Genealogie familie Camfferman

Generatie IV-a

Aaldrik Philippus Camfferman is geboren op woensdag 3 juli 1782 in Naaldwijk, zoon van Barend Camfferman en Jacoba Caarten. Hij is gedoopt op zondag 7 juli 1782 in Naaldwijk.

Klik voor foto in apart venster
Doop Aaldrik P. Camfferman
In het doopboek staat: "d 7 Julij Aaldrik Philippus, kind van Barent Camfferman
& Jacoba Caarten

Aaldrik is overleden op woensdag 24 april 1861 om 08:00 in Naaldwijk, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 25 april 1861 door Dirk Kuivenhoven en Arie Caarten Camfferman [neef].

Arie Camfferman: neef.
Overleden in huis: wijk A, nr. 340.

In 1832 is Aaldrik eigenaar/gebruiker van een aantal onroerende zaken:
Naaldwijk Sectie E, nr. 417, huis en erf
Naaldwijk Sectie E, nr. 418, tuin
Naaldwijk Sectie E, nr. 419, tuin
Naaldwijk Sectie E, nr. 420, huis en erf
Naaldwijk Sectie E, nr. 421, huis en erf

Aaldrik heeft een bakkerswinkel in de Langestraat in Naaldwijk.

Beroepen: broodbakker, meester broodbakker, particulier

Aaldrik trouwde, 27 jaar oud, op zondag 29 oktober 1809 in Naaldwijk met
Wilhelmina Magerij, 23 jaar oud, nadat zij op vrijdag 13 oktober 1809 in Zeist in ondertrouw zijn gegaan.

In het trouwboek van Zeist zijn de volgende documenten opgenomen:
Een verklaring van Barend Camfferman waarin hij toestemming verleend voor het huwelijk van zijn zoon Aaldrik met Willemina Magrie, get. 12 oktober 1809.
Een verklaring van Barend Camfferman voor zegelrecht.
Een verklaring van de secretaris van Naaldwijk dat de drie Huwelijkse Proclamatien onverhinderd zijn afgelopen. Getekend 29 oktober 1809.

In het trouwboek van Naaldwijk staat:
"Ter Secretarie van Zeijst zijn op den 13e van Wijnmaand 1809 aangetekend.
Aaldrik Philippus Camfferman J.M. gebore en wonende te Naaldwijk
met
Willemijntje Magerij JD gebore en wonende te Zeijst
Zijnde de afkondiging der Huwelijksproclamatien alhier verzocht en ingewilligt heden den 13e van Wijnmaand 1809.
Betoog van bovengemelde afgegeven om in den Huwelijken staat te kunnen worden bevestigt.
Heden den 29e van Wijnmaand 1809."

Wilhelmina is geboren op maandag 13 maart 1786 in Zeist, dochter van Gerrit Magerij en Anna Geertruida de Ruiter. Zij is gedoopt op zondag 19 maart 1786 in Zeist.

Klik voor foto in apart venster
Doop Willemina in Zeist

Wilhelmina is overleden op dinsdag 22 augustus 1848 om 23:30 in Naaldwijk, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24 augustus 1848 door Willem Gerardus van Rijn en Hendrik Klapwijk.

Beide aangevers zijn ’bekende’ van de overledene.
Overleden in het huis Wijk A, nr 73 te Naaldwijk.

Kinderen van Aaldrik en Wilhelmina:

