Genealogie familie Camfferman

Generatie VI-s

Johannes Pieter Jacobus Camfferman is geboren op woensdag 21 juli 1852 om 19:00 in Den Haag, zoon van Arnoldus Camfferman en Catharina Schmal. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 23 juli 1852 met als getuigen: Martinus Camfferman [oom vaderszijde] en Pieter Anthonie Schatteleijn.

Johannes is overleden op vrijdag 18 maart 1932 om 05:00 in Den Haag, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 18 maart 1932 door Antonius Adam en Joannes Moonen.

Haagsche Courant, 18 maart 1932, pag. 30: "BURGERLIJKE STAND. 18 Maart. OVERLEDEN: J.P.J. Camfferman, wednr. van J. Pacqué, 80 jr."
De Maasbode, 19 maart 1932, pag. 10: "BURGERLIJKE STAND. ’s-GRAVENHAGE. Aangiften van 18 Maart. J.P.J. Camfferman, wednr. v. J. Pacqué 79 j."

Beroepen: timmerman, houtbewerker, houtzager

Johannes krijgt in 1872 vrijstelling van de Nationale Militie wegens broederdienst.


Klik voor foto in apart venster
Vergunning Houtbewerkerij

Johannes heeft een trappenmakerij en houtzagerij aan de Pletterijkade, Lekstraat en Z.O. Buitensingel in Den Haag.
Johannes is in 1908 failliet verklaard. Het vonnis is uitgesproken op 17 maart 1908 (nr. 71) en het faillissement is opgeheven op 15 maart 1909.
In "de Gelderlander" van 21 maart 1908 staat vermeld: "Faillissementen.
J.P.J. Camfferman, handelende onder den naam of firma Peter Camfferman en Zonen, timmerman en houder eener stoomzagerij, te ’s-Gravenhage ; curator Ed. Belinfante, aldaar."

Klik voor foto in apart venster
Einde Faillissement Johannes
Klik voor foto in apart venster
Faillissement Johannes

 

Johannes staat in de periode van 1895 tot en met 1904 verschillende keren vermeld in een aantal inventarissen van notarissen in Den Haag:
Inventaris van notaris Jan Adriaan van den Broek in Den Haag:
4 juni 1895: "2611. Verkoop, door denzelve (Jacob Simons te ’s-Gravenhage) aan Johannes Peter Jacobus Camfferman te ’s-Gravenhage van ’t perceel bouwterrein aan de Cuijpstraat aldaar L 3760 groot 388 Centiaren voor f 3492."
4 juni 1895: "2615. Crediet Hypotheek. Door Johannes Peter Jacobus Camfferman te ’s-Gravenhage ten behoeve als boven tot f 19000.-"
4 juli 1896: "3318. Radiatie. Door de Zuid-Hollandsche Crediet Vereeniging te ’s Gravenhage t/b J.P.J. Camfferman."
7 juli 1896: "3327. Hypotheek. Door J.P.J. Camfferman t/b de Westlandsche Hypotheekbank, ’s Gravenhage groot f 15000-."
28 augustus 1896: "3395. Zekerheidsstelling. Door Johannes Peter Camfferman te ’s Gravenhage t/b van Lange, Dekker en Roelfsema."
21 september 1899: "4591. Verkoop. Door Johannes Pieter Camfferman te ’s-Gravenhage aan Klaas Dekker Gz aldaar en Francois Adrianus van Langen te Woerden van vier huizen en erven aan de Cuijpstraat te ’s-Gravenhage Sectie L4282, 4283, 4384, 4285 groot 388 Centiare voor f 14500.-".

