Genealogie familie Camfferman

Generatie VI-q

Martinus Camfferman is geboren op vrijdag 15 augustus 1856 om 08:00 in Den Haag, zoon van Martinus Camfferman en Catharina Schmal. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 augustus 1856 met als getuigen: Pieter Anthonie Schatteleijn en Johan Philip Lontz.

Martinus is overleden op vrijdag 17 januari 1879 om 18:00 in Den Haag, 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18 januari 1879 door Martinus Adrianus Dieben en Johannes Oosterbaan.

Het Vaderland, 20 januari 1879: "Huwelijken, Geboorten en Sterfgevallen. Burgerlijke Stand van ’s Gravenhage. 17-18 Januari. Overleden: M. Camfferman, echtgt. van A.C. Van Hijningen, .. j."

Martinus is vrijgesteld van de Nationale Militie door broederdienst.

Beroepen: smid, arbeider, kunstdraaijer

Martinus trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 29 augustus 1877 in Den Haag met
Alida Catharina van Hijningen, 19 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Willem Frederik Compter [stiefvader bruidegom], Johannes Albertus van Hijningen [broer bruid], Albertus van Hijningen [broer bruid] en Jacobus Adrianus Camfferman [broer bruidegom].

Afkondigingen mede gedaan te Delft.
Jacobus Adrianus Camfferman: broeder van den bruidegom.
Johannes Albertus van Hijningen en Albertus van Hijningen: broeders van de bruid.
Delftsche Courant, 19 augustus 1877, pag. 2: "Burgerlijke Stand. ONDERTROUWD. ’s Hage, 17 Augustus. Martinus Camfferman, 21 j., arbeider, wonende te Delft, en Alida Catharina van Hijningen, 19 j."

Alida is geboren op zaterdag 3 juli 1858 om 03:00 in Den Haag, dochter van Johannes van Hijningen en Johanna Rijgersveer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 juli 1858 met als getuigen: Willem Antonie de Bondt en Hendricus Gerardus Wilhelmus Kuyper.

De ’s Gravenhaagse nieuwsbode, 7 juli 1858, pag. 2: "Burgerlijke Stand. 5 Julij. Bevallen: J. van Hijningen, geb. Rijgersveer, d."

Alida is overleden op vrijdag 30 maart 1934 om 19:00 in Den Haag, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 3 april 1934 door Antonius Adam en Guillaume François Schaveij.

Weduwe van Petrus Franciscus Geluk, eerder weduwe van Martinus Camfferman.
Haagsche Courant, 3 april 1934, pag. 18: "BURGERLIJKE STAND. 3 April. OVERLEDEN: A.C. van Hijningen, weduwe van P.F. Geluk, 75 j."

Alida trouwde later op woensdag 10 november 1880 in Den Haag met Petrus Franciscus Geluk (geb. 1852).

Bij de geboorte van zoon Johannes was Alida reeds weduwe van Martinus.

In het notarieel archief van Den Haag is de volgende akte geregistreerd:
dd. 20-11-1896 - aktenr 141.
"Beschrijving
--- van de gecontinueerde gemeenschappen bestaande tusschen Alida Catharina van Heijningen te ’s-Gravenhage, eerder weduwe van Martinus Camfferman aldaar, overleden den 17n Januari 1879, laatst weduwe van Petrus Franciscus Geluk aldaar, overleden den 13n Januari 1894 en hare minderjarige kinderen Martinus Camfferman, Johanna Jacoba Geluk, Petrus Franciscus Geluk, Catharina Geluk, Alida Catharina Geluk en Johannes Geluk allen te ’s-Gravenhage."
Geregistreerd 21-11-1896, kosten f 2,40


Beroep: winkelierster

Kinderen van Martinus en Alida:

 1. Martinus Camfferman, geboren op zondag 21 oktober 1877 in Den Haag. Volgt VII-af.
 2. Johannes Camfferman, geboren op vrijdag 18 juli 1879 om 04:00 in Den Haag. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 18 juli 1879 met als getuigen: Johannes Martinus Geneste en Dirk van der Tas.
  Aangifte van geboorte is gedaan door Sophia Francina Schram, geboren Grebe, oud 51 jaren, vroedvrouw.
  Bij de geboorte van Johannes was zijn vader reeds overleden.
  Het Vaderland, 21 juli 1879: "Huwelijken, Geboorten en Sterfgevallen. Burgerlijke Stand van ’s Gravenhage. 18 en 19 Juli. Bevallen: A.C. van Hijningen, wed. van M. Camfferman, z."
  Johannes is overleden op zondag 29 juni 1884 om 18:00 in Den Haag, 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 juni 1884 door Dirk van der Tas en Huibertus van Vianen.
  Dagblad van Zuidholland en ’s Gravenhage, 1 juli 1884: "Burgerlijke Stand. ’s-GRAVENHAGE, 30 Juni. Overleden: J. Camfferman, z., 4 j."


Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.