Genealogie familie Camfferman

Generatie VII-ai

Anna Johanna Margaretha (Anna) Camfferman is geboren op zaterdag 22 augustus 1891 om 22:00 in Den Haag, dochter van Jacob Arnoldus Camfferman en Adriana Clazina Melbert. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 25 augustus 1891 met als getuigen: Engelbertus Heilbron en Hendrik de Bie.

Aangifte van geboorte is gedaan door Dirkje Greven, geboren Tjebbes, oud 33 jaren, vroedvrouw, wonende alhier, bij de geboorte tegenwoordig geweest.
Het Vaderland, 26 augustus 1891: "Huwelijken, Geboren en Sterfgevallen. Burgelijke Stand van ’s Gravenhage. 25 Augustus. Bevallen: A.C. Camfferman, geb. Melbert, d."

Anna is overleden op zondag 16 december 1979 in Den Haag, 88 jaar oud.

In het bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van 17 maart 1948 staat onder de kop: "AANKONDIGING van de kennisgevingen, welke geduren de jaren 1940 t/m 1946 zijn gedaan ingevolge de wet van 12 December 1892 (Staatsblad no. 268) op het Nederlandschap en het ingezetenschap, gelijk deze wet is gewijzigd, laatstelijk bij de wet van 15 December 1938 (Staatsblad no. 204)" het volgende vermeld.
"Camfferman, Anna Johanna Margaretha, gesch. echtg. van R.A. Schutz, geb. ’s Gravenhage, 22 Aug. 1891, woonplaats: ’s Gravenhage, Plaats van de kennisgeving: ’s Gravenhage, Datum der kennisgevingen: 29 Febr. 1940 (art. 8)"

Anna trouwde voor de eerste keer, 21 jaar oud, op vrijdag 2 mei 1913 in Den Haag met
Nicolaas Marinus Hendrikus van Bentem, 28 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Jacobus Kranenburg, Arnold Camfferman [broer bruid], Peter Camfferman [broer bruid] en Marinus Johannes Knaap.

Arnoldus Camfferman en Petrus Camfferman: broeders der bruid.
Het Vaderland, 19 april 1913: "Burgelijke Stand. 20 April. N.M.H. Van Bentem en A.J.M. Camfferman".

De scheiding werd uitgesproken op donderdag 27 november 1919 in Utrecht en ingeschreven bij de burgerlijke stand op 20 februari 1920.

Eiser bij de scheiding is Nicolaas, gedaagde is Anna, waarbij opgemerkt: "geen bekend verblijf binnen het Koninkrijk hebbende"

Klik voor foto in apart venster
Scheiding Anna en Nicolaas

Nicolaas is geboren op maandag 11 augustus 1884 om 06:00 in Utrecht, zoon van Marinus Hendrikus van Bentem en Wilhelmina Agatha Thomson. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 augustus 1884 met als getuigen: Nicolaas van Bentem en Hendrik Coenraad Beezer.

Geboren in het huis Bakkersteeg, D 295 in Utrecht.
Naam van de tweede getuige: Hendrik Coenraad Beezer is slecht leesbaar, evenals zijn beroep.

Nicolaas is overleden op zondag 16 februari 1975 in Utrecht, 90 jaar oud.

Beroepen: photograaf, stadsreiziger, handelsreiziger

Nicolaas trouwde later op donderdag 23 september 1920 in Utrecht met Godefrida Wilhelmina Theresia Spermon (geb. 1893).
De ontbinding van dit huwelijk werd uitgesproken op woensdag 30 november 1938 in Utrecht.

Kind van Anna en Nicolaas:

Uit dit huwelijk is één kind geboren.Anna trouwde voor de tweede keer, 29 jaar oud, op woensdag 22 december 1920 in Den Haag met
Reinhold Adolf Schutz, 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Arnold Camfferman [broer bruid] en Jacob Camfferman [broer bruid].
De scheiding werd uitgesproken op dinsdag 26 september 1939 in Den Haag en ingeschreven bij de burgerlijke stand op 23 februari 1940.

In de huwelijksakte staat over Anna: "gescheiden echtgenoote van Nicolaas Marinus Hendrik van Bentem".
En over Reinhold: "De bruidegom heeft verklaard als meerderjarig Duitsch onderdaan ten deze geen ouderlijke toestemming te behoeven."
Arnoldus Camfferman en Jacob Arnoldus Camfferman: broeders der bruid.

Klik voor foto in apart venster
Scheiding Anna en Reinhold

Reinhold is geboren op maandag 15 mei 1893 in Hamburg (Duitsland), zoon van Carl Schutz en Clara Marianna Bartus.

Beroep: schoenmaker

Kinderen van Anna en Reinhold:

Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren.Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.