Genealogie familie Camfferman

Generatie VI-ba

Pieter Camfferman is geboren op maandag 22 december 1862 om 11:00 in Haarlemmermeer, zoon van Arij Camfferman en Gijsberta Schaap. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 december 1862 met als getuigen: Hendrik Versteeg en Pieter Flipsen.

Geboren in het huis nr. 1114 in Haarlemmermeer.
Weekblad van Haarlemmermeer, 2 januari 1863, pag 2.: "HAARLEMMERMEER. Bij den Burgerlijken Stand zijn aangegeven: van 23 tot 30 December 1860: GEBOREN: Pieter, zoon van A. Camfferman en G. Schaap."

Pieter is overleden op woensdag 6 december 1933 om 03:00 in Haarlemmermeer, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 6 december 1933 door Arie Kooij en Frederik Jan Koopman.

Leidsche Courant 11 december 1912: "Uit de omgeving. Haarlemmermeer. Overleden: Pieter Campfferman 70 j. geh. met A. Stander."

Beroepen: veenwerker, tuinman (=tuinder), landarbeider


Pieter is ingeschreven voor de Nationale Militie voor de lichting 1882, maar niet opgeroepen geworden. Hij heeft echter gediend als plaatsvervanger voor nr 440 van lichting 1885 uit Amsterdam.
Zijn signalement in het militieregister luidt:
lengte: 1,740 meter
aangezigt: ovaal
voorhoofd: laag
oogen: blaauw
neus: spits
mond: groot
kind: spits
haar: blond
wenkbraauwen: id
merkbare teekenen:

Pieter trouwde, 32 jaar oud, op vrijdag 19 juli 1895 in Haarlemmermeer met
Antonetta Stander, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Dirk Eggink, Jan Eggink, Nicolaas Johannes Rinkel en Johannes Godfried Legel.

In de huwelijksakte staat bij de overgelegde akten: "eene akte opgemaakt door notaris Jan van Ispelen te Oude-Tonge, waarbij door Elbert Stander, werkman, wonende te den Bommel, als voogd der bruid, toestemming tot dit huwelijk wordt gegeven, en eene akte opgemaakt door R.J. Overdijking, openbaar notaris te Paterson N.J. in Noord-Amerika, waarbij door Jakob Verkerke, wonende te Paterson als toeziende voogd der bruid, de noodige toestemming tot dit huwelijk wordt gegeven."

Bij de bijlagen bij de huwelijksakte is een verklaring gevoegd, waarin de bovenstaande verklaring is opgenomen.
In de bijlagen zijn ook uittreksels opgenomen van het overlijden van de grootouders van de bruid.

Pieter en Antonetta zijn beide onvermogend om de kosten van akten nodig voor het huwelijk te betalen.

Leidsch Dagblad, 22 mei 1895, pag. 2: "Burgerlijke Stand. HAARLEMMERMEER. Ondertrouwd. P. Camfferman en A. Stander."
Leidsch Dagblad, 24 juli 1895, pag. 2: "Burgerlijke Stand. HAARLEMMERMEER. Gehuwd: P. Camfferman en A. Stander."

Antonetta is geboren op zaterdag 28 december 1872 om 09:00 in Den Bommel, dochter van Dirk Stander en Johanna Koppenaal. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 december 1872 met als getuigen: Roeland van Dam en Johannis Kardax.

Geboren in het huis No 157 in Den Bommel.

Antonetta is overleden op woensdag 26 januari 1966, 93 jaar oud.

Kinderen van Pieter en Antonetta:

