Genealogie familie Camfferman

Generatie VI-k

Elisabeth Maria Camfferman is geboren op donderdag 2 november 1837 om 08:30 in Den Haag, dochter van Jacobus Adrianus Camfferman en Alida van der Laan. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 2 november 1837 met als getuigen: Arnoldus George Soesdorp en Cornelis Carel Lehman.

Elisabeth is overleden op maandag 15 februari 1875 om 13:00 in Voorburg, 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 februari 1875 door Ewoud van Everdingen en Johannes Gorter.

Beide aangevers: goede bekende
Overleden in het huis Wijk E, nr 48 te Voorburg.

Beroepen: dienstbode, naaister

Kinderen van Elisabeth uit onbekende relatie:

 1. Jacoba Adriana Camfferman, geboren op woensdag 20 januari 1864 om 23:00 in Den Haag. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 januari 1864 met als getuigen: Hendrik Hermanus van Duiven en Joan Hijpolithe Gluhoff.
  In de geboorte akte: "zijnde een eerstgeboren tweeling."
  Aangifte van geboorte is gedaan door Anna Maria Leonora van Oudheusden, geboren van der Groen, oud 35 jaren, vroedvrouw, wonende alhier.
  Jacoba is overleden op donderdag 18 februari 1864 om 15:30 in Den Haag, 29 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 19 februari 1864 door Dirk Egbert Molier en Peter Marinus Camfferman [oom moederszijde].
  Peter Marinus Camfferman: oom van de overledene.
 2. Christiaan Nicolaas Camfferman, geboren op donderdag 21 januari 1864 om 23:30 in Den Haag. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 22 januari 1864 met als getuigen: Hendrik Hermanus van Duiven en Joan Hijpolithe Gluhoff.
  In de geboorte akte: "zijnde een laatst geboren tweeling".
  Aangifte is gedaan door Anna Maria Leonora van Oudheusden, geboren van der Groen, oud 35, vroedvrouw.
  Christiaan is overleden op zondag 29 november 1891 in Kota Radja (Ned. Indie), 27 jaar oud.
  Christiaan wordt genoemd in het "Algemeen Politieblad" in het jaar 1882 op blz. 1760:
  "1861. CAMFFERMAN, Christiaan Nicolaas, oud 18 jaren, stukadoor, gewoond hebbende te ’s Gravenhage, thans vermoedelijk in koloniale dienst.
  Bij vonnis van voornoemd kantongeregt, van 9 Maart jl., bij verstek veroordeeld tot eene boete van f 5 of 2 dagen subsidiaire gevangenisstraf."
 3. Bernardina Petronella Camfferman, geboren op maandag 5 februari 1866 om 23:00 in Den Haag. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 8 februari 1866 met als getuigen: Pieter van den Berg en Bartholomeus Post.
  In de geboorte akte: "zijnde een eerstgeboren tweeling."
  Aangifte is gedaan door Anna Maria Leonora van Oudheusden, geboren van der Groen, oud 37 jaren, vroedvrouw.
  Bernardina is overleden op zaterdag 12 mei 1866 om 06:00 in Den Haag, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 mei 1866 door Pieter van den Berg en Pieter Bernardus Le Gue.
 4. Pieter Bernardus Camfferman, geboren op maandag 5 februari 1866 om 23:00 in Den Haag. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 8 februari 1866 met als getuigen: Pieter van den Berg en Bartholomeus Post.
  In de geboorte akte: "zijnde een laatst geboren tweeling."
  Aangifte is gedaan door Anna Maria Leonora van Oudheusden, geboren van der Groen, oud 37 jaren, vroedvrouw.
  Pieter is overleden op dinsdag 13 februari 1866 om 05:00 in Den Haag, 8 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 14 februari 1866 door Pieter Bernardus Le Gue en Jacobus Adrianus Camfferman [oom moederszijde].
  Jacobus Adrianus Camfferman: oom van de overledene.


Elisabeth trouwde, 32 jaar oud, op woensdag 15 december 1869 in Den Haag met
Hendrik Cornelis Folkers, 53 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Johannes Martinus Geneste, Pieter van den Berg, Peter Marinus Camfferman [broer bruid] en Jacobus Adrianus Camfferman [broer bruid].

Hendrik is weduwnaar van Cornelia Elisabeth van Leeuwen.
Huwelijksafkondigingen ook te Voorburg gedaan.
Peter Marinus staat vermeld als Pieter Marinus.
Peter en Jacobus: "broeders van de bruid"
Het Vaderland, 6 december 1869: "Burgerlijke stand ’s Gravenhage. Eerste Huwelijks-afkondiging op Zondag, 5 December 1869. H.C. Folkers, wedr. van C.E. Van Leeuwen met E.M. Camfferman."

Hendrik is geboren op maandag 1 januari 1816 om 19:30 in Den Haag, zoon van Zwaantje Folkers. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 4 januari 1816 met als getuigen: Jacobus Knies en Jan Goddee.

In de geboorteakte staat het volgende: "onechte zoon van Zwaantje Folkers".
en "en op de verklaring van Johanna Albert Gebore (onleesbaar) oud 42 jaar, Vroedvouw dewelke, na gedane voorlezing met de tweede getuijge heeft ondertekend, de andere heeft verklaard niet te kunnen schrijven."

Hendrik is overleden op zaterdag 19 april 1884 om 08:30 in Voorburg, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 19 april 1884 door Jacobus van der Waals en Hermanus van Everdingen.

Hermanus van Everdingen: schoonzoon
Jacobus van der Waals: goede bekende
Overleden in het huis Wijk E, nr 221 te Voorburg.
"Eerder weduwnaar van Cornelia Elisabeth van Leeuwen, later van Elizabeth Maria Camfferman, thans echtgenoot van Johanna Dirkje Brand".

Hendrik is weduwnaar van Cornelia Elisabeth van Leeuwen (1818-1867), met wie hij trouwde op woensdag 20 maart 1839 in Den Haag.

Hendrik trouwde later op woensdag 26 juni 1878 in Den Haag met Johanna Dirkje Brandt (1855-na 1889).

In de overlijdensakte van Elisabeth Maria wordt hij Volkers genoemd.
Hendrik is door Nationale Militie ingeschreven in Den Haag in het 22e Kanton, hij heeft lotnummer 1021 toegewezen gekregen, waardoor hij voor de dienst is vrijgesteld.
Zijn signalement was:
Aangezicht: Breed
Voorhoofd: smal
Oogen: grijs
Neus: groot
Mond: klein
Kin: rond
Haar en wenkbrauwen: blond
Merkbare teekenen: kromme knie

Beroep: bleekerDeze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.