Genealogie familie Camfferman

Generatie VI-bp

Frederik Henri Besanger is geboren op maandag 18 mei 1874 om 12:00 in Hellevoetsluis, zoon van Pieter Cornelis Besanger en Johanna Sara Radijs. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 mei 1874 met als getuigen: Willem Albertus Danner en Izaak Aandeweg.

Frederik is overleden op zaterdag 25 september 1954 om 08:00 in Amsterdam, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 september 1954 door Hermanus Johannes Dankbaar.

Het Parool, 28 september 1954, pag. 4: "Burgerlijke Stand van Amsterdam. Overledenen. aangegeven op 27 Sept. 1954. Besanger, Frederik H. m, 80 j."

Beroepen: ambtenaar ter secretarie (te Delft), ambtenaar (aan de Rijksverzekeringsbank)


Frederik is in Amsterdam ingeschreven voor de Nationale Militie. In het militieregister staat over hem:
lengte: 1722 millimeters
Aangezicht: ovaal
Voorhoofd: hoog
Oogen: bruin
Neus: gewoon
Mond: id.
Kin: rond
Haar: bruin
Wenkbraauwen: id.
Merkbare teekenen: geene
Hij is op 11 december 1893 aangewezen voor dienst, welke hij zelf vervuld heeft. Hij is ingelijfd op 5 maart 1894 bij het Regiment Grenadiers en Jagers.


In diverse kranten is zijn loopbaan te volgen:
1895: In de "Delftsche Courant" van 17 oktober 1895 staat zijn benoeming tot schrijver ter gemeentesecretarie van de gemeente Delft.
In het Algemeen Handelsblad van 1 januari 1903 staat Frederik vermeld: "Bij beschikking van den minister van binnenlandsche zaken zijn bij de Rijksverzekeringsbank te Amsterdam benoemd: [..] II. met ingang van 1 Februari 1903: tot eerste-klerk: F.H. Besanger, ambtenaar ter gemeente-secretarie te Delft."
1907: In het "Leidsch Dagblad" van 5 april 1907 staat vermeld dat F.H. Besanger is benoemd tot adjunct-commies bij de Rijksverzekeringsbank.
1921: In het Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander van 7 april 1921 staat vermeld:
"Berichten - De Staatscourant van - 7 April - bevat o.a. de volgende kon.besluiten:
bevorderd bij de rijksverzekeringsbank o.a. (...) tot hoofdcommies (...) F.H. Besanger (...) allen commies."
1935: Frederik is bij Koninklijk Besluit, per 1 januari 1935 bij de Rijksverzekeringsbank bevorderd tot hoofdreferendaris. Dit staat vermeld in ’Het Vaderland’ van 29 januari 1935.

Klik voor foto in apart venster
Eervol ontslag F.H. Besanger

1939: In de "Nieuwe Leidsche Courant" van 18 januari 1939 staat over Frederik het volgende:
"Rijksverzekeringbank:
Aan F.H. Besanger is eervol ontslag verleend als referendaris bij de Rijksverzekeringsbank.", evenals in andere kranten, zoals het Algemeen Handelsblad van 18 januari 1939:

Frederik trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 13 september 1905 in Delft met
Johanna Wilhelmina Lonzième, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Jan Mension, Willem de Vries, Jan Lonzième [broer bruid] en Cornelis Jan Mension.

Jan Lonzième: broeder van de comparante
Jan Mension: oom van de comparante
Cornelis Jan Mension: neef van de comparante
Haagsche Courant, 15 september 1905, pag. 7: "Familieberichten. Getrouwd: F.H. Besanger, te Amsterdam, en J.W. Lonzième, te Delft, 13 Sept."

Klik voor foto in apart venster
Huwelijk Frederik en Johanna
Klik voor foto in apart venster
Ondertrouw Frederik en Johanna

Johanna is geboren op dinsdag 17 februari 1880 om 06:00 in Delft, dochter van Friedrich Wilhelm Lonzième en Maria Elisabeth Mension. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 18 februari 1880 met als getuigen: Jan Mension en Frederik Willem Mension.

Geboren in het huis aan de Boterbrug, wijk 5, nummer 13 te Delft.

Johanna is overleden op zondag 1 november 1953 om 13:00 in Amsterdam, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 3 november 1953 door Hermanus Johannes Dankbaar.

Kinderen van Frederik en Johanna:

  1. Maria Elisabeth Besanger, geboren op zondag 28 maart 1909 in Amsterdam. Volgt VII-el.
  2. Frederica Henriette (Fré) Besanger, geboren op dinsdag 22 oktober 1918 in Amsterdam. Volgt VII-em.


Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.