Geschiedenis / History

De geschiedenis van de familie Camfferman vangt voor zover nu bekend rond 1729 aan in Bellingwolde.
Berent Aalders en Tjaakjen Sjuirts (of Sjoerds) laten in deze kleine Groningse plaats tussen 1729 en 1745 een zestal kinderen dopen.
Van deze zes kinderen trekt één zoon, Aalderk Berend, naar Herwijnen waar hij onderwijzer wordt. Als getrouwd man trekt hij in 1758 naar Naaldwijk waar hij gaat werken als onderwijzer en koster van de kerk.

The history of the Camfferman family starts, as far as now known, around 1729 in Bellingwolde.
Berent Aalders and Tjaakjen Sjuirts (or Sjoerds) have six children baptized between 1729 and 1745 in this small township in Groningen.
One of these children, a son called Aalderk Berend, moves to Herwijnen where he becomes school teacher. As a married man he moves in 1758 to Naaldwijk where he will work as a school teacher and the verger of the church.

Vanuit Bellingwolde trekken een andere zoon, Sjourd Barend, en de enige dochter, Metje, naar Den Haag.
Op onderstaande kaart van Nederland is te zien, dat dit voor die tijd heel grote afstanden waren.

From Bellingwolde, another son, called Sjourd Barend, and the only daughter, Metje, move to Den Haag (The Hague). On the map of the Netherlands you can see, that those were big distances for that time.

kaart van Nederland / Map of The Netherlands

Het geslacht groeit in Naaldwijk voorspoedig en kleinkinderen van Aalderk Berent vertrekken naar Den Haag om daar het geluk te beproeven. Ook vertrekt een van hen, Pieter Camfferman, na de inpoldering naar de Haarlemmermeer.
Op de pagina's van de diverse gezinnen op de site, staat bij velen meer informatie over het gezin.

The family grows in Naaldwijk well and grandchildren of Aaldert Berent move to The Hague to try their luck. One of them, Pieter Camfferman, moves to the Haarlemmermeer, after the land has been reclaimed.
On the pages of the several families on the site, more information is mentioned about the family.

Aan het eind van de 18e eeuw en het begin van de 19e eeuw zijn er een aantal Camffermannen naar het buitenland vertrokken. Er zijn er terecht gekomen in de Verenigde Staten en in Australie.

At the end of the 18th and at the beginning of the 19th century a number of Camfferman family members moved abroad. They can be found in the United States and in Australia.

Niet alle gevonden Camffermannen zijn tot nu toe geplaatst in de stamboom. De namen van hen, die nog niet zijn geplaatst hebben we geplaatst op de pagina De Losse Eindjes, waarmee we u willen oproepen om eens te kijken of er bekenden tussen zitten.

Not all found Camfferman's have been placed into the pedigree. The names of those, which have not been placed, can be found on the page The Loose Ends, with which we want to invite you to check whether you find persons you know.Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.