Genealogie familie Camfferman

Generatie V-g

Martinus Camfferman is geboren op zondag 23 oktober 1814 om 19:30 in Den Haag, zoon van Jacob Camfferman en Elisabeth van Zeeland. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 25 oktober 1814 met als getuigen: Johan Hendrik Treebus en Johannes Hendrik Bikbergen.

Martinus is overleden op zondag 26 januari 1862 om 13:00 in Den Haag, 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 28 januari 1862 door Coenraad Bakker en Justin Coenraad Bakker.

Dagblad van Zuidholland en ’s Gravenhage, 29 januari 1862, pag. 3: "BURGERLIJKE STAND. 28 Januarij. OVERLEDEN: M. Camfferman, echtg. van C. Schmal, 47 j."

Beroep: boekdrukker

Martinus is vrijgesteld van de Nationale Militie vanwege broederdienst.
Martinus is genoemd in het "Jaarboekje voor Typographische vereeniging" jaargang 1, 1856, als commissaris van de Haagse Typographische Vereeniging "Door eendragt t’ zaam verbonden". Bladzijde 14.

Martinus trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 25 januari 1843 in Den Haag met
Catharina Schmal, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Herman Catz, Jacobus Adrianus Camfferman [broer bruidegom], Bartholomeus Serverus en Adrianus van Zanten.

Jacobus Adrianus Camfferman: broeder van den bruidegom

In eerste instantie zouden Martinus en Catharina in het huwelijk treden op 17 augustus 1842. In de reeds voorbereidde akte staat het volgende: "Door een onverwachte omstandigheid dit huwelijk op heden niet hebbende kunnen worden voltrokken, zoo is uitdienhoofde deze akte doorgehaald."

Martinus and Catharina would get married on 17 August 1842. In the pre-prepared deed it is mentioned that because of an unexpected occurrance this marriage could not have taken place. Therefor this deed has been cancelled.

In de huwelijksakte staat een gedeelte over toestemming.
"De Comparanten hebben overgelegd .. (diverse akten en documenten) .. benevens een Proces Verbaal van den Kantonregter alhier in dato den acht en twintigsten September des vorigen Jaars, waaruit blijkt dat de Comparant in deze, benevens dat zelfs vader, daartoe behoorlijk geroepen, als toen aldaar zijn verschenen, en dat de laatste is blijven volharden in datzelfs verjaring (?) tot het verleenen zijner toestemming in dit huwelijk.

In the marriage certificate a part is written about permission:
In formal text it is written that an official document dated 28th September of the previous year has been handed over in which the father of the groom has persisted in his decision not to give permission for the marriage of his son.

Catharina is geboren op vrijdag 2 februari 1821 om 00:00 in Voorburg, dochter van Anthony Leendert Schmal en Alberdina Katz. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 februari 1821 met als getuigen: Lambert de Gruijter en Johannes Pieter Schmal.

Catharina is overleden op woensdag 24 januari 1906 om 06:00 in Den Haag, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 25 januari 1906 door Engelbertus Heilbron en Jacobus Daniel Bronkhuijze.

Catharina trouwde later op vrijdag 23 oktober 1868 in Den Haag met Willem Frederik Compter (1835-na 1906).

Beroepen: waschvrouw

Kinderen van Martinus en Catharina:

 1. Elisabeth Alberdina Camfferman, geboren op maandag 22 mei 1843 om 02:00 in Den Haag. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 mei 1843 met als getuigen: Adrianus van der Hoeven en Gerardus Raats.
  Elisabeth is overleden op dinsdag 5 juli 1859 om 09:00 in Den Haag, 16 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 7 juli 1859 door Martinus Camfferman [vader] en Pieter Anthonie Schatteleijn. Elisabeth is begraven op het Noorderkerkhof in Den Haag.
  De ’s Gravenhaagsche nieuwsbode, 10 juli 1859: "Burgerlijke Stand. 7 Jullij. Overleden: E.A. Camfferman, jd. 16 j."
  Martinus Camfferman: vader van de overledene.
 2. Antonie Leenderd Camfferman, geboren op zondag 19 september 1847 om 11:00 in Den Haag. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 september 1847 met als getuigen: Bartholomeus Serverus en Isaac de Jager.
  Antonie is overleden op zaterdag 2 december 1882 om 15:00 in Den Haag, 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 december 1882 door Dirk van der Tas en Adrianus Hazebroek.
  Bij overlijden was Antonie zonder beroep.
  Het Vaderland, 6 december 1882: "Huwelijken, Geboorten en Sterftegevallen. Burgerlijke Stand van ’s Gravenhage. 5 Dec. Overleden: A.L. Camfferman, jm. 35 j."
  Antonie bleef ongehuwd.
 3. Jacobus Adrianus (Cobus) Camfferman, geboren op zondag 19 mei 1850 in Den Haag. Volgt VI-o.
 4. Alberdina Camfferman, geboren op dinsdag 9 november 1852 in Den Haag. Volgt VI-p.
 5. Martinus Camfferman, geboren op vrijdag 15 augustus 1856 in Den Haag. Volgt VI-q.


Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.