Genealogie familie Camfferman

Generatie VII-ah

Petrus (Peter) Camfferman is geboren op donderdag 19 juli 1888 om 20:00 in Den Haag, zoon van Jacob Arnoldus Camfferman en Adriana Clazina Melbert. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 juli 1888 met als getuigen: Johannes Martinus Geneste en Engelbertus Heilbron.

Aangifte van geboorte is gedaan door Catharina Margaretha Muller, geboren Koens, oud 65 jaren, vroedvrouw, wonende alhier, bij de geboorte tegenwoordig geweest.
Dagblad van Zuidholland en &rquo;s Gravenhage, 23 juli 1888: "Burgerlijke Stand. ’s-GRAVENZANDE, 21 Juli. Bevallen: A.C. Camfferman, geb. Melbert, z."

Peter is overleden op woensdag 24 februari 1960 om 18:50 in Den Haag, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 26 februari 1960 door Frans Pluilaart.

Het Vaderland, 27 februari 1960, pag. 9: "BURGERLIJKE STAND. OVERLEDEN: P. Camfferman, man van J.S. Ton, 71 j."

Beroepen: timmerman, ambtenaar bij het gevangeniswezen in Oost-Indië

Peter werkt in verschillende functies in Nederlands Oost Indie, vanaf 1919 als timmerman van het gevangeniswezen.

Peter has had several functions in the Netherlands East Indies, starting in 1919 as a carpenter with the prison system.

Klik voor foto in apart venster
Benoeming Peter als timmerman/schrijnwerker

In januari 1925 krijg Peter wegens zesjarigen dienst, acht maanden verlof naar Europa verleend, met bepaling dat hij zijn betrekking zal nederleggen op den 5en April 1926 (hoofd der werkplaatsen van de centrale gevangenis te Madioen).

In January 1926 Peter will get eight months leave to Europe for six years of service, with the restriction that he will put down his duties on 5th April 1926 (head of the workshops of the central prison in Madioen).

Klik voor foto in apart venster
Petrus Camfferman verlof 1925
Nieuws van den Dag Ned. Indie

In 1927 is Peter benoemd tot hoofd van de werkplaats bij de strafgevangenis en Huis van Bewaring te Malang op Oost Java.

In 1927 Peter is appointed to head of the workshop of the prison and Detention Center in Malang in East Java.

Op 8 februari 1934 wordt Peter wegens zevenjarigen dienst, negen maanden verlof naar Europa verleend, met bepaling dat hij zijne betrekking zal nederleggen op 23 april 1934.

On 8 February 1934 Peter will, due seven years of service, receive a nine months leave to Europe, with restriction that he will put down his post on 23 April 1934.

Klik voor foto in apart venster
Petrus Camfferman, verlof 1934
Sumatra Post

In 1935 is Peter benoemd tot hoofd van de werkplaats bij het gevangeniswezen te Soerabaja en als plaatsvervanger van de bedrijfsleider gedurende diens verlof naar Europa.

In 1935 Peter is appointed head of the of the worksop of the prison system at Soerabaja and substitute manager during the leave of the manager to Europe.

In 1943 wordt melding gemaakt dat Peter krijgsgevangen is gemaakt op Java en dat door het Rode Kruis geen melding kon worden gemaakt aan familie.

In 1943 Peter is reported to be held as prisoner of war on Java and that by the Red Cross no report could be made to his family.

Peter trouwde voor de eerste keer, 23 jaar oud, op woensdag 22 mei 1912 in Den Haag met
Wilhelmina Gerardina van der Wal, 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Nicolaas Marinus Hendrikus van Bentem, Arnold Camfferman [broer bruidegom], Arnoldus Antonius van der Wal [broer bruid] en Marinus Johannes Knaap.

Arnoldus Camfferman: broeder van den bruidegom.
Arnoldus Antonius van der Wal: broeder van de bruid.
Het Vaderland, 11 mei 1912: &qout;Burgelijke Stand. Eerste Huwelijksafkondiging op Zondag 12 Mei 1912. P. Camfferman en W.G. v.d. Wal"

Klik voor foto in apart venster
Rouwadv Wilhelmina van der Wal

Wilhelmina is geboren op zondag 31 mei 1891 om 06:00 in Den Haag, dochter van Gerardus Franciscus van der Wal en Johanna Wilhelmina Leemans. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 juni 1891 met als getuigen: Engelbertus Heilbron en Hendrik de Bie.

