Genealogie familie Camfferman

Generatie IV-o

Simon Besanger is geboren op zaterdag 26 september 1807 in Den Haag, zoon van Bernard Besanger en Angelique Barré. Hij is gedoopt op zondag 4 oktober 1807 in de Waalse Kerk in Den Haag.

Simon is overleden op zaterdag 9 juni 1855 in Den Haag, 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 juni 1855 door Johannes Mattheus Saris en Heinrich Johannes Buckmann.

Klik voor foto in apart venster
Oproep nalatenschap Simon Besanger

In de ’Nederlandsche Staatscourant’ van 4 december 1847 staat: "Bij Koninklijk besluit van den 1sten December 1847, no. 48, zijn bij het departement van Finantien bevorderd en aangesteld:
tot adjunct-commiesen: [...] S. Besanger [...] thans eerste klerken."


Simon is volgens het certificaat van de Nationale Militie in de huwelijkse bijlagen ingeschreven met lotnummer 94, en ’vervolgens door den Militie Raad, zitting gehouden hebbende te ’s Gravenhage uit hoofde van Eenig kind te zijn, voor een Jaar is vrijgesteld."
Zijn signalement luidde:
Lengte: 1 el, 6 palm, 4 duim, 8 streep (1,648 meter)
Aangezigt: ovaal
Voorhoofd: rond
Oogen: blaauw
Neus: spits
Mond: ordinair
Kind: rond
Haar en Wenkbraauwen: Bruin


Klik voor foto in apart venster
Eervol ontslag Simon

In het ’Algemeen Handelsblad’ van 8 maart 1855 staat: "Aan den heer S. Besanger is door den Koning een ontslag verleend uit zijne betrekking van adjunct-commies bij het Ministerie van Finantien, behoudens aanspraak op pensioen"

In het ’Algemeen Handelsblad’ van 2 juli 1855 staat over hem: "Z.M. heeft verleend pensioen aan: [..] S. Besanger, adj.-comm. bij het dep. van financien, f 591;"


Beroepen: geëmployeerde, ambtenaar, adjunct commies

Simon trouwde voor de eerste keer, 22 jaar oud, op woensdag 4 november 1829 in Den Haag met
Ida Christina van Padtberg, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Pierre Besanger [oom vaderszijde bruidegom], Philip Christiaan Schlosser, Hermanus Hardenberg [zwager bruid] en Carel Leonhard Schlosser.

Klik voor foto in apart venster
Huwelijk Simon en Ida in Den Haag
Getrouwd "des namiddags ten half een uur."
In de huwelijksakte staat over de toestemming van de vader van de bruid het volgende: "De Bruid heeft ons met solemnelen Eede Verklaard dat haren Vader sedert een geruime tijd afwezend is en onbewust te zijn van deszelfs tegenwoordig verblijf, hebbende de getuigen alhier tegenwoordig ons hetzelfde met solemnelen Eede bevestigd."
Pierre Besanger: oom van de bruidegom.
Hermanus Hardenberg: schoonbroeder van de bruid

Klik voor foto in apart venster
Doop Ida in Zuidhorn

Ida is geboren op zondag 8 mei 1808 in Zuidhorn, dochter van Fredrik Christiaan von Padtberg en Hester Elisabeth Bindervoet. Zij is gedoopt op zondag 5 juni 1808 in Zuidhorn.

In de huwelijksakte staat: "geboren te Zuidhorn in de Provincie van Groningen"
geboren in Borg Hanckema

Ida is overleden op donderdag 22 november 1849 om 10:00 in Den Haag, 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 november 1849 door Kasper van Rijn en Heinrich Johannes Buckmann.

