Genealogie familie Camfferman

Generatie VI-n

Adrianus Hendrik Camfferman is geboren op zaterdag 20 december 1845 om 20:00 in Den Haag, zoon van Jacobus Adrianus Camfferman en Alida van der Laan. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 december 1845 met als getuigen: Arnoldus George Soesdorp en Hendricus Soesdorp.

Adrianus is overleden op dinsdag 18 september 1917 om 23:30 in Voorburg, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19 september 1917 door Johannes Aalsloot en Wiebe Nota.

Ook in Den Haag is een akte van overlijden opgemaakt; de tekst in de akte is: "Heden den 25sten September 1917 hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijke Stand der gemeente ’s-Gravenhage, ontvange van den Ambtenaar van den Burgerlijke Stand te Voorburg, een extract uit het register van overlijden, houdende dat Adrianus Hendrik Camfferman, zonder beroep, wonende alhier, op den achttienden deze, des namiddags ten half twaalf ure aldaar is overleden, oud een en zeventig jaren, geboren alhier, gescheiden echtgenoot van Jansje van den Hoek, echtgenoot van Magdalena Catharina Mondt."

Klik voor foto in apart venster
Oprichting Vennootschap Camfferman Van Duijne
Klik voor foto in apart venster
Ontbinding Vennootschap Camfferman-Van Duijne

Bij verschillende notarissen zijn akten bekend over Adrianus, onder meer:
Op 9 maart 1882 is voor Notaris J.E. Andries een akte verleden tussen Adrianus Hendrik Camfferman en Anthonie van Duijne. Zij zijn beiden stukadoor en richten een Vennootschap van Koophandel op met de naam: "Firma Camfferman en van Duijne". Zie het krantenartikel wat hierover in het Dagblad van Zuid-Holland en ’s-Gravenhage is geplaatst. Deze vennootschap is op 1 februari 1896 ontbonden.

Andere vermeldingen zijn:
Inventaris van notaris Anthonius Franciscus Adolphus Leesberg.
20 februari 1883: "25. obligatie door Adrianus Hendrik Camfferman en Antonie van Duijne aan Elise Antoinette Maria Lambertine Ortmans alleen te ’s-Gravenhage groot vier duizend gulden".
12 februari 1896: "5155. Scheiding der gemeenschap tusschen Adrianus Hendrik Camfferman en Antoni van Duijn beide te ’s-Gravenhage, de laatste tijdelijk te Leiden betreffende huis en erf te ’s-Gravenhage Sectie M nummer 6397."
12 februari 1896: "5156. Ontbinding vennootschap tusschen Adrianus Hendrik Camfferman en Antoni van Duijn beide te ’s-Gravenhage, de laatste tijdelijk te Leiden."
Inventaris van notaris Bartholomeus Lambertus Loeff in Den Haag:
24 oktober 1904: "6379. Transport. Adrianus Hendrik Camfferman aan Cornelis Verheij te Scheveningen van huizen en erven aldaar Sectie AG 1630 voor f 13000-".

Beroep: stukadoor

Klik voor foto in apart venster
Adrianus en Jansje 25 jaar getrouwd

Adrianus trouwde voor de eerste keer, 27 jaar oud, op woensdag 5 februari 1873 in Den Haag met
Jansje van den Hoek, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Hendrik Cornelis Folkers [zwager bruidegom], Jacobus Adrianus Camfferman [broer bruidegom], Lucas Jan van Smirren en Albertus Cornelis van den Hoek [broer bruid].
De scheiding werd uitgesproken op woensdag 29 september 1909 in Den Haag (kwaadwillige verlating).

Albertus Cornelis van den Hoek: broeder van de bruid.
Jacobus Adrianus Camfferman: broeder van den bruidegom.

Klik voor foto in apart venster
Echtscheiding Adrianus en Jansje

In de huwelijksakte:
"Dienend als plaatsvervanger bij het Regement veld Artillerie" ... "toestemming door den Kolonel van opgemeld Regement van den Comparant verleend tot het aangaan van een huwelijk."

In the marriage deed:
Serving as replacer by the Regiment Fieldartillery. Permission to get married was granted by the Colonel of the regiment.

De echtscheiding is ingeschreven bij de Burgerlijke Stand op 29 april 1910 onder nummer 671. Het huwelijk is ontbonden op "grond van kwaadwillige verlating". Eischer is A.H. Camfferman, gedaagde is J. van der Hoek. Beide woonden op dat moment in Scheveningen.

The divorce was registered by the Civil Service on 29 April 1910 with number 671. The marriage was ended because of malicious abandonment. The petitioner was A.H. Camfferman, the defendant was J. van der Hoek. At that time they both lived in Scheveningen.

Klik voor foto in apart venster
Gezin Adrianus Camfferman en Jansje van den Hoek

Jansje is geboren op zaterdag 16 oktober 1847 om 08:00 in Hilversum, dochter van Pieter van den Hoek en Maria Sondervan. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 oktober 1847 met als getuigen: Pieter Glazemaker en Gijsbert Lagerweij.

Geboren in het huis staande aan het Ankeveensche Pad te Hilversum.
Bij de ondertekening staat over Gijsbert Lagerweij: "verklarende de tweede getuigen niet te kunnen schrijven."

Jansje is overleden op maandag 18 december 1916 om 17:00 in Voorburg, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 december 1916 door Hermanus van Everdingen en Johan Hendrik Gerritsen.

