Genealogie familie Camfferman

Generatie VI-ax

Klik voor foto in apart venster
Arie Camfferman

Arie Camfferman is geboren op dinsdag 16 juli 1872 om 01:00 in Sloten (N.H.), zoon van Jacobus Camfferman en Pietje van Geest. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 juli 1872 met als getuigen: Izak Gruson en Gerrit Verschuur.

Geboren in het huis wijk A, nr. 122 in Sloten (N.H.).

Arie is overleden op donderdag 6 december 1962 in Alblasserdam, 90 jaar oud.

Beroepen: arbeider, winkelier, kruidenier, koopman, molenaar


Arie is ingeschreven voor de Nationale Militie voor de lichting van 1892. Hij is ingelijfd op 12 mei 1892 bij het 1e regiment Vesting Artillerie en uit de dienst ontslagen op 11 mei 1899.
Zijn signamelement in de militieregisters luidt:
lengte: 1,666 meter
aangezicht: ovaal
voorhoofd: hoog
oogen: bruin
neus: gewoon
mond: idem
kin: spits
haar: zwart
wenkbraauwen: idem
merkbare teekenen: geene

Arie trouwde voor de eerste keer, 26 jaar oud, op donderdag 8 juni 1899 in Sloten (N.H.) met
Johanna Dekker, 30 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Hendrik van Rijk, Samuel Bouthoorn, Willem Treur en Jacobus Cornelis Camfferman [broer bruidegom].

Bij de ondertekening staat: "doch niet door den vader van den bruidegom die verklaarde de schrijfkunst niet te verstaan."

Johanna is geboren op zondag 8 november 1868 om 01:00 in Sloten (N.H.), dochter van Johannes Dekker en Lena Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 november 1868 met als getuigen: Johannes de Glas en Eijmbert Schrijver.

Geboren in het huis Wijk 1, nr 66 in Sloten (N.H.).

Johanna is overleden op maandag 29 augustus 1904 om 01:00 in Haarlemmermeer, 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 30 augustus 1904 door Gerrit Johannis Alink en Dirk Langereis.

Overleden in het huis Nr. 29t BB in Haarlemmermeer.

Kinderen van Arie en Johanna:

 1. Jacobus Johannes Camfferman, geboren op woensdag 2 mei 1900 om 03:00 in Sloten (N.H.). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 mei 1900 met als getuigen: IJsbrand Wals en Johannes Heijne.
  Geboren in het huis Wijk A, nr 110 in Sloten.
  Jacobus is overleden op dinsdag 29 januari 1901 om 17:30 in Sloten (N.H.), 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 31 januari 1901 door Willem Vermeer en Arie Camfferman [vader].
 2. Johannes Jacobus Camfferman, geboren op woensdag 9 december 1903 om 20:00 in Sloten (N.H.). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 10 december 1903 met als getuigen: Atze Faber en Nicolaas Bruinen.
  Geboren in het huis Wijk A, nr 156 in Sloten (N.H.).
  Johannes is overleden op woensdag 28 december 1904 om 20:30 in Amsterdam, ongeveer 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 31 december 1904 door Arie Camfferman [vader] en Klaas de Boer.
  Arie Camfferman: vader
  Overleden in het huis Sarphatistraat 104 in Amsterdam.
  Op 3 januari 1905 is door de ambtenaar van Haarlemmermeer vanuit Amsterdam een uittreksel ontvangen van de overlijdensakte van Johannes. Overl.akte Haarlemmermeer 1904/2.
  Leeftijd vermeld: 12 maanden.
  De Courant, 3 januari 1905: "BURGERLIJKE STAND VAN AMSTERDAM. Aangegeven op 31 Dec. 1904. OVERLIJDEN: J.J. Camfferman m. 12 m."


Arie trouwde voor de tweede keer, 32 jaar oud, op donderdag 26 januari 1905 in Weesp met
Grietje Honing, 33 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Dirk Honing, Ane Kuijpers, Willem Honing en Jan Honing.

