Genealogie familie Camfferman

Generatie V-ag

Klik voor foto in apart venster

Charles Aldric Besanger is geboren op zaterdag 17 maart 1866 om 07:30 in Den Haag, zoon van Bernard Besanger en Louisa Petronella van Leeuwen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 maart 1866 met als getuigen: Gerardus Hendricus Schlauch en Jaques Besanger [oom vaderszijde].

Charles is overleden op donderdag 4 januari 1934 in Den Haag, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 6 januari 1934 door Evert Jan Montfoort en Antonius Adam. Hij is begraven op maandag 8 januari 1934 op begraafplaats Oud Eik en Duinen in Den Haag.

Beroep: hoofdonderwijzer

Klik voor foto in apart venster
Rouw C.A. Besanger
Klik voor foto in apart venster
Rouw C.A. Besanger
Klik voor foto in apart venster
Begrafenis C.A. Besanger

Aan het overlijden van Charles wordt in Het Vaderland van 4 t/m 8 januari 1934 uitgebreid aandacht besteed. In Het Vaderland van 4 januari 1934 staat het volgende:
"Na een korte ongesteldheid is heden alhier gestorven de heer C.A. Besanger in den ouderdom van 67 jaar.
De heer Besanger, die vroeger werkzaam is geweest bij het onderwijs hier te stede, was ouderling en jaren lang secretaris van den Kerkeraad der Evang. Lutherse gemeente alhier.
De teraardebestelling is bepaald op Maandag aanst. op de begraafplaats Oud Eik en Duinen: aankomst aldaar te ongeveer 11 uur 45."


Charles is in 1885 ingeschreven voor de Nationale Militie voor de lichting van 1886 en dat hij daarvoor bij de loting nr 259 ten deel is gevallen. Hij heeft een nummerverwisselaar gesteld, die de dienst voor Charles heeft overgenomen.
In het Leidsch Dagblad van 7 april 1887 staat vermeld dat "Ch. A. Besanger, van ’s-Hage" is toegelaten tot de "akte-examens lager onderwijs in Zuid-Holland."
In ’Het nieuws van den dag : kleine courant’ van 2 juni 1887 staat over Charles vermeld: "Schoolnieuws. Benoemd: [...] tot onderwijzers 4e kl. te ’s-Gravehage J.P. Serné, Th. Wemmers, C. A. Besanger, allen aldaar."
In de Leeuwarder Courant van 18 juli 1891 wordt over Charles vermeld dat hij is geëxamineerd voor de Hoofdacte in Den Haag. Hij is "toegelaten", ofwel geslaagd.
In ’Het nieuws van den dag : kleine courant’ van 18 februari 1897 staat vermeld dat Charles tot hoofdonderwijzer te ’s-Gravenhage wordt benoemd.


Charles Aldric was lid van de Lutherse Kerk. Hij was ook diverse keren aanwezig bij de Evangelische Lutherse Synode, o.m. in 1924. Dit staat vermeld in het Amersfoortsch Dagblad van 18 juni 1924.
Hij staat in de telefoongids van Den Haag in 1927:
Besanger, C.A. - L. v. Meerderv. 374 30975
Hij wordt onder meer genoemd als lid van de Evangelisch-Lutherse Synode in 1932. Hij vertegenwoordigt hierbij met anderen de groep Den Haag.

Charles trouwde, 30 jaar oud, op vrijdag 11 september 1896 in Utrecht met
Magdalena Maria Anthonia Coenradie, 25 jaar oud, nadat zij op vrijdag 28 augustus 1896 in Utrecht in ondertrouw zijn gegaan. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Gerardus Cornelis van Tussenbroek, Arend Louis van der Spil, Pieter Jacobus Feteris en Pieter Frederik Harting.

Pieter Frederik Harting: zwager der bruid
Arend Louis van der Spil: halve broeder des bruidegoms
Het huwelijk is ook vermeld in het Utrechts Nieuwsblad van 12 september 1896. Ondertrouw op 28 augustus 1896.
Volgens het krantenbericht zijn zij getrouwd op 10 september 1896, volgens Genlias op 11 september 1896.
In het Utrechts Nieuwsblad worden Charles en Magdalena genoemd in de rouw-advertentie van haar zus Mathilde Jeannette Coenradie, die overlijdt op 27 oktober 1910. Zij tekenen als M.M.A. Besanger-Coenradie, C.A. Besanger en Kinderen.

Klik voor foto in apart venster
Rouwadv. M.M.A. Coenradie

Magdalena is geboren op vrijdag 16 juni 1871 om 02:00 in Utrecht, dochter van Jan Coenradie en Helena van Delden. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 juni 1871 met als getuigen: Mathijs van Delden en Marinus Gerard Muller.

Geboren in het huis Sint Pieterskerkhof F 356 te Utrecht.

Magdalena is overleden op zondag 9 april 1961 om 01:00 in Den Haag, 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 april 1961 door Johannes de Groot. Zij is in stilte begraven op woensdag 12 april 1961.

Magdalena staat vermeld in de telefoongids van 1950 in Den Haag:
392719 Besanger-Coenradie, M.M.A. Thomsonl. 60.

Kinderen van Charles en Magdalena:

 1. Klik voor foto in apart venster
  Rouw Helena Besanger
  Helena Besanger, geboren op zondag 24 oktober 1897 om 15:30 in Den Haag. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 26 oktober 1897 met als getuigen: Jan Coenradie en Johannes Velthuisen.
  Helena is overleden op donderdag 9 oktober 1913 om 08:30 in Den Haag, 15 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 10 oktober 1913 door Albertus Mook en Johannes Verheeke.
 2. Klik voor foto in apart venster
  Rouw Marie Besanger
  Marie Besanger, geboren op zaterdag 31 maart 1900 om 01:30 in Den Haag. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 1 april 1900 met als getuigen: Jan Coenradie en Louis Pieter van der Spil.
  Marie is overleden op maandag 6 mei 1991 in Den Haag, 91 jaar oud.
  In de overlijdensadvertentie staat "Naar haar wens heeft de crematie in stilte plaatsgevonden."
  Marie bleef ongehuwd.


Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.