Genealogie familie Camfferman

Generatie VI-o

Klik voor foto in apart venster
Jacobus A. Camfferman

Jacobus Adrianus (Cobus) Camfferman is geboren op zondag 19 mei 1850 om 20:00 in Den Haag, zoon van Martinus Camfferman en Catharina Schmal. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 mei 1850 met als getuigen: Pieter Anthonie Schatteleijn en Arnoldus Camfferman [oom vaderszijde].

Cobus is overleden op dinsdag 30 januari 1912 om 16:00 in Den Haag, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 31 januari 1912 door Johannes Aalsloot en Albertus Mook. Hij is begraven op vrijdag 2 februari 1912 op begraafplaats Nieuw Eik en Duinen in Den Haag.

Het Vaderland, 31 januari 1912: "Burgelijke Stand. Den Haag, 31 Januari. Overleden: J.A. Camfferman, m.v. G.M.A. Romijn, 61 j."

Beroepen: schoorsteenveger, metselaar, loodgieter, zinkwerker

Jacobus is vrijgesteld van de Nationale Militie vanwege broederdienst.

Klik voor foto in apart venster
Dank J.A. Camfferman
Klik voor foto in apart venster
Rouwadv. J.A. Camfferman

In de dankbetuiging stond het volgende:
"Dankbetuiging.
Hiermede betuigen wij aan Familie, Vrienden en Cliëntèle onze hartelijken dank voor de vele bewijzen van deelname ondervonden bij het overlijden van onzen Echtgenoot en Vader den Heer J.A. CAMFFERMAN.
Wed. J.A. Camfferman. Pastoorswarande 54.
P.S. Aan Cliëntèle berichten wij tevens dat de zaak voortgezet zal worden."

In the announcement in which is thanked for the reponse after the death of Jacobus it says:
"Acknowledgment
Herewith we express Family, Friends and Clients our sincere thanks for the many proves of sympathy following the decease of our Husband and Father, Mr. J.A. CAMFFERMAN.
The Widow J.A. Camfferman. Pastoorswarande 54.
P.S. to Clients we announce that the business will be continued."

Jacobus heeft in 1910 een telefoonaansluiting gekregen:
"Gemeent. Telephoondienst van ’s Gravenhage
Nieuwe aansluitingen
H. 7084. J.A. Camfferman, Pastoorswarande 54."

Jacobus received a phone connection in 1910:
"Gemeent. Telephoondienst van ’s Gravenhage (Municipal Telephone Service of ’s Gravenhage)
Nieuwe aansluitingen (New connections)
H. 7084. J.A. Camfferman, Pastoorswarande 54."

Jacobus (Cobus) trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 30 juli 1873 in Den Haag met
Geertrui Maria Angenita (Trui) Romijn, 28 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Christiaan Koch, Dirk Jan van Loenen, Willem Frederik Compter [stiefvader bruidegom] en Willem Frederik Jacobus Romijn [broer bruid].

De aankondigingen hebben ook plaats gehad in Rotterdam.
Willem Frederik Jacobus Romijn: broeder van de bruid.
Het Vaderland, 21 juli 1873: "Huwelijken, Geboorten en Sterfgevallen. Burgerlijke Stand van ’s Gravenhage. Eerste Huwelijks-Afkondiging op 20 Juli 1873. J.A. Camfferman en G.M.A. Romijn."

Klik voor foto in apart venster
Geertrui M.A. Romijn
Klik voor foto in apart venster
Rouwadv Geertrui M.A. Romijn

Trui is geboren op vrijdag 2 mei 1845 om 04:00 in Den Haag, dochter van Willem Fredrik Romijn en Jannetje Starkenburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 mei 1845 met als getuigen: Andries Romijn en Johannes de Moed.

Trui is overleden op donderdag 17 april 1919 in Oegstgeest, 73 jaar oud.

Klik voor foto in apart venster
Gezin Jacobus Camfferman en Geertrui Romijn

Kinderen van Cobus en Trui:

 1. Camfferman, levenloos geboren zoon, geboren op woensdag 26 augustus 1874 om 15:00 in Den Haag.
  Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 27 augustus 1874 door Tobias Adam en Johannes Martinus Geneste.
 2. Catharina (Cato) Camfferman, geboren op donderdag 16 maart 1876 in Den Haag. Volgt VII-ad.
 3. Camfferman, levenloos geboren dochter, geboren op donderdag 1 november 1877 om 07:00 in Den Haag.
  Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 2 november 1877 door Tobias Adam en Dirk van der Tas.
 4. Camfferman, levenloos geboren dochter, geboren op donderdag 13 maart 1879 om 03:30 in Den Haag.
  Van het overlijden is aangifte gedaan door Tobias Adam en Dirk van der Tas.
 5. Martinus Willem Frederik (Martin) Camfferman, geboren op maandag 14 juni 1880 in Den Haag. Volgt VII-ae.
 6. Camfferman, levenloos geboren dochter, geboren op donderdag 28 juli 1881 om 08:00 in Den Haag.
  Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 29 juli 1881 door Tobias Adam en Dirk van der Tas.


Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.