Genealogie familie Camfferman

Generatie VI-bc

Cornelis Camfferman is geboren op zondag 29 september 1872 om 17:30 in Haarlemmermeer, zoon van Arij Camfferman en Gijsberta Schaap. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 september 1872 met als getuigen: Johannes Godfried Legel en Jan Eggink.

Geboren in het huis Nr. 44 BB in Haarlemmermeer.

Cornelis is overleden op vrijdag 4 november 1938 om 07:00 in Hilversum, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 november 1938 door Pieter Drost. Hij is begraven op de Noorderbegraafplaats in Hilversum.

Overleden in het huis Laarderweg 134b, in Hilversum.
De Gooi- en Eemlander, 8 november 1938, pag. 8: "Burgerlijke Stand. Gemeente HILVERSUM. Overleden: C. Camfferman, 66 jaar, weduwnaar van A. Renk."

Beroepen: kruidenier, postbode


Klik voor foto in apart venster
graf Cornelis Camfferman

Cornelis is ingeschreven voor de Nationale Militie voor de lichting van 1892, doch door zijn lotnummer niet is opgeroepen geweest. Hij heeft echter wel gediend als plaatsvervanger voor Nr. 1882, lichting 1895, uit Amsterdam.
Zijn signalement in het militieregister luidt:
lengte: 1.735 meter
aangezicht: ovaal
voorhoofd: hoog
oogen: grijs
neus: klein
mond: gewoon
kin: rond
haar: blond
wenkbrauwen: idem
merkbare teekenen: geene

Cornelis trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 3 november 1899 in Sloten (N.H.) met
Alida Renk, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Jan Hendrik Gerrit de Koning, Wessel Prins, Cornelis Jansen Verplanke en Jan Camfferman [broer bruidegom].

Jan Camfferman: broeder van den bruidegom
Wessel Prins: oom der bruid
Bij de ondertekening staat: "doch niet voor de moeder van den bruidegom, die verklaarde de schrijfkunst niet te verstaan."
Cornelis krijgt toestemming voor zijn huwelijk van de commandant van het 2e Regiment Veld Artillerie.
Cornelis verhuist met kinderen in 1927 naar Hilversum.

Alida is geboren op zaterdag 4 april 1874 om 02:00 in Sloten (N.H.), dochter van Haijo Renk en Aaltje Prins. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 april 1874 met als getuigen: Cornelis Rond en Jacobus Geutskens.

Geboren in het huis Wijk A, nr 101 in Sloten (N.H.).

Alida is overleden op donderdag 5 januari 1922 om 14:00 in Amsterdam-Sloten, 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 6 januari 1922 door Gerrit Dirk Fredrik Alink en Gijsbertus Wilhelmus Johannes Petrus van Vreede.

Klik voor foto in apart venster
Gemengd Nieuws 1913 over Camfferman

Kinderen van Cornelis en Alida:

  1. Gijsbertha Hendrika Camfferman, geboren op woensdag 28 november 1900 in Sloten (N.H.). Volgt VII-dt.
  2. Hayo Arie Cornelis Camfferman, geboren op donderdag 26 september 1907 in Sloten (N.H.). Volgt VII-du.


Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.