredende als bijzonder gevolmachtigde van
Haijo Arie Cornelis Camfferman".
Verderop staat:
"Na overlegging voorts van een Koninklijk Besluit van twintig Januari dezes jaars, waarbij wordt vergund dit huwelijk, wat den bruidegom betreft, door een bijzonderen bij authentieke akte gevolmachtigde te doen voltrekken, heb ik den gevolmachtigde in zijne voormelde hoedanigheid en de comparante bruid afgevraagd of zij elkander nemen tot echtgenooten [..]".
Hendrika Renk: tante der echtgenoote
Antoon Gerrit Bosch: zwager des echtgenoots

In de kantlijn van de akte staat:
"Echtscheiding, uitgesproken bij vonnis van den Landrechter Batavia van 18 April 1946, ingeschreven te Batavia 6 mei 1946.
A’dam, 12 December 1946. De griffier. /getekend/"

Algemeen Handelsblad, 2 januari 1930, Avond, pag. 18: "Burgerlijke Stand. AMSTERDAM. Aangegeven 31 December. ONDERTROUWD: H. Camfferman en H. v. Vlier"
Het huwelijk staat vermeld in het Het Volk van 31 januari 1930, aangegeven op 29 januari 1930.

Zij trouwen voor de tweede keer op 7 mei 1947 in Amsterdam.

Klik voor foto in apart venster
Rouwadv Hisktje van Vlier

Hisktje is geboren op woensdag 20 juli 1910 om 18:00 in Amsterdam, dochter van Johannes (Jan) van Vlier en Arnoldina de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 22 juli 1910 met als getuigen: Nicolaas Hendrik Menagé Challa en Gautier Oltmans.

Geboren in het huis Kleine Willenburgerstraat 98 in Amsterdam.
De Tijd, 23 juli 1910, pag. 9: "Burgerlijke Stand. Bevallen. Aangegeven op 22 Juli: A van Vlier-De Vries d."

Hisktje is overleden op maandag 11 april 1977 in Hilversum, 66 jaar oud. Zij is begraven op de Zuiderbegraafplaats in Hilversum.

Kinderen van Hayo en Hisktje:

Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren.Hayo trouwde voor de derde keer, minstens 70 jaar oud, na 1977 met
Isabella Margaretha Willemina Aberson, minstens 74 jaar oud.

Isabella is geboren op zondag 6 september 1903 om 08:00 in Zwolle, dochter van Hein Aberson en Gerridina van Elburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 september 1903 met als getuigen: Jan Willem Aberson en Gerhardus Teunis Diek.

Geboren in een huis aan de Van Hattumstraat in Zwolle.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, 8 september 1903, pag. 5: "Burgerlijke Stand van Zwolle. Geboren: 6 Sept. Isabella Margaretha Willemina, d. van H. Aberson en G. van Elburg, van Hattumstraat."

Isabella is overleden op zaterdag 8 juni 2002, 98 jaar oud.

Beroep: eigenares modezaakDeze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.