Genealogie familie Camfferman

Generatie VI-x

Joseph Jean Gilbert is geboren op maandag 4 februari 1850 om 23:00 in Den Haag, zoon van Jan Joseph Gilbert en Baaltje Maria Camfferman. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 5 februari 1850 met als getuigen: Jean Joseph Gilbert [grootvader vaderszijde] en Martinus Camfferman [oom moederszijde].

Joseph is overleden op donderdag 14 januari 1932 om 17:00 in Den Haag, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16 januari 1932 door Dirk Hendrik Wiezehaan en Antonius Adam.

Het Vaderland, 16 januari 1932, pag. 2: "BURGERLIJKE STAND. 16 Januari. OVERLEDEN: J.J. Gilbert, gesch. man, 81 j."

Joseph is vrijgesteld van de Nationale Militie uit hoofde van "te zijn eenige wettige zoon".

Beroep: timmerman

Joseph trouwde voor de eerste keer, 28 jaar oud, op woensdag 20 februari 1878 in Den Haag met
Maria Bender, 18 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Reinier Wette, Dirk van der Tas, Willem Frederik Geneste en Ambrosius Rikkers.
De scheiding werd uitgesproken op dinsdag 9 mei 1893 in Den Haag (overspel echtgenote).

Maria is "minderjarige, natuurlijke niet erkende dochter van Carolina Bender, afwezend".
In de akte staat het volgende:
"Dewelke ons verzocht hebben tot de voltrekking van hun huwelijk over te gaan, waarvan de afkondigingen zonder verhindering alhier hebben plaats gehad op den tienden en den zeventienden dezer; - en zulks in tegenwoordigheid en met toestemming van Johannes Coenraad Bender, smid, en van Frederik Lippink; kassiersbediende, beiden wonende alhier, als bij proces verbaal van den Kantonregter alhier van den achtentwintigsten december des vorigen jaars benoemd tot voogd en toezienden voogd over de minderjarige comparante."
Het Vaderland, 11 februari 1878, pag. 6: "Huwelijken, Geboorten en Sterfgevallen. Burgerlijke Stand van ’s Gravenhage. Eerste huwelijksafkondiging op Zondag 10 Febr. J.J. Gilbert en M. Bender."

De echtscheiding is ingeschreven bij de burgerlijke stand op 26 juni 1893.
Het huwelijk is ontbonden op grond van overspel door de gedaagde, waarbij Maria Bender de gedaagde was.

Maria is geboren op zondag 19 juni 1859 om 06:00 in Den Haag, dochter van Carolina Bender. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 juni 1859 met als getuigen: Benjamin Meijer en Johannes Pijpers.

Aangifte van geboorte is gedaan door Anna Maria Leonora van Oudheusden, geboren van der Greven, oud 32 jaren, vroedvrouw, wonende alhier.

Maria is overleden op zaterdag 4 mei 1901 om 09:00 in Amsterdam, 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 mei 1901 door Willem Hogestijn en Willem Rijkers.

Overleden in het Onze Lieve Vrouwegasthuis in Amsterdam.
Leeftijd in de akte: 42 jaren.
Het Volk, 9 mei 1901, pag.3: "Burgerlijke Stand van Amsterdam. Aangegeven op 6 Mei. M. Delvaux-Bender, geh. 42 j."

Maria trouwde later op woensdag 5 september 1894 in Amsterdam met Joseph Johan Aloijsius Delvaux (1862-1921).Joseph trouwde voor de tweede keer, 44 jaar oud, op woensdag 25 juli 1894 in Den Haag met
Jacoba Johanna Schalker, 19 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig:Johannes Christiaan Klaar, Peter Marinus Camfferman [neef moederszijde bruidegom], Johannes Hes en Hendrik Nicolaas Schalker.

Hendrik Nicolaas Schalker: oom der bruid.
De overige getuigen: ooms van den bruidegom.
Haagsche Courant, 16 juli 1894, pag.7: "Eerste huwelijksafkondiging op Zondag 15 Juli. J.J. Gilbert en J.J. Schalker."

Jacoba is geboren op maandag 1 februari 1875 om 05:00 in Den Haag, dochter van Jacobus Franciscus Schalker en Anna Dorothea Bender. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 februari 1875 met als getuigen: Johannes van Es en Guillaume François Schaveij.

Het Vaderland, 3 februari 1875, pag. 2: "Huwelijk, Geboorten en Sterfgevallen. Burgerlijke Stand van ’s Gravenhage. 2 Februari. Bevallen: A.D. Schalker, geb. Bender, d."

Jacoba is overleden op donderdag 22 maart 1956 om 08:00 in Amsterdam, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 23 maart 1956 door Henri August van de Leuv.Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.