Genealogie familie Camfferman

Generatie II-a

Aalderk Berend Camfferman, zoon van Berent Aalders en Tjaakjen Sjuirts. Hij is gedoopt op woensdag 16 maart 1729 in Bellingwolde.

Klik voor foto in apart venster
Doop Aalderk in Bellingwolde

Aalderk is overleden, 51 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 3 mei 1780 op het Kerkhof bij de Oude Kerk in Naaldwijk.

Beroep: schoolmeester, koster, voorzanger

Aalderk trouwde, 28 jaar oud, op zondag 5 juni 1757 in Herwijnen met
Catharina van der Meulen, 36 jaar oud, nadat zij op zaterdag 7 mei 1757 in Den Haag in ondertrouw zijn gegaan.

Klik voor foto in apart venster
Trouwen A. Camfferman en C. van der Meulen

Catharina is een dochter van Adrianus van der Meulen en Josijna Hamp. Zij is gedoopt op zondag 11 augustus 1720 in Den Haag.

Klik voor foto in apart venster
Doop Catharina in Den Haag

Catharina staat in het doopboek ingeschreven als "Katrina".

In het doopboek staat:
Katrina van der Meulen
den 11 augustus 1720 werd gedoopt in de Groote Kerk
vader Adrianus
moeder Josijna Hamp
getuigen Balte en Zebille Hampe

Catharina is overleden op woensdag 27 december 1797 in Naaldwijk, 77 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 30 december 1797 in de Kerk in Naaldwijk.

Kinderen van Aalderk en Catharina:

 1. Barend Camfferman, geboren op donderdag 20 april 1758 in Herwijnen. Volgt III-a.
 2. Adrianus Camfferman, gedoopt op zondag 23 december 1759 in Naaldwijk. Volgt III-b.
 3. Jacobus Camfferman, geboren op maandag 20 september 1762 in Naaldwijk. Volgt III-c.
 4. Tjaatje Camfferman, gedoopt op zondag 9 juni 1765 in Naaldwijk.
  In het doopboek staat: "1765
  9 Junij Tjaatje k. van Mr. A.B. Camfferman en Catharina v.d. Meulen"
  Klik voor foto in apart venster
  Doop Tjaatje Camfferman in Naaldwijk
  Tjaatje is overleden, 32 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 24 mei 1798 in de Oude Kerk in Naaldwijk.
  In het begraafboek staat:
  "24 dito, Tjaatje Camfferman - - 5,-- N"

Aalderk vertrekt vanuit Bellingwolde naar Herwijnen. Daar wordt hij schoolmeester en trouwt hij met Catharina van der Meulen.
Pas in Herwijnen komt de naam Camfferman voor het eerst voor. Hoe en waarom is niet bekend. Wel mag geconcludeerd worden dat de beide broers Aalderk en Sjourt en zus Metje het gebruik van deze naam onderling hebben afgesproken, omdat beide laatsten deze gaan gebruiken als zij naar Den Haag vertrekken.

Aalderk moves from Bellingwolde to Herwijnen (Gelderland). There he will become a schoolmaster and he will marry with Catharina.
Only in Herwijnen the name Camfferman is used for the first time. How and why is not known. Apparant is however that both brothers Aalders and Sjourt and their sister Metje have agreed upon the use of this name, as they will use it when they move to Den Haag (The Hague).

Aalderk wordt twee keer vermeld in het boek "MATHEMATISCHE Liefhebberyen met het Nieuws der Fransche en Duytsche Schoolen". Er wordt vermeld in 1758: "Alzoo onzen Schoolmeester, Voorzanger en Koster Aalbert Barentz Camferman te Naaldwyk beroepen is, zoo zyn gemelde Ampten alhier vacant geworden, op een vast Tractement van circa f 60:-:-, vrye Woning en verdere voordeelige Emolumenten: de begeving staat aan den Wel Ed. Gestrenge Heer Bierman, Vryheer van deze Plaats, en woonagtig alhier. Werwaarts de Sollicitanten verzogt werden zig ten spoedigsten te addresseeren."
en "Zaltbommel. HARWYNEN. Albert Barentz. Camferman, heeft op den 6 Aug. zyn Kerkendienst alhier besloten met te Lezen Deut. XXVIII. de 14 eerste verssen, en te zingen Psalm CXXXVII. vers 3."

Aalderk is mentioned twice in the book "MATHEMATISCHE Liefhebberyen met het Nieuws der Fransche en Duytsche Schoolen" (Mathematical hobbies with the News of French and Dutch Schools). In 1758 (free translation): "As our Schoolmaster, Cantor and Verger Aalbert Barentz Camferman has been called to Naaldwijk, his mentioned services are become vacant, on a fixed income of appr. f 60:-:-, free Housing and further advantageous emoluments: the applications to be addressed to his noble Gentleman Bierman, lord of this town, living in this town. Applicants are requested to address themselvels as soon as possible."
and "Zaltbommel. HARWYNEN. Albert Barentz. Camferman, has on the 6th Aug. ended his Service for the Curch by reading Deut. XXVIII. the 14 first verses, and by singingPsalm CXXXVII. vers 3."

Klik voor foto in apart venster
Aankondiging afscheid Aalderk
Klik voor foto in apart venster
Laatste preek van Aalderk in 1758

Aalderk komt in 1758 (na 22 april) naar Naaldwijk. Daar wordt hij schoolmeester en koster. Hij woont van 1758 tot aan zijn dood in 1780 in de onderwijzerswoning in de Herenstraat. Op 6 april 1759 wordt hij naast zijn functie van schoolmeester ook aangesteld tot "ordinaris Bidder en Benienaer der Begraaffenisse over Naaldwijk en het onderhoorige district".

Aalderk goes to Naaldwijk after 22 April 1758. There he also will be schoolmaster and verger as well. He lives from 1758 until his death in 1780 in the teacher's house in the Herenstraat. On 6 April 1759 he will also be appointed to keeper of the graveyard in Naaldwijk and the district.

In 1773 wordt er in Den Haag een boekje van zijn hand uitgegeven: "Uitgesogte Kapittelen en Psalmen".

In 1773 a book was presented he wrote, which contains psalms and bibletexts he found suitable for several circumstances.

Aalderk koopt op 29 mei 1760 graf nr. 25 op het Lage Koor in de Kerk. Bij de omschrijving staat vermeld: "meester".
In 1778 koopt hij graf nr. 29, ook op het Lage Koor. Hij wordt dan vermeld als Albert Berend Camfferman.

Aalderk buys grave nr 25 on the Low Choir in the Church on 29 May 1760. He is described as "teacher".
In 1778 he buys grave nr 29, also on the Low Choir.Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.