Inventaris van notaris Petrus Johannes Laboyrie:
27 januari 1903: "2364. transport. door Wilhelmus Theodorus Koeken te ’s-Hage aan Johannes Pieter Jacobus- en Arnoldus Pieter Camfferman aldaar, van ’s-Hage L. nos. 27 tot en met 34, 3513 en 3514 voor f 24000.-"
Deze aankoop wordt gedaan samen met zijn zoon Arnoldus Pieter.
27 januari 1903: "2365. Hyp.stelling door Johannes Pieter Jacobus Camfferman en Arnoldus Pieter Camfferman te ’s-Hage ten behoeve van de Zuid-Hollandsche Credietvereeniging aldaar groot f 63000,-"
2 december 1903: "2763. Inventaris der gemeenschappelijke boedels van Johannes Pieter Jacobus Camfferman en wijlen Johanna Pacqué en van hare nalatenschap."
12 december 1903: "2772. Scheiding van den gemeenschappelijke boedel van Johannes Pieter Jacobus Camfferman te ’s-Hage en diens echtgenoote Johanna Pacqué en hare nalatenschap."
14 december 1903: "2773. Consent. door Directeuren van de Zuid Hollandsche credietvereeniging te ’s Hage tot doorhaling eener inschrijving ten laste van Johannes Pieter Jacobus Camfferman aldaar".
14 december 1903: "2774. [?? met hup] door Johannes Pieter Jacobus Camfferman te ’s Hage cs ten behoeve van de Hollandsche Geldersche Hypotheekbank te Gorinchem groot f 53.000-".

Inventaris van notaris Christiaan Noordendorp in Den Haag:
19 februari 1904: "4871. Schuldbekentenis met hypotheek door Johannes Pieter Jacobus Camfferman en Arnoldus Pieter Camfferman te ’s-Hage te behoeve van Sara Louisa Jeannette Catherine Trossarello weduwe Jacob Lambert Muijser ’s-Hage groot f 4000.-"

Johannes trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 1 september 1875 in Den Haag met
Johanna Pacqué, 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Arie Visser, Fredericus Eugenius Xaverus van Hove, Jacob Arnoldus Camfferman [broer bruidegom] en Thomas van der Maden.

Jacob Arnoldus Camfferman: broeder van den bruidegom
Het Vaderland, 23 augustus 1875: "Huwelijken, Geboorten en Sterfgevallen. Burgerlijke Stand van ’s Gravenhage. Eerste Huwelijksafkondiging op 22 Aug. 1875. J.P.J. Camfferman en J. Pacque"

Klik voor foto in apart venster
Johannes en Johanna 25 jaar getrouwd
Klik voor foto in apart venster
Johannes en Johanna 12,5 jaar getrouwd
Klik voor foto in apart venster
Rouwadv. Johanna Pacqué

Johanna is geboren op woensdag 27 december 1854 om 15:00 in Den Haag, dochter van Petrus Franciscus Pacqué en Antonette Thesingh. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 28 december 1854 met als getuigen: Arie Bernardus Gimberg en Antonius Francois de Wallenis.

Johanna is overleden op donderdag 12 november 1903 om 16:00 in Den Haag, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 13 november 1903 door Engelbertus Heilbron en Evert Jan Montfoort.

Het Vaderland, 14 november 1903: "Burgelijke Stand. Den Haag, 13 Nov. J. Camfferman, geb. Pacqué, 48 j."

Beroepen: tapster, winkelierster

Klik voor foto in apart venster
Verzoekschrift vergunning kleinhandel sterke drank Johanna

Johanna heeft in 1881 een aanvraag ingediend voor uitoefening van kleinhandel in sterke drank. Dit staat vermeld in een bijvoegsel van het Dagblad van Zuidholland en ’s Gravenhage van 3 december 1881. In het Vaderland van 24 januari 1883 staat vermeld dat de vergunning reeds verleend was.

Kinderen van Johannes en Johanna:

