Genealogie familie Camfferman

Generatie VI-bl

Sara Johanna (Sara) Besanger is geboren op vrijdag 15 mei 1863 om 15:00 in Hellevoetsluis, dochter van Pieter Cornelis Besanger en Johanna Sara Radijs. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 mei 1863 met als getuigen: Johannes Marinus Kans en Arij Bruch.

Aangifte van geboorte is gedaan door Gerrard de Lang, oud 45 jaren, van beroep verloskundige, wonende alhier.

Op 17 juni 1863 is Sara door haar beide ouders erkend:
"In het jaar een duizend acht honder drie en zestig, den zeventienden der maand Junij, zijn voor Ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Hellevoetsluis, Provincie Zuidholland, verschenen: Pieter Cornelis Besanger, oud tweeentwintig jaren, fourier bij het Korps Mariniers en Johanna Sara Radijs oud eenentwintig jaren, van beroep zonder wonende beide alhier welk ons hebben verklaard bij deze te erkennen een kind van het vrouwelijk geslacht, geboren binnen deze Gemeente op den Vijftienden der maand Mei des jaars een duizend acht honderd drie en zestig des namiddags ten drie ure, en ingeschreven in het geboorte register van dit jaar onder de voornamen van Sara Johanna als kind van Johanna Sara Radijs.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Arij Hofman oud zes en dertig jaren, van beroep sergeant der mariniers, wonende alhier en van Hendrik Thijssen oud veertig jaren, van beroep sergeant der Mariniers wonende mede alhier."

Sara is overleden op zondag 13 augustus 1939 om 04:00 in Rotterdam, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 augustus 1939 door Gijsbert Arie Barendregt. Zij is begraven op de Algemene Begraafplaats Rotterdam-Zuid in Rotterdam.

Sara is overleden in het Coolsingelziekenhuis in Rotterdam.
De Maasbode, 16 augustus 1939, pag. 11: "Burgerlijke Stand. ROTTERDAM. Aangiften van 15 Augustus. Overleden: S.J. Besanger wedr. v. B.C. Kuhlmann 76 j."

Sara trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 10 juli 1885 in Hellevoetsluis met
Burghard Coenraad Kühlmann, 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Julius Theodorus Meck, George Herman Grebe, Joannes Mathias Hubertus Lijnen en Johannes Jacobus Scheffer.

Burchhard woont in juli 1885 in Hellevoetsluis, maar in de huwelijksakte staat "doch voor minder dan zes maanden te Amsterdam woonachtig."
Voor dit huwelijk is door de vader van de bruidegom en de ouders van de bruid bij notariele akte toestemming verleend.
De Kolonel Commandant van het Korps Mariniers verleent eveneens zijn toestemming aan "den Sergeant Burchhard Conrad Kuhlmann om met Sara Johanna Besaanger een huwelijk aan te gaan."
Getekend te Amsterdam op 3 juli 1885, de Kolonel voornoemd, (getekend) Van Braam.

In de huwelijkse bijlagen zat een verklaring van de Nationale Militie, waarin het volgende staat te lezen:
"De COMMISSARIS des KONINGS in de PROVINCIE NOORDHOLLAND
verklaart, dat Burghard Conrad Kuhlmann geboren te Amsterdam, den 30 Maart 1859 (....) in het inschrijvings-register van de gemeente Amsterdam van het jaar 1878 voor de ligting van het jaar 1879 is ingeschreven; dat hem bij de loting is ten deel gevallen No. 334, en dat hij vervolgens door den militieraad uithoofde van in dienst te zijn van de dienst is vrijgesteld."

Nieuwe Brielsche Courant, 5 juli 1885: "Burgerlijke Stand. HELLEVOETSLUIS, van 27 Juni - 3 Juli. Ondertrouwd: B.C. Kuhlmann en S.J. Besanger."
Nieuwe Brielsche Courant, 12 juli 1885: "Burgerlijke Stand. HELLEVOETSLUIS, van 4-10 Juli. Getrouwd: B.C. Kuhlmann en S.J. Besanger."

Burghard is geboren op woensdag 30 maart 1859 om 21:00 in Amsterdam, zoon van Burghard Coenraad Kühlmann en Cornelia (Corrie) Verhagen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 31 maart 1859 met als getuigen: Johannes Bernardus Gaudelius en Willem Ruifrok.

In de akte wordt hij vermeld als "Burchhard Conrad Kuhlmann".
Geboren in het huis Leijdschestraat, buurt I, nr 378 in Amsterdam.

Burghard is overleden op dinsdag 7 december 1937 om 22:00 in Rotterdam, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 9 december 1937 door Gijsbert Arie Barendregt. Hij is begraven op zaterdag 11 december 1937 op de Algemene Begraafplaats Rotterdam-Zuid in Rotterdam.