 1. Gijsbertha Camfferman, geboren op zondag 21 juli 1895 in Haarlemmermeer. Volgt VII-dm.
 2. Johanna Camfferman, geboren op zaterdag 21 november 1896 in Haarlemmermeer. Volgt VII-dn.
 3. Adriana Maria Camfferman, geboren op vrijdag 18 maart 1898 in Haarlemmermeer. Volgt VII-do.
 4. Arie Camfferman, geboren op woensdag 31 januari 1900 om 02:00 in Haarlemmermeer. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 31 januari 1900 met als getuigen: Nicolaas Johannes Rinkel en Johannes Godfried Legel.
  Geboren in het huis Nr. 10 B B in Haarlemmermeer.
  Haarlem’s Dagblad, 12 februari 1900, pag. 2: "Haarlemmermeer. Bevallen: A. Stander-Camfferman z."
  Arie is overleden op dinsdag 17 oktober 1972, 72 jaar oud.
  Arie is goedgekeurd voor de Nationale Militie:
  zijn lengte was 1,702 meter.
  Hij is in augustus 1920 ingelijfd bij 2 Reg. Veld Artillerie III, afd. Leiden.
  Op 15 juni 1922 overgeplaatst naar het 6e Reg. Veld-Artillerie
  30 juni 1924 met groot verlof.
  25 september 1926 met groot verlof.
  Beroep: landarbeider
 5. Klik voor foto in apart venster
  rouwadv Dirk Camfferman
  Dirk Camfferman, geboren op zaterdag 26 oktober 1901 om 03:00 in Haarlemmermeer. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 oktober 1901 met als getuigen: Nicolaas Johannes Rinkel en Dirk Eggink.
  Geboren in het huis Nr. 10 B B in Haarlemmermeer.
  Leidsch Dagblad 30 oktober 1901: "HAARLEMMERMEER. Bevallen: A. Camfferman geb. Stander Z."
  Dirk is overleden op maandag 22 februari 1993 in Gorssel, 91 jaar oud. Hij is gecremeerd op vrijdag 26 februari 1993 in Dieren.
  Op de Gezinskaart van Dirk staat een stempel: "Btg. Dienstpl." Hij is vrijgesteld vanwege broederdienst.
  Dirk bleef ongehuwd.
  Beroepen: houder rijwielstalling, landarbeider
 6. Klik voor foto in apart venster
  Rouwadv Pieter Camfferman
  Pieter Camfferman, geboren op woensdag 22 juli 1903 om 07:30 in Haarlemmermeer. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 22 juli 1903 met als getuigen: Dirk Langereis en Nicolaas Johannes Rinkel.
  Geboren in het huis Nr. 3 BB in Haarlemmermeer.
  Haarlem’s Dagblad, 3 augustus 1903, pag. 6: "Haarlemmermeer. Bevallen: A. Camfferman-Stander, z."
  Pieter is overleden op woensdag 18 december 1991 in Gorssel, 88 jaar oud. Hij is gecremeerd op zaterdag 21 december 1991 in Dieren.
  Pieter is in 1922 gekeurd voor de Nationale Militie, zijn lengte was 1,687 meter.
  Hij was ongeschikt verklaard met nummer 157.
  Nummer 157 was in het Koninklijk Besluit 209 van 1918 vermeld als:
  "157. Bijziendheid (myopia), indien de gezichtsscherpte met aanwending van het meest verbeterende sferische negatieve glas van ten hoogste 4 dioptrieën is gedaald van het rechteroog tot minder dan 3/4 of van het linkeroog tot minder dan 1/4, tenzij de gezichtsscherpte zonder aanwending van glazen gelijk is aan of grooter dan de waarden in no. 127 dezer kolom vermeld."
  "127. Verduisteringen van het hoornvlies met vermindering der gezichtsscherpte:
  a. van het rechteroog tot lager dan 1/2;
  b. van het linkeroog tot lager dan 1/6
  Indien uit hoofde van tevens bestaande brekingsafwijkingen bovenstaande gezichtsscherpte niet kan worden bereikt, gelden de bepalingen, in een der nos. 157, 158 en 159 deze kolom vermeld."
  Pieter bleef ongehuwd.
 7. Maria Cornelia Camfferman, geboren op zaterdag 11 februari 1905 in Haarlemmermeer. Volgt VII-dp.
 8. Geertruida Alida Camfferman, geboren op woensdag 3 april 1907 in Haarlemmermeer. Volgt VII-dq.
 9. Helena Jacoba (Lena) Camfferman, geboren op donderdag 6 januari 1910 om 04:30 in Haarlemmermeer. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 6 januari 1910 met als getuigen: Arend Troost en Petrus Paulus Alphonsus van de Wiel.
  Geboren in het huis Nummer 3 BB in Haarlemmermeer.
  De Courant, 18 januari 1910: "BURGERLIJKE STAND. Haarlemmermeer. Bevallen: A. Camfferman-Stander d."
  Lena is overleden op zaterdag 15 december 1990, 80 jaar oud.
 10. Klik voor foto in apart venster
  Rouwadv Jan Camfferman
  Jan Nicolaas Camfferman, geboren op dinsdag 2 april 1912 om 02:00 in Haarlemmermeer. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 april 1912 met als getuigen: Dirk Langereis en Pieter Gijsbert Cornelis van Bruchem.
  Geboren in het huis Nr. 3 BB in Haarlemmermeer.
  Leidsche Courant, 6 april 1912, pag. 6: "Burgerlijke Stand. HAARLEMMERMEER. Geboren: Jan Nicolaas, z. van P. Camfferman en A. Stander."
  Jan is overleden op woensdag 15 december 1993 in Gorssel, 81 jaar oud. Hij is gecremeerd op maandag 20 december 1993 in Dieren.
  Jan is gekeurd voor de Nationale Militie voor de lichting 1931, maar vanwege broederdienst vrijgesteld.
  Jan bleef ongehuwd.
  Beroepen: rijwielhersteller, smid-bankwerker
 11. Cornelia Antonetta (Corrie) Camfferman, geboren op dinsdag 17 maart 1914.
  Corrie is overleden op zondag 11 juni 1995, 81 jaar oud.
 12. Antonetta Petronella Camfferman, geboren op vrijdag 25 februari 1916 in Haarlemmermeer.
  Haarlem’s Dagblad, 4 maart 1916, pag. 6: "Burgerlijke Stand. Van 26 Febr.- 3 Maart 1916. HAARLEMMERMEER. Bevallen: A. Camfferman-Stander, d."
  Antonetta is overleden op maandag 27 maart 1916 om 22:45 in Haarlemmermeer, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 28 maart 1916 door Dirk Langereis en Pieter Camfferman [vader]. Zij is begraven op donderdag 30 maart 1916 op de begraafplaats Huis te Vraag in Amsterdam.
  Haarlem’s Dagblad, 1 april 1916, pag. 10: "Burgerlijke Stand. HAARLEMMERMEER. OVERLEDEN: A.P. Camfferman, 1 maand."
 13. Antonetta Petronella Camfferman, geboren op zondag 8 april 1917 in Haarlemmermeer.
  Haarlem’s Dagblad, 14 april 1917, pag. 8: "Burgerlijke Stand. HAARLEMMERMEER. Bevallen: A. Camfferman-Stander d."
  Antonetta is overleden op woensdag 6 november 1918 om 12:00 in Haarlemmermeer, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 8 november 1918 door Dirk Langereis en Pieter Camfferman [vader]. Zij is begraven op zaterdag 9 november 1918 op de begraafplaats Huis te Vraag in Amsterdam.
  Leidsch Dagblad, 16 november 1918, pag. 5: "Burgerlijke Stand. - Omstreken. Haarlemmermeer: Overleden: A.P. Camfferman, 18 m., D. van P. Camfferman."


Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.