 1. Arnoldus Pieter Camfferman, geboren op zondag 5 december 1875 in Den Haag. Volgt VII-am.
 2. Petrus Franciscus Camfferman, geboren op zondag 8 juli 1877 in Den Haag. Volgt VII-an.
 3. Jacob Arnoldus Camfferman, geboren op donderdag 3 juli 1879 om 10:30 in Den Haag. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 4 juli 1879 met als getuigen: Jacobus de Bloois en Jacob Arnoldus Camfferman [oom vaderszijde].
  Het Vaderland, 7 juli 1879: "Huwelijken, Geboorten en Sterfgevallen. Burgerlijke Stand van ’s Gravenhage. 5 Juli. Bevallen: J. Camfferman, geb. Pacque, z."
  Jacob is overleden op zondag 28 september 1902 om 13:00 in Den Haag, 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 30 september 1902 door Engelbertus Heilbron en Evert Jan Montfoort.
  Het Vaderland, 1 oktober 1902: "Burgelijke Stand. Den Haag, 30 Sept. 1902. Overleden: J.A. Camfferman, jm. 23 j."
  Jacob staat ingeschreven in het register van krankzinnigengesticht Bloemendaal in Loosduinen als Jacobus Arnoldus Camfferman, onder nummer 1240. Hij is opgenomen vanuit het gesticht Endegeest in Oegstgeest op 30 januari 1900 en ontslagen op 6 mei 1902.
  Hij wordt voor een tweede keer opgenomen onder nummer 1688 op 3 juli 1902 en op 28 september 1902 in het gesticht overleden.
  Jacob bleef ongehuwd.
  Beroep: timmerman
 4. Klik voor foto in apart venster
  Rouwadv Gerardus J. Camfferman
  Gerardus Jacobus Camfferman, geboren op dinsdag 21 juni 1881 om 19:00 in Den Haag. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 22 juni 1881 met als getuigen: Joseph Jean Gilbert [neef van vader] en Adrianus van Rijn.
  Dagblad van Zuidholland en ’s Gravenhage, 24 juni 1881: "BURGERLIJKE STAND VAN ’S GRAVENHAGE. 23 Junij 1881. Bevallen: J Camfferman, geb. Pacque, z."
  Gerardus is overleden op donderdag 18 maart 1920 om 07:00 in Den Haag, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 19 maart 1920 door Jan Timp en Evert Jan Montfoort.Hij is begraven op maandag 22 maart 1920 op begraafplaats Nieuw Eik en Duinen in Den Haag.
  Dagblad van Zuid-Holland en ’s Gravenhage, 19 maart 1920: "BURGERLIJKE STAND. 19 Maart. OVERLEDEN: G.J. Camfferman, ong. man, 38 j."
  Gerardus bleef ongehuwd.
  Beroep: timmerman
 5. Antonetta Maria Camfferman, geboren op donderdag 19 april 1883 in Den Haag. Volgt VII-ao.
 6. Johannes Jacobus Camfferman, geboren op zaterdag 28 maart 1885 om 10:00 in Den Haag. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 maart 1885 met als getuigen: Jan George Corino en Hendrik Cras.
  Het Vaderland, 31 maart 1885: "Huwelijken, Geboorten en Sterfgevallen. Burgerlijke Stand van ’s Gravenhage. 30 Maart. Bevallen: J. Camfferman, geb. Pacqué, z."
  Johannes is overleden op maandag 19 december 1887 om 16:30 in Den Haag, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 21 december 1887 door Michiel Cornelis van Kampen en Hendrik Antoon Borrebach.
  Haagsche Courant, 22 december 1887, pag. 3: "BURGERLIJKE STAND. 21 December 1887. OVERLEDEN: J.J. Camfferman, z. 2 j."
 7. Catharina Camfferman, geboren op zondag 27 maart 1887 in Den Haag. Volgt VII-ap.
 8. Klik voor foto in apart venster
  Rouwadv. Johannes J. Camfferman
  Johannes Jacobus (Joop) Camfferman, geboren op zondag 11 augustus 1889 om 22:00 in Den Haag. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 augustus 1889 met als getuigen: Arnoldus Camfferman [grootvader vaderszijde] en Petrus Franciscus Pacqué.
  Haagsche Courant, 14 augustus 1889, pag. 3: "BURGERLIJKE STAND. 13 Aug. 1889. BEVALLEN: J. Camfferman, geb. Pacque, z."
  Joop is overleden op maandag 8 juli 1918 om 11:00 in Den Haag, 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 10 juli 1918 door Jan Timp en Evert Jan Montfoort. Hij is begraven op donderdag 11 juli 1918 op begraafplaats Nieuw Eik en Duinen in Den Haag.
  Haagsche Courant, 11 juli 1918, pag. 7: "BURGERLIJKE STAND. 10 Juli. OVERLEDEN: J.J. Camfferman, o. m. 28 j."
  Joop bleef ongehuwd.
  Beroep: houthandelaar
 9. Johanna Maria Camfferman, geboren op zondag 15 mei 1892 in Den Haag. Volgt VII-aq.


Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.