Aangifte van geboorte is gedaan door Maria van den Hoogenband, weduwe Zwennis, oud 66 jaren, vroedvrouw, wonende alhier, bij de geboorte tegenwoordig geweest.
Het Vaderland, 3 juni 1891, pag. 5: "Huwelijken, Geboorten en Sterfgevallen. Burgerlijke Stand van 7rsquo;s Gravenhage. 2 Juni. Bevallen: J.W. v.d. Wal, geb. Leemans, d."

Wilhelmina is overleden op maandag 5 november 1923 in Padang (Ned. Indie), 32 jaar oud.

Het overlijden van Wilhelmina staat vermeld op de stamboekkaart van echtgenoot Petrus:
"Zijn vrouw Wilhelmina Gerardina v/der Wal, overleden te Padang den 5 den Nov 1923. Burg.Stand van Padang 1 Dec. 1923."
Sumatra-bode, 11 december 1923: "Burgerlijke Stand te Padang. Gedurende de maand November 1923. Overleden. Wilhelmina, Gerardina van der Wal, echtgenoote van P. Camfferman, oud 32 j. 5 m."

Kinderen van Peter en Wilhelmina:

  1. Wilhelmina Johanna Camfferman, geboren op donderdag 13 maart 1913 in Den Haag. Volgt VIII-bi.
  2. Adriana Clasina Camfferman, geboren op maandag 6 november 1916 om 08:00 in Den Haag. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 november 1916 met als getuigen: Albertus Mook en Jan Timp.
    Aangifte van geboorte is gedaan door Petrus Bruijstens, oud 49 jaren, portier in het gemeente ziekenhuis in Den Haag.
    Geboren in het gemeente ziekenhuis in Den Haag.
    De Nederlander, 6 november 1916, pag. 3: "Burgerlijke Stand. ’s-Gravenhage, 6 November. Bevallen: W.G. Camferman-van der Wal, d."
  3. Petrus (Peter) Camfferman, geboren op vrijdag 12 oktober 1923 in Padang (Ned. Indie). Volgt VIII-bj.


Peter trouwde voor de tweede keer, 38 jaar oud, op woensdag 25 augustus 1926 in Den Haag met
Johanna Susanna Ton, 34 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Antonius Jozephus Pape en Arnold Camfferman [broer bruidegom].

Petrus is weduwnaar van Wilhelmina Gerardina van der Wal.
Arnoldus Camfferman: broeder van den bruidegom.

Johanna is geboren op zaterdag 16 april 1892 om 18:00 in Den Haag, dochter van Simon Ton en Maria Meuwessen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 19 april 1892 met als getuigen: Engelbertus Heilbron en Hendrik de Bie.

Aangifte van geboorte is gedaan door Sophia Francina Grebe, weduwe van Willem Schram, oud 64 jaren, vroedvrouw, wonende alhier, bij de geboorte tegenwoordig geweest.
De Nederlander, 14 augustus 1926, pag. 3: "Huwelijksafkondiging. 14 Augustus. Ondertrouwd: P. Camfferman en J.S. Ton."
De Maasbode, 16 augustus 1926, pag. 3: "Burgerlijke Stand. Aangiften van 14 Augustus. Huwelijksafkondiging: P. Camfferman en J.S. Ton."

Johanna is overleden na 1960, minstens 68 jaar oud.

Johanna wordt vermeldt op website: www.japanseburgerkampen.nl:
Naam: Camfferman-Ton, J.S.
PG: 8 / NR: 319 / M/F: F / Leeftijd: 51, 27, 12
Zij heeft in kamp Kramat in 1944 gezeten met twee kinderen.

Johanna is mentioned on website: www.japanseburgerkampen.nl (Japanese civilian prison camps):
Name: Camfferman-Ton, J.S.
PG: 8 / NR: 319 / M/F: F / Age: 51, 27, 12
She as been held as prisoner of war in camp Kramat in 1944 together with two children.

Kind van Peter en Johanna:

Uit dit huwelijk is één kind geboren.Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.