Burghard is overleden in het Coolsingelziekenhuis in Rotterdam.
Rotterdamsch Nieuwsblad, 10 december 1937 (BS Rotterdam): "OVERLEDEN: B.C. Kuhlman, m. v. S.J. Besanger, 78 j."

Beroepen: marinier 3 klasse, sergeant (der mariniers), postbeambte, rijksambtenaar, assistent der posterijen, kantoorbediende (schrijver bij de Posterijen), kantoorknecht

Kinderen van Sara en Burghard:

 1. Burchhard Cornelis (Burghard) Kühlmann, geboren op maandag 12 oktober 1885 in Nieuw Helvoet. Volgt VII-dx.
 2. Pieter Cornelis (Piet) Kühlmann, geboren op donderdag 5 april 1888 in Rotterdam. Volgt VII-dy.
 3. Adrianus Gerrit (Adrie) Kühlmann, geboren op vrijdag 7 februari 1890 om 21:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 februari 1890 met als getuige: Rein Visser.
  Geboren in het huis Mariniersplein 26 in Amsterdam.
  De naam van de eerste getuige is niet goed leesbaar:
  Anthonius ...., sergeant, oud 43 jaar, woont Mariniersplein 42 in Amsterdam.
  Algemeen Handelsblad, 9 februari 1890, pag. 2: "Familieberichten. Burgerlijke Stand van Amsterdam. Bevallen: S.J. Kuhlmann-Besanger, z."
  Adrie is overleden op donderdag 21 juli 1892 om 16:00 in Nieuw Helvoet, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 21 juli 1892 door Jannis Jacobus Risseeuw en Burghard Coenraad Kühlmann [vader].
  Nieuwe Brielsche Courant, 11 augustus 1892, pag. 3: "Burgerlijke Stand. NIEUW-HELVOET, van 5 Juli - 5 Augustus. Overleden: Adrianus Gerrit, z. van Burchard Conrad Kuhlmann en sara Johanna Besanger, oud 2 j. en 5 m."
 4. Aletta Cathariena Sophia (Aletta) Kühlmann, geboren op maandag 9 november 1891 in Nieuw Helvoet. Volgt VII-dz.
 5. Johanna Sara (Jo) Kühlmann, geboren op vrijdag 2 februari 1894 in Den Haag. Volgt VII-ea.
 6. Cornelia (Corrie) Kühlmann, geboren op woensdag 4 maart 1896 in Den Haag. Volgt VII-eb.
 7. Sophia Catharina Aletta (Sophia) Kühlmann, geboren op zondag 16 januari 1898 in Den Haag. Volgt VII-ec.
 8. Helena Petronella Kühlmann, geboren op zondag 14 juli 1901 in Den Haag. Volgt VII-ed.
 9. Catharina Aletta Sophia (Catharien) Kühlmann, geboren op vrijdag 19 december 1902 in Den Haag. Volgt VII-ee.
 10. Conrad Kühlmann, geboren op dinsdag 29 maart 1904 om 22:30 in Den Haag. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30 maart 1904 met als getuigen: Jacobus van der Beek en Simon Jan Sol.
  De Courant, 31 maart 1904, pag. 3: "Burgerlijke Stand. ’s-GRAVENHAGE. Bevallen. S.J. Kuhlmann geb. Besanger, z."
  Conrad is overleden op vrijdag 6 januari 1905 om 05:00 in Den Haag, 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan door Evert Jan Montfoort en Leonardus Marienus de Vries.
  Haagsche Courant, 10 januari 1905, pag. 7: "Burgerlijke Stand. 9 Januari. Overleden: C. Kuhlmann, z., 9 m."
 11. Henriette (Hennie) Kühlmann, geboren op vrijdag 1 december 1905 om 05:00 in Den Haag. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 1 december 1905 met als getuigen: Jacobus van der Beek en Gerardus Hendrikus van der Moolen.
  Het Vaderland, 1 december 1905, pag. 2: "Burgerlijke Stand. ’s Gravenhage, 1 December 1905. Bevallen: S.J. Kuhlmann geb. Besanger, d."
  Hennie is overleden op woensdag 26 december 1906 om 09:00 in Rotterdam, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 27 december 1906 door Frans van Es en Gerardus Jozephus Hendrikus Rieff.
  Overleden in een huis aan de Volmarijnstraat in Rotterdam.
  Rotterdamsch Nieuwsblad, 29 december 1906, pag. 5: "Burgerlijke Stand. 27 December. Overleden: H. Kuhlmann, jd. 1 j."


Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.