 1. Camfferman, levenloos geboren dochter, geboren in september 1810.
  Klik voor foto in apart venster
  begraven levenloos kindje
  Zij is begraven op woensdag 19 september 1810 in Naaldwijk.
  Dit kindje is begraven op het kerkhof bij de Oude Kerk in Naaldwijk.
  In het begraafboek staat vermeld: "den 19 dito, Een kind van Aaldrik Philippus Camfferman, dood ter weereld gekomen, zijnde een Dochter."
 2. Jacobus Camfferman, geboren op maandag 29 juni 1812 om 15:00 in Naaldwijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 juni 1812 met als getuigen: Barend Camfferman [grootvader vaderszijde] en Andries Bongaards.
  In geboorte akte staat vader vermeld als: "Philippus Kamfferman", hij tekent wel met "A.P. Camfferman".
  Jacobus is overleden op zondag 5 juli 1812 om 09:00 in Naaldwijk, 6 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 juli 1812 door Barend Camfferman [grootvader vaderszijde] en Aaldrik Philippus Camfferman [vader]. Hij is begraven op woensdag 8 juli 1812 in Naaldwijk.
  Aaldrik Philippus Camfferman: vader der overledene, in de akte genoemd: Philippus Kamferman.
  Barend Camfferman: grootvader.
  Overleden in een huis: Wijk A, nr. 71
  In de kantlijn staat de opmerking: "Het kind zoude Jacobus genaamd worden."
  Begraven als "een ongedoopt kind van Philippus Camfferman" in de Oude Kerk in Naaldwijk.
 3. Jacoba Camfferman, geboren op vrijdag 27 augustus 1813 in Naaldwijk. Volgt V-a.
 4. Gerrit Camfferman, geboren op zondag 9 juli 1815 in Naaldwijk. Volgt V-b.
 5. Barend Camfferman, geboren op zondag 6 april 1817 om 10:00 in Naaldwijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 april 1817 met als getuigen: Anthonij Mazza en Barend Camfferman [grootvader vaderszijde]. Hij is gedoopt op zondag 6 april 1817 in Naaldwijk.
  Barend is overleden op donderdag 14 januari 1830 om 21:00 in Naaldwijk, 12 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 15 januari 1830 door Barend Camfferman [grootvader vaderszijde] en Aaldrik Philippus Camfferman [vader].
  Aaldrik Philippus Camfferman: vader van den overledene.
  Barend Camfferman: grootvader.
  Overleden in het huis: Wijk A, nr. 69 te Naaldwijk.
 6. Camfferman, levenloos geboren zoon, geboren op zondag 15 november 1818 om 08:00 in Naaldwijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 november 1818 met als getuigen: Barend Camfferman [grootvader vaderszijde] en Hillegert Caarten Camfferman [oom vaderszijde].
  Hij is begraven op maandag 16 november 1818 op het Kerkhof bij de Oude Kerk in Naaldwijk.
 7. Camfferman, levenloos geboren zoon, geboren op maandag 15 januari 1821 om 20:30 in Naaldwijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 januari 1821 met als getuigen: Barend Camfferman [grootvader vaderszijde] en Hendrik Camfferman [oom vaderszijde].
  Aangegeven als "een dood kind".
  Hij is begraven op woensdag 17 januari 1821 in Naaldwijk.
  Dit kind is begraven op het Kerkhof bij de Oude Kerk in Naaldwijk.
 8. Johannes Camfferman, geboren op vrijdag 7 juni 1822 om 14:00 in Naaldwijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 juni 1822 met als getuigen: Barend Camfferman [grootvader vaderszijde] en Hillegert Caarten Camfferman [oom vaderszijde]. Hij is gedoopt op zondag 9 juni 1822 in Naaldwijk.
  Johannes is overleden op donderdag 6 mei 1852 om 09:00 in Naaldwijk, 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 6 mei 1852 door Hendrik Klapwijk en Dirk Klaas Visser.
  Beide getuigen genoemd als: bekende.
  Overleden in het huis Wijk A, nr. 73 te Naaldwijk.
  Johannes bleef ongehuwd.
  Beroep: broodbakker
 9. Camfferman, levenloos geboren dochter, geboren in oktober 1823 in Naaldwijk.
  Zij is begraven op dinsdag 28 oktober 1823 in Naaldwijk.
  Dit kind is begraven op het Kerkhof bij de Oude Kerk in Naaldwijk.
 10. Johanna Geertruij Camfferman, geboren op vrijdag 2 september 1825 om 20:00 in Naaldwijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 september 1825 met als getuigen: Hillegert Caarten Camfferman [oom vaderszijde] en Hendrik Camfferman [oom vaderszijde]. Zij is gedoopt op zondag 4 september 1825 in Naaldwijk.
  Johanna is overleden op zondag 20 september 1829 om 01:00 in Naaldwijk, 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 22 september 1829 door Barend Camfferman [grootvader vaderszijde] en Aaldrik Philippus Camfferman [vader].
  Aaldrik Philippus Camfferman: vader der na te noemen overledene.
  Barend Camfferman: grootvader.
  Overleden in het huis Wijk A, nr 68 te Naaldwijk.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.