Genealogie familie Camfferman

Generatie VII-ap

Catharina Camfferman is geboren op zondag 27 maart 1887 om 19:00 in Den Haag, dochter van Johannes Pieter Jacobus Camfferman en Johanna Pacqué. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30 maart 1887 met als getuigen: Petrus Franciscus Pacqué [grootvader moederszijde] en Petrus Franciscus Pacqué.

Het Vaderland, 31 maart 1887: "Huwelijken, Geboren en Sterfgevallen. Burgelijke Stand van ’s Gravenhage. 30 Maart. Bevallen: J. Camfferman, geb. Pacqué, d."

Catharina is overleden op vrijdag 10 februari 1967, 79 jaar oud.

Catharina is op 8 mei 1914 vertrokken naar Batavia.
In "De Indische Courant" van 1 september 1936, dag, staat op pag. 6: "NIEUWE VESTIGINGEN:
Mevr. C. Cluwen-Camfferman, Tjomalstraat 6."
In "De Indische Courant" van 12 juli 1939, dag, staat op pag. 2: "NIEUWE VESTIGINGEN:
M.J. Cascard, Tjomalstr. 8
Mevr. C. Cluwen-Camfferman, Tjomalstr. 8."

Klik voor foto in apart venster
Vendutie bij Catharina Camfferman in Bandoeng

Catharina trouwde voor de eerste keer, 27 jaar oud, op vrijdag 8 mei 1914 in Den Haag met
François Xavier Gascard, 31 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Arnoldus Pieter Camfferman [broer bruid] en Pieter Johannes Petri.

Arnoldus Pieter Camfferman: broeder der bruid.
Haagsche Courant, 27 april 1914: "HUWELIJKSAFKONDIGING op Zaterdag 25 April.
F.X. Gascard en C. Camfferman"

François en Catharina vertrekken op 16 mei 1914 naar Nederlands Indië. In het Algemeen Handelsblad van 17 mei 1914, ochteneditie, staat op pag. 10: "Van het S.S. "Ophir", gisteren van Rotterdam naar Ned. Indië vertrokken. F.X. Gascard, mevr. Gascard."

François is geboren op donderdag 15 februari 1883 om 20:00 in Den Haag, zoon van Hugo Gascard en Maria Jacoba Verkijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 16 februari 1883 met als getuigen: Johannes Martinus Geneste en Dirk van der Tas.

Aangifte van geboorte is gedaan door Ida Stam, weduwe Verheydt, oud 63 jaren, vroedvrouw.

François is overleden op maandag 8 februari 1932 in Malang (Ned. Indie), 48 jaar oud.

Beroep: tekenaar, telegraafopzichter


Over François wordt in diverse kranten melding gemaakt en kan op die manier zijn carrière gevolgd worden:
In het "Algemeen Handelsblad" van 13 september 1905 staat: "Personalia. Benoemd: 1 September bij den telegraafdienst: tot teekenaar, F.X. Gascard."
In het "Algemeen Handelsblad" van 14 februari 1911 staat: "POSTERIJEN EN TELEGRAFIE. Personalia. Eervol ontslagen: 19 Jan. de teekenaar bij den telegraafdienst F.X. Gascard te ’s-Gravenhage (herstellingswerkplaats)."
In "Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië" van 27 juni 1914 staat op pag. 2: "Benoemd: tot telegraafopzichter bij den Post-, Telegraaf- en Telefoondienst F.X. Gascard, daartoe gesteld ter beschikking van den Gouverneur Generaal van N.I."
In het Algemeen Handelsblad van 6 juli 1916, ochtendeditie, staat op pag. 6: "GOUV. BEST. eerv. uit ’s lands dienst de telegraafopz. F.X. Gascard."

Kinderen van Catharina en François:

  1. Marius Jacobus Gascard, geboren op zondag 28 februari 1915 in Malang (Ned. Indie).
  2. Gerardus William Gascard, geboren op maandag 29 mei 1916 in Soerabaja (Ned.Indie).
    De Nieuwe Courant, 28 augustus 1916, pag. 10: "Indische Familieberichten. Bevallen: Mevr. C. Gascard-Camfferman, z."


Catharina trouwde voor de tweede keer, minstens 44 jaar oud, na februari 1932 met
Johannes Frederik Cluwen, minstens 41 jaar oud.

Johannes is geboren op maandag 24 november 1890 om 01:00 in Amsterdam, zoon van Beschier Cluwen en Jacoba Louisa Zwaap. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 november 1890 met als getuigen: Abraham Cluwen en Rudolph Zwaap.

Geboren in het huis Grote Wittenburgerstraat 142 in Amsterdam.

Johannes is overleden na 1967, minstens 77 jaar oud.

Beroepen: koopman, ingenieur


Van Johannes zijn een aantal zaken terug te vinden in diverse kranten:
In de "Indische Courant" van 27 oktober 1922 staat: "Faillisementen. Bij vonnissen, van den Raad van Justitie, alhier, dd. 25 October 1922, zijn failliet verklaard:
1. J.F. Cluwen, koopman, wonende te Lawang, afdeeling Bangil en aldaar handeldrijvende onder den naam van "Toko de Toekomst", thans tijdelijk verblijfhoudende te s’Gravenhage (Nederland).".
In "De Tijd" van 3 november 1923 staat op pag. 10: "Passagierslijst van het s.s. "Lombok van Amsterdam naar Batavia, 4 November: J.F. Cluwen".
Johannes is vermeld in de Dordrechtsche Courant van 31 mei 1944 onder de kop: "Geinterneerde burgers in Ned.-Indië": "Cluwen, J.F. 53, ingenieur"
In "De Nieuwsgier" van 23 februari 1951 staat: "Passagiers van Vliegtuigen: Per K.L.M. uit Amsterdam: J.F. Cluwen."Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.