Bruidegom is weduwnaar van Johanna Dekker.
Over Grietje staat: "wonende alhier, laatst te Bussum".
Dirk Honing: oom van de bruid
Willem Honing: neef van de bruid
Jan Honing: zwager der bruid
Het in ondertrouw gaan wordt vermeld in de Hilversumse Courant van 28 januari 1905 onder kop Burgerlijke Stand, Weesp. Vermelding is "A. Camfferman en Gr. Honing".
Het huwelijk wordt vermelding in de Hilversumse Courant van 4 februari 1905.
In het Leidsch Dagblad van 4 november 1908: "Burgerlijke Stand. HAARLEMMERMEER. Bevallen: G. Camfferman geb. Honing D."

Grietje is geboren op woensdag 4 oktober 1871 om 21:00 in Huizen, dochter van Klaas Honing en Wijgertje Schaap. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 6 oktober 1871 met als getuigen: Bessel van der Hulst en Wouter van der Hulst.

Aangifte van geboorte is gedaan door Anthonie Rebel, vroedmeester, 61 jaar oud, te Huizen.
Geboren in een huis Op het Huizereinde 231 in Huizen.

Klik voor foto in apart venster
rouwadv Grietje Honing

Grietje is overleden op dinsdag 22 februari 1910 om 10:00 in Haarlemmermeer, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24 februari 1910 door Gerrit Johannis Alink en Dirk Langereis.

Overleden in het huis Nr. 50 B B in Haarlemmermeer.

Kinderen van Arie en Grietje:

 1. Pieternella Wijgerdina Camfferman, geboren op zondag 22 april 1906 in Haarlemmermeer. Volgt VII-cx.
 2. Nicolaas Jacobus Camfferman, geboren op maandag 10 juni 1907 om 02:00 in Haarlemmermeer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 juni 1907 met als getuigen: Nicolaas Johannes Rinkel en Marius Hendrikus Eggink.
  Geboren in het huis Nr. 50 BB in Haarlemmermeer.
 3. Jacoba Camfferman, geboren op maandag 26 oktober 1908 in Haarlemmermeer. Volgt VII-cy.
 4. Jannetje Camfferman, geboren op dinsdag 16 november 1909 in Haarlemmermeer. Volgt VII-cz.


Arie trouwde voor de derde keer, 39 jaar oud, op woensdag 15 november 1911 in Delft met
Jannetje Maria Broos, 21 jaar oud, nadat zij op vrijdag 3 november 1911 in Delft in ondertrouw zijn gegaan. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Adrianus Marinus van der Lee, Albertus Wilhelmus Reijnders, Arie Marinus van der Lee en Martin van Rossum.

Bij de ondertekening staat: "hebbende de Moeder van de comparante verklaard niet te kunnen teekenen of schrijven als hebbende het niet geleerd."

Jannetje is geboren op zondag 19 oktober 1890 om 01:00 in Vlaardingen, dochter van Hendrik Simon Broos en Maartje van Haren. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 oktober 1890 met als getuigen: Anthonie Dorsman en Hermanus van Beukelen.

Nieuwe Vlaardingsche Courant, 25 oktober 1890, pag. 5: "Burgerlijke Stand. Vlaardingen. Van 18 tot 25 October: Geboren: 19. Jannetje Maria, d. van H.S. Broos en M. van Haren, Achterstraat."

Jannetje is overleden op woensdag 21 januari 1931 om 23:00 in Vlaardingen, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 21 januari 1931 door Leendert Philippus Eigenraam en Anthonius Thomas Magielsen.

Kinderen van Arie en Jannetje:

Uit dit huwelijk zijn acht kinderen geboren, waaronder:

