Genealogie familie Camfferman

Generatie V-b

Gerrit Camfferman is geboren op zondag 9 juli 1815 om 03:00 in Naaldwijk, zoon van Aaldrik Philippus Camfferman en Wilhelmina Magerij. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 juli 1815 met als getuigen: Anthonij Mazza en Barend Camfferman [grootvader vaderszijde]. Hij is gedoopt op zondag 9 juli 1815 in Naaldwijk.

Gerrit is overleden op dinsdag 22 februari 1859 om 19:30 in Naaldwijk, 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24 februari 1859 door Jacobus Caarten Camfferman [neef vaderszijde] en Joannes Hanekroot [broer echtgenote].

Joannes Hanekroot: zwager.
Jacobus Caarten Camfferman: neef.
Overleden in het huis Wijk A, nr 189 te Naaldwijk.

Beroepen: broodbakker, koopman, boekverkooper

Gerrit was lid van de Nederlandsche Evangelisch-Protestantsche Vereeniging. In het boek wat het 50-jarig jubileum (van 1853-1903) van deze vereniging herdenkt staat over hem geschreven:

Gerrit was a member of the Dutch Evangelical-Protestant Society. In the book which commemorates the 50-year anniversary (from1853-1903) of this Society, he is described as:

"Br. G. CAMFFERMAN
diende de Vereeniging vol ijver en trouw als colporteur in het Westland.

"Brother G. CAMFFERMAN served the Society full of devotion and loyalty as pedlar in the Westland.

Het zesde jaarverslag zegt : "Weinig dacht het Hoofdbestuur, toen die brave man op onze Jaarvergadering (1859) een en ander van zijne ontmoetingen mededeelde, dat hij zoo spoedig van ons zou weggenomen worden. Van onze samenkomst teruggekeerd, had hy aan meer dan een verhaald, hoe hij daar voor zijne ziel genot en geloofsversterking ontvangen had ; en terwijl hij daarover nog met eene vriendin stond te spreken, overviel hem eene zware bloedstorting (hij was reeds geruimen tijd zwak van gezondheid), die plotseling een einde aan zijn nuttig leven maakte. Voor velen, ook voor ons, is dit een verlies; maar voor hemzelven, die den Heer zoo liefhad, een groot gewin.
Zes dagen na onze vergadering stierf hij. Hij ruste in vrede!"

The sixth annual report says (freely translated): No thoughts were at the Central Committee, when this good man on our Annual meeting (1859) spoke of his encounters, that he would pass away so soon. Returning from our meeting, he had told more than one, how he received there for this soul enjoyment and faith affirmation ; and while he was speaking with a lady-friend about this, he was struck by a severe bleeding (he was weak of health for longer period of time already), which made a sudden end to his serviceable life. For many, also for us, is this a loss; but for himself, who had great love in the Lord, a large win.
Six days after our meeting he passed away. He rest in peace!"

Gerrit trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 21 mei 1842 in Naaldwijk met
Magdalena Hanekroot, 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Hillegert Caarten Camfferman [oom vaderszijde bruidegom], Jan de Kok, Hendrik van den Berg [aangetrouwde oom vaderszijde bruidegom] en Marinus Hanekroot [broer bruid].

Hillegert Caarten Camfferman, Johannes de Kok en Hendrik van den Berg: ooms van den bruidegom.
Marinus Hanekroot: broeder der bruid.

Magdalena is geboren op vrijdag 7 april 1815 om 15:00 in Wateringen, dochter van Cornelis Hanekroot en Janneke Harreman. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 april 1815 met als getuigen: Cornelis de Bruijn en Dirk Fortuijn Harreman.

Magdalena is overleden op dinsdag 1 augustus 1848 om 10:00 in Naaldwijk, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 1 augustus 1848 door Willem Gerardus van Rijn en Hendrik Klapwijk.

Overleden in het huis Wijk A, nr 73 te Naaldwijk.
Volgens de overlijdensakte is zij geboren in Naaldwijk.

Beroep: naaister

Kinderen van Gerrit en Magdalena:

 1. Johanna Geertrui Camfferman, geboren op vrijdag 18 augustus 1843 in Naaldwijk. Volgt VI-e.
 2. Cornelis Camfferman, geboren op zondag 24 november 1844 om 02:00 in Naaldwijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 26 november 1844 met als getuigen: Cornelis Karel Lalleman [aangetrouwde oudoom vaderszijde] en Hendrik Klapwijk. Hij is gedoopt op zondag 22 december 1844 in Naaldwijk.
  Geboren in een huis: wijk A, nr. 69
  Cornelis is overleden op zondag 29 december 1844 om 15:00 in Naaldwijk, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 31 december 1844 door Jacobus Camfferman [overoudoom vaderszijde] en Aaldrik Philippus Camfferman [grootvader vaderszijde].
  Aaldrik Philippus Camfferman: grootvader.
  Jacobus Camfferman: oudoom.
  Overleden in het huis Wijk A, nr. 69 te Naaldwijk. Leeftijd vijf weken
 3. Jenneke Camfferman, geboren op zaterdag 2 januari 1847 om 11:00 in Naaldwijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 2 januari 1847 met als getuigen: Hendrik Klapwijk en Johannes Valstar. Zij is gedoopt op zondag 31 januari 1847 in Naaldwijk.
  Geboren in het huis wijk A, nr. 73 te Naaldwijk.
  Jenneke is overleden op zaterdag 27 maart 1847 om 00:30 in Naaldwijk, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 27 maart 1847 door Jacobus Camfferman [overoudoom vaderszijde] en Gerrit Camfferman [vader].
  Gerrit Camfferman: vader.
  Jacobus Camfferman: bekende.
  Overleden in het huis wijk A, nr. 73 te Naaldwijk.
 4. Magdalena Camfferman, geboren op zondag 30 juli 1848 om 01:00 in Naaldwijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 1 augustus 1848 met als getuigen: Willem Gerardus van Rijn en Hendrik Klapwijk.
  Geboren in het huis wijk A, nummer 33 te Naaldwijk.
  Magdalena is overleden op zondag 30 juli 1848 om 02:00 in Naaldwijk, geen dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 1 augustus 1848 door Willem Gerardus van Rijn en Hendrik Klapwijk.
  In de overlijdensakte: ouderdom van één uur.
  Overleden in het huis Wijk A, nr 73 te Naaldwijk.


Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.