Genealogie familie Camfferman

Generatie VI-bq

Simon Besanger is geboren op vrijdag 8 april 1881 om 03:00 in Den Helder, zoon van Pieter Cornelis Besanger en Johanna Sara Radijs. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 april 1881 met als getuigen: Cornelis Dienaar en Hendrik Uurbanus.

Geboren in het huis Wijk L, nr. 105 in Den Helder.
Vliegend Blaadje, 12 april 1881, pag. 2: "Burgerlijke Stand Helder. Van 8 tot 12 April. Bevallen: J.S. Besanger, geb. Radijs Z."

Simon is overleden op vrijdag 1 mei 1942 om 15:30 in Den Haag, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 mei 1942 door Henderikus Bernardus Jonker.

Op overlijdensakte: echtegenoot van: Van Look, Gerardine Jeanne, eerder weduwnaar van Meischke, Maria.

Beroepen: ambtenaar bij het hoofdbestuur der P.T.T., boekhouder, winkelier (in naaimachines), boekhouder, drogist


In diverse kranten, waaronder het Leidsch Dagblad, wordt vanaf 6 april 1907 door Simon intensief geadverteerd voor allerhande producten. Hij heeft op het Hoogewoerd 88 in Leiden een winkel onder de naam Fa. E.C.H.F. de Ruyter. Een aantal voorbeelden daarvan zijn:

Klik voor foto in apart venster
Advertentie S. Besanger
Haagsche Courant
Klik voor foto in apart venster
Advertentie S. Besanger
Leidsch Dagblad
Klik voor foto in apart venster
Advertentie S. Besanger
Leidsch Dagblad
Klik voor foto in apart venster
Simon Besanger failliet

In het Leidsch Dagblad van 15 april 1911 staat vermeld dat Simon failliet is gegaan: "S. Besanger, drogist te Leiden". In het Leidsch Dagblad van 16 mei 1911 staat een oproep dat schuldvorderingen voor 1 september 1911 ingediend moeten zijn en dat de verificatievergadering op 7 oktober 1911 zal plaats vinden.
Het faillissement is geëindigd door het verbindend worden van de slotuitdelingslijst in februari 1912. Dit staat in "Het Centrum" van 14 februari 1912.

Simon trouwde voor de eerste keer, 23 jaar oud, op vrijdag 28 oktober 1904 in Den Haag met
Maria Meischke, 30 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Adrianus Gerrit Besanger [broer bruidegom], Pieter Cornelis Besanger [broer bruidegom], Frederik Henri Besanger [broer bruidegom] en Hermanus de Gorter.

Alle genoemde getuigen Besanger: broeders van den bruidegom

Klik voor foto in apart venster
Geboorte-adv. Maria

Maria is geboren op donderdag 30 juli 1874 om 00:30 in Den Haag, dochter van Georg Louis Meischke en Johanna Helena Borsboom. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 31 juli 1874 met als getuigen: Antonie Borsboom en Cornelis Christiaan Muller.

Het Vaderland, 3 augustus 1874, pag. 2: "Huwelijken, Geboorten en Sterfgevallen. Burgerlijke Stand van ’S GRAVENHAGE. 31 en 1 Aug. Bevallen: J.H. Meischke, geb. Borsboom, d."

Maria is overleden op zaterdag 19 november 1921 om 11:00 in Den Haag, 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 22 november 1921 door Jan Timp en Cornelis Petrus Gentevoort.

Het Vaderland, 22 november 1921, pag. 3: "Burgerlijke Stand. 22 November. Overleden: M. Meischke, vr. van S. Besanger, 47 j."

Klik voor foto in apart venster
Oprichting Bond 1924

Maria is secretaresse van de in april 1924 opgerichtte "Neutrale Bond voor geheelonthouders Strijd en Ontwikkeling".

Beroep: winkelierster

Kinderen van Simon en Maria:

 1. Maria Georgina Louise Besanger, geboren op zondag 18 juni 1905 in Den Haag. Volgt VII-en.
 2. Klik voor foto in apart venster
  Curatele Johanna Besanger
  Johanna Helena Besanger, geboren op dinsdag 5 juni 1906 om 22:00 in Den Haag. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 6 juni 1906 met als getuigen: Cornelis Marinus Haksel en Frederik Casimir Samuel Terborgh [aangetrouwde oom vaderszijde].
  Haagsche Courant, 7 juni 1906, pag. 7: "Burgerlijke Stand. 6 Juni. Bevallen: M. Besanger, geb. Meischke, d."
  Johanna is op eigen verzoek in december 1936 onder curatele gesteld. Dit staat aangekondigd in de Staatscourant en Het Vaderland.
  Johanna is overleden op donderdag 30 april 1942 om 19:00 in Den Haag, 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 mei 1942 door Henderikus Bernardus Jonker.
  Haagsche Courant, 4 mei 1942, pag 3: "Burgerlijke Stand. 4 Mei. Overleden: J.H. Besanger, ongehuwde vrouw, 35 j."
  Johanna bleef ongehuwd.
 3. Simon Pieter Cornelis Besanger, geboren op maandag 24 februari 1913 in Den Haag. Volgt VII-eo.


Simon trouwde voor de tweede keer, 41 jaar oud, op woensdag 19 juli 1922 in Den Haag met
Gerardine Jeanne van Look, 34 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Gérard van Look [vader bruid] en Johannes Arnoldus Jacobus Wigman.

Gerardine is weduwe van Nicolaas Does.
Zij is meerderjarige erkende dochter van Gerard van Look en van Jeanne Marie Tesscher.
Het Vaderland, 8 juli 1922, pag. 3: "Huwelijksafkondiging. 8 Juli. S. Besanger en G.J. van Look."

Gerardine is geboren op woensdag 9 mei 1888 om 21:00 in Parijs (Frankrijk), dochter van Gérard van Look en Jeanne Marie Tesscher. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 10 mei 1888 met als getuigen: Hugues Desmet en Clément Boullanger.

Jeanne is geboren in de Rue de Charonne 14, in het 11e Arrondissement van Parijs.

Gerardine is overleden op maandag 2 maart 1970 in Rijswijk, 81 jaar oud.

Gerardine is weduwe van Nicolaas Does (1890-1920), met wie zij trouwde op woensdag 21 januari 1914 in Den Haag.Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.