Genealogie familie Camfferman

Generatie VI-ae

Klik voor foto in apart venster
Rouwadv. Willem

Willem Knoppert is geboren op zaterdag 17 mei 1845 om 16:00 in Naaldwijk, zoon van Johannes Knoppert en Baaltje Noordam. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 mei 1845 met als getuigen: Jacobus Camfferman [overgrootvader moederszijde] en Nicolaas (Klaas) Luit.

Geboren in het huis Wijk D, nr 4 in Naaldwijk.
Getuige Nicolaas Luit staat vermeld als Klaas Luit en hij "heeft de eerste getuige verklaard zijnen naam niet te kunnen schrijven of teekenen."

Willem is overleden op woensdag 20 maart 1929 om 16:00 in Wateringen, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 21 maart 1929 door Nicolaas de Zoete en Antonius Cornelis Luyckx.

Nicolaas de Zoete: schoonzoon

Beroepen:, koopman, kastelein, tuinier

Klik voor foto in apart venster
Dank na overlijden Willem

Willem trouwde voor de eerste keer, 25 jaar oud, op woensdag 16 november 1870 in Delft met
Jacoba van der Kruk, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Rutger de Kat, Jan Dirk Toole, Hugo Landheer en Jacob Giessen.

Over Jacoba staat in de akte: "geboren te Monster en aldaar laatstelijike woonachtig geweest, thans wonende alhier"..
In de akte wordt ook een kind erkend: "Verder hebben de Comparanten verklaard dat van hen bereids op den negentiende September achttien honder negen en zestig te Monster geboren is een kind van het mannelijke geslacht in de geboorte registers aldaar onder de voornamen van Adrianus Johannes als zoon van Jacoba van der Kruk ingeschreven, welk kind alzoo door de Comparanten bij deze erkend en gewettigd wordt."

Jacoba is geboren op vrijdag 15 oktober 1847 om 23:00 in Monster, dochter van Johannes van der Kruk en Arijaantje Broekman. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 oktober 1847 met als getuigen: Arie Koene en Gerrit Broos.

Jacoba is overleden op zondag 8 oktober 1882 om 20:30 in Monster, 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 oktober 1882 door Abraham van der Wel en Willem Knoppert [echtgenoot].

Willem Knoppert: echtgenoot
Abraham van de Wel: zwager
Overleden in het huis Wijk A, nr 403 in Monster.
Courant voor Maassluis, het Westland en Rozenburg, 14 oktober 1882, pag. 5: "Burgerlijke Stand. (Ingeschreven van 5 tot 11 Oct. 1882.) MONSTER. OVERLEDEN: 9. Jacoba van der Kruk, oud 34 j., echtg. van W. Knoppert."Willem trouwde voor de tweede keer, 41 jaar oud, op zondag 19 september 1886 in Wateringen met
Jacoba Nowee, 32 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Cornelis van der Kraan, Pieter Ammerlaan, Martinus van Velden en Adrianus Nowee [broer bruid].

In de akte staat over Jacoba: "wettig gescheiden Echtgenoote van Pieter Adriaanse, bij vonnis van de Arrondissements Regtbank te ’s-Gravenhage van den tienden November achttienhonderd vijfentachtig".
Adrianus Nowee: broeder der bruid
Martinus van Velden: zwager der bruid
Pieter Ammerlaan en Cornelis van der Kraan: goede bekende

Jacoba is geboren op donderdag 4 mei 1854 om 23:00 in Wateringen, dochter van Jacobus Nowee en Elizabeth Hendrika van Staveren. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 mei 1854 met als getuigen: Pieter Ammerlaan en Frederik Willem Murraij.

Jacoba is overleden op zondag 11 augustus 1935 om 13:00 in ’s-Gravenzande, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 augustus 1935 door Johannes Boers.Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.