Genealogie familie Camfferman

Generatie VI-j

Johannes van Lijnschooten is geboren op woensdag 30 oktober 1839 om 21:30 in Delft, zoon van Abraham van Lijnschooten en Maria Catharina Veer. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 31 oktober 1839 met als getuigen: Jan den Hengst en Leendert van Vliet.

Aangifte van geboorte is gedaan door Elizabeth Smink, huisvrouw van Jan den Hengst, oud 49 jaren, vroedvrouw.
Geboren als Johannes Veer in het huis Wijk 5 nr. 403 te Delft.
In de kantlijn van de geboorte akte staat het volgende: "Johannes Veer, erkend en gewettigd als zoon van Abraham van Lijnschooten en Maria Catharina Veer bij acte van der zelver huwelijk voltrokken te Delft den eersten December des jaars achttien honderd een en veertig onder nommer <slecht leesbaar> Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Delft."

Johannes is overleden op zaterdag 22 mei 1926 om 23:30 in Den Haag, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 25 mei 1926 door Jan Timp en Jozef Brochard.

Beroep: metaaldraaier

Johannes trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 31 augustus 1859 in Delft met
Cornelia Esser, 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Coenraad den Os, Johannes Diederik Sijthoff [zwager bruidegom], Hendrik Philippus den Os en Franciscus Hendricus Esser [broer bruid].

Over de getuigen staat in de akte: "de eerste broeder en de tweede aanbehuwd broeder van hem Comparant en de overige getuigen neefs van haar Comparante."
Waarbij de volgorde in de akte is: Franciscus Hendricus Esser, Johannes Diederik Zijthoff, Coenraad den Os en Hendrik Philippus den Os.

Cornelia is geboren op zondag 2 december 1838 om 01:00 in Delft, dochter van Dirk Esser en Pieternella van Kolen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 december 1838 met als getuigen: Johannes Franciscus Eversteijn en Cornelis Kuypers.

Geboren in het huis aan de Molslaan Wijk 2, nr. 582, als Cornelia van Koolen. In geb.akte staat: "kind erkend bij huwelijk ouders: Delft 30 januari 1839".
De aangifte van geboorte is gedaan door Dirk Esser. Hij was toen nog niet getrouwd met Pieternella en daarom staat in de geboorte-akte het volgende: "een kind van het vrouwelijk geslacht, waarvan hij erkend vader te zijn".
In de kantlijn van de geboorte-akte staat: "Cornelia Esser, erkend en gewettigd als dochter van Dirk Esser en Pieternella van Kolen bij acte van de zelver huwelijk voltrokken te Delft den dertigsten januari 1839. Sub numero acht." getekend H. van Berkel.

Cornelia is overleden op donderdag 18 december 1924 om 18:00 in Den Haag, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 20 december 1924 door Jan Timp en Gerardus Hoefnagel.Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.