Klik voor foto in apart venster
Rouwadvertentie Ida

Kinderen van Simon en Ida:

 1. Klik voor foto in apart venster
  Rouwadv. Bernard Besanger
  Bernard Besanger, geboren op vrijdag 26 februari 1830 om 19:30 in Den Haag. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 februari 1830 met als getuigen: Jan Engel Adriaan Dijserinck Dekker en Hendrik Martinus van Kerkwijk.
  Bernard is overleden op maandag 7 juli 1851 in Sambas, Borneo (Ned. Indie), 21 jaar oud.
  In de Nederlandsche Staatscourant van 10 juni 1853 staat Bernard vermeld onder de kop:
  "Staat van Nalatenschappen, afkomstig van onderofficieren en verdere manschappen, behoord hebbende tot de landmagt in Oost-Indie, waarvan de saldo’s om derzelver gering bedrag niet onder het beheer der Weeskamer te Batavia gesteld, door de regthebbenden bij het Departement van Kolonien in Nederlan behooren te worden gereclameerd."
  Het overzicht is verdeeld in kolommen:
  Namen en voornamen der personen uit welker nalatenschap de saldo’s herkomstig zijn: Bernard Besanger
  Geboorteplaats: ’s Hage (Zuid-holland)
  Laatste woonplaats: ’s Hage
  Ouderdom: 26 Feb. 1830
  Uit Nederland vertrokken
  met het schip: Anna Paulowna
  den: 12 Dec 1849
  als: korporaal
  Overleden:
  den: 7 julij 1851
  te: Sambas (Borneo)
  Graad waarin overleden: fourrier
  Namen der ouders: Simon en Ida Christina van Padtberg
  Geldelijk bedrag: f 0.54
 2. Frederik Christiaan Besanger, geboren op zondag 11 maart 1832 om 05:30 in Den Haag. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 maart 1832 met als getuigen: Pierre Besanger [oudoom vaderszijde] en David Melisse.
  Pierre Besanger: oud oom van het kind
  Frederik is overleden op zaterdag 31 augustus 1867 om 17:00 in Dordrecht, 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 1 september 1867 door Anthony van Maarseveen en Mattheus Willem Duppe.
  Dordrechtsche Courant van 5 september 1867. "Burgerlijke Stand 1 tot 3 september 1867: Overleden: F.C. Besanger, 32 j., D 885."
  Beide aangevers: niet verwant
  Leeftijd in de overlijdensakte: 32 jaren. Moeder is genoemd: "van Polberg".
  Overleden in het huis geteekend Letter D, nr 885 aan de Vischstraat te Dordrecht.
  Frederik heeft in het leger gediend en daarvan zijn de volgende zaken bekend:
  26-11-1850: soldaat bij het Regement Grenadiers en Jagers
  13-02-1851: Overgeplaatst bij het Instructie Bataillon
  16-11-1851: Korporaal Titulaer
  16-03-1852: Overgeplaatst bij het Regement Grenadiers en Jagers
  16-03-1852: Korporaal
  06-04-1853: Overgegaan als fourier bij het Koloniaal Werfdepot met eene nieuwe verbintenis voor den tijd van 6 jaren, te rekenen in te gaan met de dag van inscheping naar de Overzeesche bezittingen.
  26-07-1853: Geëmbarkeerd te Nieuwediep aan boord het schip Straat Balie.
  07-11-1853: Gedebarkeerd te Batavia, en ingedeeld bij het 10 Bataillon Infanterie
  31-08-1857: Overgegaan bij het Garnizoen Bataillon in de 1e Militaire Afdeeling.
  28-10-1857: Wegens ongeschiktheid voor de dienst het paspoort naar Nederland toegestaan.
  11-11-1857: Naar Nederland vertrokken met het schip Stad Enschede wegens ligchaamsgebreken.
  04-04-1858: Bij het Koloniaal Westdepot ... in de sterkte gebragt.
  29-04-1858: Het paspoort, wegens ziekelijke toestand.
  30-04-1858: Tijdelijk adsiestent schrijver bij het Groot-Rijks Hospitaal te Utrecht, ingevolge aanschrijving dd 26 April 1858 No. 71B
  31-08-1858: ontslagen op des zelfs verzoek, ingevolge van schrijven dd 12 Augustus 1858 No. 4B.
  Frederik bleef ongehuwd.
  Beroep: conducteur (bij de Staats Spoordienst)
 3. Karel Pieter Besanger, geboren op woensdag 12 februari 1834 om 21:00 in Den Haag. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 13 februari 1834 met als getuigen: Coenraad Kuhlman en David Schild.
  Karel is overleden op zondag 7 mei 1837 om 18:00 in Den Haag, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 mei 1837 door Willem van Lil en Simon Besanger [vader].
  Simon Besanger: vader van den overledene.
  Overleden in huis Wijk U 35.
 4. Ida Hester Elizabeth Besanger, geboren op maandag 31 augustus 1835 om 21:00 in Den Haag. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 3 september 1835 met als getuigen: Johannes Petrus van Wijngaard en Nicolaas van den Ende.
  Ida is overleden op zaterdag 16 januari 1836 om 00:30 in Den Haag, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan door Simon Besanger en Johannes Cornelis Adriaan Gosenson [aangetrouwde neef van vader].
  Overleden in het huis Wijk U35.
  Simon Besanger: vader van de overledene.
 5. Ida Christina Besanger, geboren op dinsdag 27 september 1836 in Den Haag. Volgt V-ad.
 6. Karel Simon Besanger, geboren op maandag 20 augustus 1838 om 03:00 in Den Haag. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 augustus 1838 met als getuigen: Willem van Lil en Coenraad Kuhlman.
  Karel is overleden op zaterdag 22 december 1838 om 08:00 in Den Haag, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 22 december 1838 door Johannes Petrus van Wijngaard en Simon Besanger [vader].
  Simon Besanger: vader van den overledene.
 7. Hester Elizabeth Besanger, geboren op dinsdag 3 augustus 1841 in Den Haag. Volgt V-ae.
 8. Simon Christiaan Besanger, geboren op woensdag 15 augustus 1849 om 02:00 in Den Haag. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 16 augustus 1849 met als getuigen: Johannes Petrus van Wijngaard en Willem Christiaan Lankhorst.
  Simon is overleden op woensdag 15 mei 1850 om 14:00 in Den Haag, 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 mei 1850 door Heinrich Johannes Boschmann (?) en Willem Adrianus van Zant.


