Genealogie familie Camfferman

Generatie VI-f

Klik voor foto in apart venster
Rouw Hilgert C. Camfferman

Hilgert Caarten Camfferman is geboren op vrijdag 28 september 1860 om 02:00 in Naaldwijk, zoon van Arie Caarten Camfferman) en Sara Elisabeth van Duijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 29 september 1860 met als getuigen: Eliza van Duijn [oom moederszijde] en Simon Marinus Valstar. Hij is gedoopt op zondag 4 november 1860 in Naaldwijk.

Geboren in het huis Wijk A, nr. 121 te Naaldwijk.
Vader Arie tekent met "A Caarte Camfferman".

Hilgert is overleden op maandag 24 mei 1948 om 06:00 in Wateringen, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 mei 1948 door Leendert Schmidt. Hij is begraven op donderdag 27 mei 1948 op de Algemene Begraafplaats in Naaldwijk.

Beroep: tuinier (= tuinder)


Klik voor foto in apart venster
In Memoriam H.C. Camfferman
Klik voor foto in apart venster
graf H.C. Camfferman en L. Kemmers

Hilgert was een van de pioniers met de tomatenteelt in het Westland. Met de kennis en zaadjes van zijn broer Jacobus Johannes vanuit Engeland heeft hij samen met zijn zoons Arie en Willem de tomatenteelt gestart. In het boek "Het Westland, de tuin van Europa" staat op blz 54 vermeld dat hij in 1891 al tomaten teelde in een muurkas op zijn tuin "De Duiventoren".
[bron: "Het Westland, de tuin van Europa", door Hein van der Zande, Het Boekencentrum 1978, ISBN 90.239.2992.6]

Hilgert was one of the pioneers on growing tomatoes in the Westland area. With the knowledge of this brother Jacobus Johannes from England he started the growth of tomatoes together with his sons Arie and Willem. In the book "Het Westland, de tuin van Europa" (The Westland, garden of Europe), is mentioned that he grew tomatoes in 1891 on his garden "De Duiventoren".
[source: "Het Westland, de tuin van Europa", door Hein van der Zande, Het Boekencentrum 1978, ISBN 90.239.2992.6]

In het "Dagblad voor Amersfoort" van 26 mei 1948 werd op pagina 3/4 aandacht geschonken aan het overlijden van Hilgert:
"Tomaten-"vader" overleden
In de negentiger jaren van de vorige eeuw was de tomaat hier te lande bekend onder de naam Pontamoers, wat zoveel wilde zeggen als Pommes d’amour of liefdesappel. Men beschouwde de vrucht als oneetbaar en gebruikte haar voor decoratie. De heer Camferman uit het Westland, die Maandag in de leeftijd van 87 jaar overleed, zag echter perspectief in de teelt ervan. In 1891 nam hij zijn eerste proeven en in 1895 reeds waren de eerste moeilijkheden overwonnen. Mits de grenzen opengaan voor onze groeten is momenteel de tomaat een der meest deviezendragende vruchten. Reden genoeg om vandaag op deze plaats even stil te staan bij de "vader" van de Nederlandse tomatencultuur."

In the newspaper for the city Amersfoort ("Dagblad voor Amersfoort") of 26 May 1948 on page 3/4 an article was dedicated to the death of Hilgert:
(freely translated:) Father of tomatoes deceased.
In de period between appr. 1890 and 1900 the tomato was known here in the country by the name 'pontamoer', which can be translated as Pommes d’amour or love-apple. The tomato was seen as uneatable and used for decoration only. Mr. Camferman of the Westland area, who deceased last Monday at the age of 87 years, saw perspective in the growth of it. In 1891 he started testing and in 1895 the first difficulties were passed. When borders are opened for our vegetables the tomato is one of the most profitable ones. Reason for a small moment of remembrance this place for the 'father' of the Dutch tomato culture.

Het overlijden van Hilgert wordt ook vermeld in het Leidsch Dagblad van 25 mei 1948:
"Te Wateringen is overleden de heer H. C. Camfferman, Naaldwijker van geboorte, in de leeftijd van 87 jaar. In 1891 was hij de man, die voor het eerst proeven nam met het in bedrijf telen van tomaten."
Het overlijden staat ook in "De Westlander" van 28 mei 1948: "De oudste tomatenteler
Tot één van de oudste tomatentelers in het Westland mag gerekend worden de kweker H. C. Camfferman, die in 1891 voor het eerst proeven nam met de teelt van dat produkt. Op 87 jarige leeftijd is de heer Camfferman thans te Wateringen overleden."

The passing away of Hilgert is also mentioned in the ’Leidsch Dagblad’ of 25 May 1945:
(free translation:) In Wateringen is passed away Mr. H.C. Camfferman, born in Naaldwijk, in the age of 87 years. In 1891 he was the man, who performed the first trials with commercial cultivation of tomatoes.
His death is also mentioned in newspaper ’De Westlander&rsquou; of 28 May 1948. (Free translation:) The eldes tomato-grower. One of the eldest tomato-growers in the Westland is the nursery-man H.C. Camfferman, who took the first trials with growing that product. On the age of 87 years Mr. Camfferman died today in Wateringen.

Hilgert trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 7 maart 1891 in Naaldwijk met
Leentje Kemmers, 30 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Jan van den Berg, Willem Kemmers [broer bruid], Cornelis Kemmers [broer bruid] en Marinus van den Berg. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 8 maart 1891 in Naaldwijk.

Willem Kemmers en Cornelis Kemmers: beiden broeder der bruid
Jan van den Berg en Marinus van den Berg: "zijnde geen bloedverwanten der Echtgenooten."
Jan van den Berg staat vermeldt als "Jan van den Berg Arieszoon"
De ondertrouw staat in de Westlandsche Courant van 28 februari 1891 op pag. 2.

Leentje is geboren op donderdag 2 augustus 1860 om 23:30 in Naaldwijk, dochter van Willem Kemmers en Anna Margaretha Weststeijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 augustus 1860 met als getuigen: Dirk Klaas Visser en Arij van der Hoeven.

Geboren in het huis Wijk A, nr 282 te Naaldwijk.
Achternaam van moeder Anna staat vermeld als "Wesstein"

Leentje is overleden op vrijdag 22 september 1944 om 23:30 in Naaldwijk, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 september 1944 door Leendert Schmidt.

Beroep: tuinier

Kinderen van Hilgert en Leentje:

  1. Arie Camfferman, geboren op maandag 24 augustus 1891 in Naaldwijk. Volgt VII-c.
  2. Willem Camfferman, geboren op maandag 31 oktober 1892 in Naaldwijk. Volgt VII-d.
  3. Sara Elizabeth (Saar) Camfferman, geboren op dinsdag 22 maart 1898 in Naaldwijk. Volgt VII-e.
  4. Anna Margaretha Camfferman, geboren op zaterdag 8 september 1906 in Naaldwijk. Volgt VII-f.


Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.