Genealogie familie Camfferman

Generatie V-v

Martinus (Martin) Camfferman is geboren op vrijdag 19 februari 1830 om 02:00 in De Lier, zoon van Pieter Camfferman en Antje Valk. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 februari 1830 met als getuigen: Arij van der Meer en Dirk Bouwmeester.

Martin is overleden op vrijdag 31 mei 1907 om 02:00 in Haarlemmermeer, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 31 mei 1907 door Pieter Sandifort en Marinus Hendrikus Eggink.

Leidsch Dagblad 5 juni 1907, BS Haarlemmermeer: "Overleden: Martinus Camfferman, wedr. 77 j."

Beroepen: arbeider, landman, landbouwer

Klik voor foto in apart venster
Advertentie M. Camfferman (1862)
Klik voor foto in apart venster
Verkoop vlas M. Camfferman (1961)

Martin trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 26 augustus 1853 in Wateringen met
Catharina (Trijntje) van den Ende, 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Pieter Ammerlaan, Leendert van der Tas, Abraham Onings en Hendrik Ammerlaan.

Zie ook informatie bij geboorte.
In de huwelijksakte staat over Catharina:
"zijnde haren voogd Hendrik van Leerdam, arbeider en toezienden voogd, Klaas Braat, bouwman, beide wonende alhier: als zoodanig benoemd en beëdigd voor den Heer Kantonregter te Naaldwijk, bij Proces-Verbaal van den elfden augustus dezes jaars, zijnde geregeistreerd:, beide hierbij mede tegenwoordig en zoo als zij aan ons verklaard hebben, aan hunne voornoemde pupille derzelver toestemming gevende tot het aangaan en sluiteen van dit haar tegenwoordig huwelijk."
Ook is overlegd een "consent afgegeven door den Kolonel Kommandant van het tweede regiment Dragonders (: waarbij de Komparant ter eene zijde, Martinus Camfferman nog is dienende :) waarbij aan hem toestemming is verleend tot het aangaan van een wettig huwelijk."
Bij de ondertekening staat: "hebbende de bruid verklaard het schrijven en het teekenen van haren naam niet te hebben geleerd."

Trijntje is geboren op maandag 19 november 1832 om 00:30 in Wateringen, dochter van Pieternella van der Ende. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 november 1832 met als getuigen: Hendrik van Leerdam en Pieter Onings.

Aangifte van geboorte is gedaan door "Willemina de Veerhuis, huisvrouw van Willem van Heijningen, oud 61 jaren, van beroep vroedvrouw, wonende Wijk A no 44 alhier, dewelke ons heeft verklaard, dat Pieternella van den Ende, weduwe van Hendrik van den Berg, wonende letter B, nommer 30 te Wateringen op den negentienden dezer maand des ochtends ten half een uren, bevallen is van een kind."

Trijntje is overleden op maandag 4 augustus 1902 om 01:00 in Haarlemmermeer, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 augustus 1902 door Martin Camfferman [echtgenoot] en Johannes Dionijsius Marbus.

Overleden in het huis nr. 23 N N te Haarlemmermeer.
Moeder staat in de akte vermeld als Petronella van der Ende.

Kinderen van Martin en Trijntje:

  1. Pieter Camfferman, geboren op woensdag 9 november 1853 om 03:00 in Wateringen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 9 november 1853 met als getuigen: Cornelis van der Kraan en Arij van den Berg.
    Pieter is overleden op dinsdag 6 december 1853 om 21:00 in Wateringen, 27 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 december 1853 door Pieter Ammerlaan en Martin Camfferman [vader].
    Overleden in het huis Wijk A, nr 7 te Wateringen.
  2. Hendrik Camfferman, geboren op woensdag 13 december 1854 in Wateringen. Volgt VI-bg.
  3. Antje Camfferman, geboren op maandag 7 januari 1856 in Haarlemmermeer. Volgt VI-bh.


Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.