Genealogie familie Camfferman

Generatie VI-bb

Nicolaas Camfferman is geboren op vrijdag 19 juni 1868 om 11:00 in Haarlemmermeer, zoon van Arij Camfferman en Gijsberta Schaap. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 19 juni 1868 met als getuigen: Blees van den Heuvel en Jan Eggink.

Geboren in het huis Nr. 44 BB in Haarlemmermeer.
Weekblad van Haarlemmermeer, 26 juni 1868, pag 1.: "HAARLEMMERMEER. Bij den Burgerlijken Stand zijn aangegeven: van 17 tot en met 23 Junij 1868: GEBOREN: Nicolaas, zoon van A. Camfferman en G. Schaap."

Nicolaas is overleden vóór 1924, ten hoogste 56 jaar oud.

Nicolaas was reeds overleden bij het huwelijk van zoon Hendrik.
Mogelijk is hij voor 1913 overleden, want hij wordt niet vermeld als Neeltje op 4 januari 1913 naar Den Haag verhuisd.

Beroep: timmerman


Nicolaas is ingeschreven voor de Nationale Militie voor de lichting van 1888, maar niet opgeroepen. Zijn signalement in het militieregister luidt:
lengte: 1,693 meter
aangezigt: ovaal
oogen: blaauw
neus: gewoon
mond: gewoon
kin: rond
haar: blond
wenkbrauwen: id
merkbare teekenen:


In het Nieuws van de Dag van 7 februari 1906 is een opsporingsbericht voor Nicolaas geplaatst:
"De Amsterdamsche politie verzoekt opsporing van zekeren Nicolaas Camfferman, van beroep timmerman, geboren en laatstelijk gewoond hebbende te Haarlemmermeer."

Klik voor foto in apart venster
Oproeping Nicolaas en Neeltje

In het Algemeen Handelsblad van 11 mei 1906 worden Nicolaas en Neeltje opgeroepen om bij de Arrondissementsrechtbank in Amsterdam te verschijnen. Jan Camfferman (broer van Nicolaas) heeft een verzoekschrift ingediend voor ontzetting uit de ouderlijke macht van Nicolaas en Neeltje.

In het bevolkingsregister van Amsterdam staat dat Nicolaas op 23 november 1907 Ambtshalve is uitgeschreven. In de kolom "Aanmerkingen" staat "model 12 Duitschland".

In 1917 was Nicolaas "zoek". In de huwelijksakte van zijn dochter Gijsbertha staat vermeld dat van hem geen bekende woon- of verblijfplaats bekend was.

Nicolaas trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 25 augustus 1893 in Haarlemmermeer met
Neeltje Francina van Hoorn, 30 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Dirk Eggink, Jan Eggink, Johannes Godfried Legel en Dirk Anne Joost Gijsbert Leonard Eggink.

Bij de ondertekening staat: "verklarende de moeder van den bruidegom niet te kunnen schrijven."
Leidsch Dagblad 16 augustus 1893, BS Haarlemmermeer: "Ondertrouwd: N. Camfferman en N.F. Van Hoorn."

Neeltje is geboren op woensdag 22 april 1863 om 23:30 in Buren, dochter van Hendrik van Hoorn en Elizabeth van Steenis. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 23 april 1863 met als getuigen: Jan Abraham Maasbach en Rijk Niessen.

Bij de ondertekening staat over Hendrik van Hoorn: "verklarende de comparant niet te kunnen schrijven of zijnen naam teekenen, als hebbende zulks niet geleerd."

Neeltje is overleden op dinsdag 18 november 1913 om 00:30 in Den Haag, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 november 1913 door Jan Timp en Evert Jan Montfoort.

In de overlijdensakte staat: "echtgenoote van Camferman, overigens niets bekend."
Het Vaderland, 18 november 1913, pag. 9: "Burgerlijke Stand. ’s-Gravenhage, 18 Nov. Overleden: N.F. v. Hoorn, g. vr. 50 j."

Kinderen van Nicolaas en Neeltje:

 1. Gijsbertha Elizabeth Camfferman, geboren op dinsdag 19 juni 1894 in Nieuwer Amstel. Volgt VII-dr.
 2. Camfferman, levenloos geboren zoon, geboren op dinsdag 19 juni 1894 om 18:00 in Nieuwer Amstel.
  Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20 juni 1894 door Petrus Johannes de la Chambre en Nicolaas Camfferman [vader].
  Levenloos geboren in het huis Overtoom Wijk I, 365 in Nieuwer-Amstel.
 3. Hendrik (Henk) Camfferman, geboren op vrijdag 7 mei 1897 in Amsterdam. Volgt VII-ds.
 4. Camfferman, levenloos geboren kind, geboren op donderdag 21 april 1904 om 14:00 in Amsterdam.
  Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 24 april 1904 door Antonius Kok en Petrus Johannes Delachambre.
  Levenloos geboren in het huis Jacob van Lennepkade 302 in Amsterdam.


Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.