 1. Hendrik Simon (Henk) Camfferman, geboren op zaterdag 18 november 1911 in Delft. Volgt VII-da.
 2. Maarten Camfferman, geboren op woensdag 18 december 1912 in Vlaardingen. Volgt VII-db.
 3. Maartje Camfferman, geboren op woensdag 24 februari 1915 in Vlaardingen. Volgt VII-dc.
 4. Maria (Marie) Camfferman, geboren op zaterdag 14 oktober 1916 in Vlaardingen. Volgt VII-dd.
 5. Arie Camfferman, geboren op dinsdag 20 augustus 1918 in Vlaardingen.
  Nieuwe Vlaardingsche Courant, 21 augustus 1918, pag. 3: "Burgerlijke Stand. Vlaardingen. 16-21 Augustus. Geboren: 20. Arie, zoon van A. Camfferman en J.M. Broos, 7e Bierslootst."
  Arie is overleden op zondag 15 juli 1945 om 15:30 in Assen, 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 17 juli 1945 door Markus Scheltes. Hij is begraven op de Zuiderbegraafplaats in Assen.
  In overlijdensakte staat vermeld: "wonende te Dordrecht".
  Provinciale Drentsche en Asser Courant, 24 juli 1945, pag. 3: "Burgerlijke Stand. Assen (12 t.m. 18 Juli)). Arie Camfferman, 26 j."
  Arie bleef ongehuwd.
  Beroep: speelgoedhandelaar
 6. Antje Camfferman, geboren op vrijdag 10 maart 1922 in Vlaardingen. Volgt VII-de.
 7. Klik voor foto in apart venster
  Rouwadv Cornelis Camfferman
  Cornelis (Otto) Camfferman, geboren op zondag 31 augustus 1924 in Vlaardingen.
  Nieuwe Vlaardingsche Courant, 2 september 1924, pag. 3: "Burgerlijke Stand. VLAARDINGEN, Van 29 Aug. tot 1 Sept. Geboren: 31. Cornelis, zoon van A. Camfferman en J.M. Broos, Vondelstraat."
  Otto is overleden op dinsdag 20 mei 1997 in Neede, 72 jaar oud. Hij is gecremeerd op maandag 26 mei 1997 crematorium "Enschede" in Usselo.
 8. Pietje (Nel) Camfferman, geboren op woensdag 14 april 1926 in Vlaardingen. Volgt VII-dg.


Arie trouwde voor de vierde keer, 61 jaar oud, op woensdag 27 september 1933 in Den Haag met
Maria Jacoba Ket, 57 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Jacobus Cornelis Vermaat en Henk Camfferman [zoon bruidegom]. De scheiding werd uitgesproken op donderdag 27 december 1934 in Den Haag.

In de akte staat over Arie: "geboren te Sloten, thans gemeente Amsterdam" en "laatst weduwnaar van Jannetje Maria Broos".
Over Maria staat: "wonende alhier, laatst te Rijswijk in Zuid-Holland, gescheiden echtgenoote van Hermann Diedrich Lüschen".
In de kantlijn van de akte staat:
"Door het vonnis der Arrondissements-Rechtbank alhier van den zevenentwintigsten December negentienhondervierendertig en de inschrijving in de registers van den Burgerlijken Stand dezer gemeente op heden is het in nevenstaande akte vermelde huwelijk door echtscheiding ontbonden.
Vijf Februari negentienhonderd vijfendertig"
Het huwelijk is ontbonden op 27 december 1934 in Den Haag en inschreven bij de Burgerlijke Stand op 5 februari 1935.

Klik voor foto in apart venster
Echtscheiding Camfferman - Ket

Maria is geboren op woensdag 10 mei 1876 om 05:00 in Utrecht, dochter van Hendrikus Ket en Johanna Elisabeth Smit. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 12 mei 1876 met als getuigen: Willem Ket en Jan Tjabring.

Geboren in het huis in de Vrouwjuttenstraat A 356 in Utrecht.

Maria is overleden op vrijdag 27 december 1963 om 04:00 in Den Haag, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 28 december 1963 door Leonardus Fredericus Lambertus Visscher.

Beroep: pensionhoudster

Maria trouwde voorheen op donderdag 10 mei 1928 in Den Haag met Hermann Diederich Lüschen. Dit huwelijk werd ontbonden op donderdag 10 mei 1928 in Den Haag.

Maria trouwde later op woensdag 17 mei 1944 in Den Haag met Maximiliaan Alexander Schrok (1892-1966). Dit huwelijk werd ontbonden op zaterdag 22 mei 1954 in Den Haag.Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.