Genealogie familie Camfferman

Generatie V-y

Barend Dijkhuizen is geboren op donderdag 22 mei 1828 om 08:00 in Naaldwijk, zoon van Jacobus Dijkhuizen en Maria Camfferman. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 23 mei 1828 met als getuigen: Klaas Binnendijk en Jan van den Bos.

Barend is overleden op woensdag 14 mei 1862 in Semarang (Ned.Indie), 33 jaar oud.

Hij wordt in de overlijdensakte "Bart" genoemd.
Van het overlijden is ook in Rotterdam een overlijdensakte opgemaakt.

In de huwelijksakte van zijn dochter Maria Cornelia wordt hij "Barend of Bart" genoemd.

Beroep: zeeman

Barend trouwde, 33 jaar oud, op woensdag 31 juli 1861 in Rotterdam met
Catharina van Wolferen, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Hendrik Johannes van der Graaf, Aart de Lange, Hendrik Cornelis van der Graaf en Nicolaas Alenson.

Bij de ondertekening staat: "hebbende de bruid en hare vader verklaard zulks niet te hebben geleerd."

Catharina is geboren op vrijdag 11 oktober 1839 om 21:00 in Maassluis, dochter van Arie van Wolferen en Neeltje van Ingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 12 oktober 1839 met als getuigen: Leendert Gommel en Arij Bouman.

Geboren in het huis staande op de Zuiddijk, wijk B, nr 44 te Maassluis.
Bij de ondertekening staat: "uitgezonderd de vader, welke verklaard heeft niet te kunnen teekenen."

Catharina is overleden op dinsdag 7 april 1914 om 04:00 in Rotterdam, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 8 april 1914 door Jan Willem Hendriks en Frederik Vermoolen.

Overleden in het huis Bergweg 323 te Rotterdam.
Grafnr. 1131.
Weduwe van Bartel Vreeke, eerder weduwe van Barend Dijkhuizen.
In de huw.bijlage staat: "weduwe van Barend of Bart Dijkhuizen".

Catharina trouwde later op woensdag 8 augustus 1866 in Rotterdam met Bartel Vreeke (geb. 1831).

Kind van Barend en Catharina:

  1. Maria Cornelia Dijkhuizen, geboren op donderdag 29 mei 1862 om 01:00 in Rotterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 31 mei 1862 met als getuigen: Gerrit Verbeet en Pieter van den Brande.
    Aangifte van geboorte is gedaan door Dirkje van Brummen, huisvrouw van Floor van Herwaarden, van beroep vroedvrouw, oud 43 jaren, wonende Visschendijk 71-356 te Rotterdam.
    Barend is "door het doen eener zeereize verhinderd de aangifte in persoon te doen."
    Maria is overleden op donderdag 21 februari 1929 om 21:00 in Rotterdam, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 februari 1929 door Johannes Rosier en Johannes van Iperen.
    Maria was eerder gescheiden echtegenote van Marinus Mosselman, later weduwe van Nicolaas Johannes Lokkerbol.


Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.