Overleden in het huis Achterweg 99 in Voorburg.
Moeder staat in de akte vermeld als: Mietje Zondervan.

Jansje is op 24 oktober 1905 op Ellis Island (New York) in Amerika aangekomen met het schip "de Statendam". Zij was toen 57 jaar oud. Volgens het manifest is het schip vertrokken uit Rotterdam op 14 oktober 1905.
De laatste woonplaats was Scheveningen.
Jansje reisde samen met haar dochter Maria (toen 22 jaar oud) en was onderweg naar haar zoon Ad.H. Camfferman (initialen niet goed leesbaar).

Jansje arrived on 24 October 1905 on Ellis Island (New York) with the ship "Statendam". She was 57 years at that time. According to the manifest the ship left Rotterdam on 14 October 1905.
The last residence was Scheveningen.
Jansje travelled together with her daughter Maria (22 years old) and was on her way to her son Ad.H. Camfferman (initials cannot be read easily).

Beroep: dienstbode

Kinderen van Adrianus en Jansje:

 1. Camfferman, levenloos geboren zoon, geboren op vrijdag 18 juli 1873 om 00:00 in Den Haag.
  Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 18 juli 1873 door Franciscus Johannes Zoons en Hendricus Zoons.
 2. Alida Christina Camfferman, geboren op woensdag 23 september 1874 in Den Haag. Volgt VII-x.
 3. Jansje Camfferman, geboren op zondag 24 december 1876 in Den Haag. Volgt VII-y.
 4. Adrianus Hendrik (John) Camfferman, geboren op vrijdag 10 januari 1879 in Den Haag. Volgt VII-z.
 5. Geertruida Sophia Camfferman, geboren op donderdag 27 januari 1881 in Den Haag. Volgt VII-aa.
 6. Maria Camfferman, geboren op zaterdag 14 juli 1883 in Den Haag. Volgt VII-ab.
 7. Petronella Maria Camfferman, geboren op zaterdag 12 december 1885 om 05:30 in Den Haag. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 12 december 1885 met als getuigen: Dirk van der Tas en Antonie van Duijne.
  Het Vaderland, 14 december 1885: "Huwelijken, Geboren en Sterfgevallen. Burgelijke Stand van ’s Gravenhage. 12 Dec. Bevallen: J. Camfferman, geb. v.d. Hoek, d."
  Petronella is overleden op zaterdag 25 juni 1887 om 21:00 in Scheveningen, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 juni 1887 door Hendricus Zoons en Charles Wilhelmus Zoons.
  Het Vaderland, 28 juni 1887: "Huwelijken, Geboren en Sterfgevallen. Burgelijke Stand van ’s Gravenhage. 27 Juni. Overleden: P.M. Camfferman, d. 1,5 j."
 8. Peter Marinus (Peter) Camfferman, geboren op donderdag 6 februari 1890 in Den Haag. Volgt VII-ac.


Klik voor foto in apart venster
Magdalena Mondt

Adrianus trouwde voor de tweede keer, 64 jaar oud, op woensdag 8 juni 1910 in Den Haag met
Magdalena Catharina Mondt, 46 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Frederik Augustin, Frederik Leenderd Huffnagel, Gerard Jacobus Romijn en Adrianus Lorié.

In de huwelijksakte staat over Adrianus Hendrik: "gescheiden echtgenoot van Jansje van den Hoek."
De Nieuwe Courant, 28 mei 1910, pag. 6: "Burgerlijke Stand. Eerste Huwelijksafkondiging op Zondag 29 Mei. A.H. Camfferman en M.C. Mondt."

Magdalena is geboren op vrijdag 3 juli 1863 om 02:00 in Den Haag, dochter van Johannes Abraham Mondt en Magdalena Catharina Rugg. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 juli 1863 met als getuigen: Gerardus Thomas van de Graaf en Johannes de Vruch.
Magdalena is overleden op donderdag 9 september 1943 om 04:15 in Den Haag, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 september 1943 door Nicolaas Jacobus van Poelgeest.

Het Vaderland, 13 september 1943, pag 3: "BURGERLIJKE STAND. OVERLEDEN: M.C. Mondt, weduwe van A.H. Camfferman, 80 j."

In Het Vaderland van woensdag 2 april 1930:
"Drie Getrouwen.
Kerkvoogden hebben gistermiddag drie oude getrouwen gehuldigd, die 40 jaar met voorbeeldige nauwgezetheid den bezoekers van de Groote Kerk hun plaats aanwezen. Het waren de dames Henrichs, Camfferman-Mondt en de heer W.C. Nellik." ... "Mejuffrouw Camfferman, u had dienst in het doophek en u heeft steeds de predikanten voortreffelijk geholpen, zonder dood gepreekt te worden (vroolijkheid). Wij danken u. Daarna ontving ook zij de geschenken."
De geschenken bestonden uit een bronzen ere-medaille en een enveloppe.

In newspaper Het Vaderland of Wednesday 2 April 1930:
(free translation:) Three loyals
Three loyal women were honoured by the curchwardens. They directed with great precision the visitors of the Groote Kerk (Big Church) their places for 40 years. The ladies Henrichs, Camfferman-Mondt and Mr. W.C. Nellik. ... A description was followed what the function of Mrs. Camfferman was. All three were handed over gifts, which consisted of a bronze medal and an envelope.Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.