Simon trouwde voor de tweede keer, 43 jaar oud, op woensdag 30 juli 1851 in Den Haag met
Johanna Maria Bouscholte, 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Andries Johannes Cornelissen, Bernard Besanger [neef vaderszijde bruidegom], Frederik Wilhelm Bouscholte [broer bruid] en Johannes Hermanus Bouscholte [broer bruid].

Frederik Wilhelm Bouscholte en Johannes Hermanus Bouscholte: beide zijn broeder van de bruid.
Bernard Besanger: neef van den bruidegom.

Klik voor foto in apart venster
Rouwadv Johanna M. Bouscholte

Johanna is geboren op woensdag 27 april 1825 om 23:00 in Den Haag, dochter van Gerardus Hendrik Bouscholte en Ambrosina Maria Weijmar. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 april 1825 met als getuigen: Johannes Hild en Johannes Jacobus Wijnants.
Johanna is overleden op dinsdag 11 februari 1890 om 02:00 in Den Haag, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 februari 1890 door Leendert Franciscus van Oudheusden en Hendrik Antoon Borrebach.

Kinderen van Simon en Johanna:

 1. Simon Gerardus Besanger, geboren op vrijdag 14 mei 1852 om 02:00 in Den Haag. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 mei 1852 met als getuigen: Gerardus Hendrik Bouscholte [grootvader moederszijde] en Johannes Hermanus Bouscholte [oom moederszijde].
  In de geboorte akte vermeld als Simon Gerard.
  Simon is overleden op donderdag 26 augustus 1852 om 03:00 in Den Haag, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 26 augustus 1852 door Simon Besanger [vader] en Martinus Paulus Smissaert.
 2. Maria Christina Besanger, geboren op zaterdag 9 april 1853 om 17:00 in Den Haag. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 april 1853 met als getuigen: Frederik Wilhelm Bouscholte [oom moederszijde] en Johannes Hermanus Bouscholte [oom moederszijde].
  Maria is overleden op zaterdag 10 december 1870 om 06:00 in Den Haag, 17 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 10 december 1870 door Heinrich Johannes Buckmann en Arie Matthijs Abraham Susan.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.